Irigység idézet 2000 Irigység idézetek

Irigység idézet

Irigység idézetek inspiráló bölcs mondások? Alább találja inspiráló, bölcs és humoros régi irigységre vonatkozó idézeteket, irigységre vonatkozó mondásokat és közmondásokat tartalmazó gyűjteményünket, amelyeket az évek során gyűjtöttünk össze különböző forrásokból.

Tartalomjegyzék

Irigység idézetek

A mi irigységünk mindig tovább tart, mint azok boldogsága, akikre irigykedünk. – Franois de la Rochefoucauld

Irigység idézet

Az irigyek nem egyszer halnak meg, hanem olyan gyakran, ahányszor az irigyeltek tapsot nyernek. – Baltasar Gracin

Irigység idézet

Soha nem bölcs dolog más szerencsétlenségét keresni vagy kívánni. Ha a rosszindulat vagy az irigység kézzelfogható lenne, és formája lenne, akkor az egy bumeráng alakja lenne. – Charley Reese

Irigység idézet

Az irigység annak művészete, hogy a saját áldásai helyett a másik ember áldásait számold. – Harold Coffin

Irigység idézet

Az irigység vékony, mert harap, de soha nem eszik. – Spanyol közmondás

Az irigység, ha minden oldalról körülveszi más jólétének fénye, mint a tűzkörbe zárt skorpió, halálra szúrja magát. – Charles Caleb Colton

Az irigység a gyűlölet gyáva oldala, és minden útja sivár és kietlen. – Henry Abbey – Irigység idézet

Az Envy egy pisztoly hibás hátsó zárral, amely visszacsap és megégeti a lövészt. – Austin O’Malley

Az irigység a lélek kicsinysége, amely nem lát tovább egy bizonyos ponton, és ha nem foglalja el az egész teret, kirekesztettnek érzi magát. – William Hazlitt

Ügyelj arra, hogy ne az irigységnek nevezett gonosztevőt rejtsd, nehogy mások boldogsága legyen gyötrelmed, és Isten áldása ne legyen az átka. – Wellins Calcott – Irigység idézet

Ne értékeld túl azt, amit kaptál, és ne irigyelj másokat. Aki irigy másokat, az nem nyer nyugalmat. – Buddha

Nagyon kevés embernek jellemző, hogy irigység nélkül tisztelje meg a boldogult barátját. – Aiszkhülosz

Az egészséges szív a hús élete, de irigykedj a csontok rothadtságára. – Példabeszédek 14:30

Leginkább a mások iránti irigységünk emészt fel bennünket. – Alekszandr Szolzsenyicin

Az irigység abból fakad, hogy az emberek nem ismerik saját ajándékaikat, vagy nem hisznek bennük. – Jean Vanier

A rozsda felemészti a vasat, az irigység pedig felemészti magát. – Dán közmondás

Az irigység az az adó, amelyet minden megkülönböztetésnek fizetnie kell. – Ralph Waldo Emerson

Semmi sem élesíti a látást úgy, mint az irigység. – Thomas Fuller

Az emberek úgy vannak kialakítva, hogy mindenki azt vállalja, amiben a másikat sikeresnek látja, akár van rá alkalmassága, akár nem. – Johann Von Goethe – Irigység idézet

Az irigység a többi összetevő mellett az igazságszeretet keverékét tartalmazza. Inkább haragszunk a meg nem érdemelt, mint a megérdemelt szerencsére. – William Hazlitt

Az irigy ember soványodik felebarátja kövérségétől. – Szókratész

Ó, milyen keserű dolog egy másik ember szemével nézni a boldogságot. – William Shakespeare

Az irigység kibékíthetetlenebb, mint a gyűlölet. – Franois de la Rochefoucauld

Az irigység táplálja az élőt, a halál után megpihen, aztán az ember becsülete megvédi. – Ovidius

A bolondok a megvetésünket, ne az irigységet emeljék. Mert az irigység egyfajta dicséret. – John Gay – Irigység idézet

Az irigység a saját egyediségünk és önértékünk megbecsülésének hiányának a tünete. Mindannyiunknak van valamit adni, amit senki másnak. – ismeretlen

Az irigység rálő másokra és megsebzi magát. – Angol közmondás

Tartsd távol magad az irigységtől; felemészti és elveszi a jó cselekedeteket, mint a tűz megemészti és megégeti a fát. – Mohamed

Az irigység mindig összekapcsolódik a férfi énjének összehasonlításával; és ahol nincs összehasonlítás, ott nincs irigység. – Francis Bacon – Irigység idézet

Az irigység olyan, mint a légy, amely áthalad a test összes hangzó részén, és a sebeken lakozik.  – Arthur Chapman

Minden irigység arányos a vágykal; nyugtalanok vagyunk a másik elérése miatt, mivel úgy gondoljuk, hogy a saját boldogságunkat előmozdítaná annak hozzáadása, amit ő visszatart tőlünk. – Samuel Johnson

Senki sem kaphat meg mindent, amit csak akar, de az ember tartózkodhat attól, hogy azt akarja, amit nem, és vidáman kihozhatja a legjobbat egy madárból a kezében. – Seneca

Egy ember számára, aki őszintén sajnálja a szerencsétlenségünket, ezer van, aki őszintén gyűlöli sikereinket. – Charles Caleb Colton – Irigység idézet

Az irigyek szívből beszélnek az erkölcsről; felemészti őket az éhség és az esetlenség. Elviselik, ha senki más nem hallgat; és rosszindulattal tapsolnak más boldogulásának. – Charles Aldridge

Nagy hatalom, amely nagy irigységet szít, néhány embert pusztulásba taszít; a kitüntetések hosszú, pompás folyamába fulladnak. – Juvenal

Az irigység táplálja az élőt, a halál után megpihen, aztán az ember becsülete megvédi. – Ovidius

Valahányszor egy barátnak sikerül, egy apróság meghal bennem. – Gore Vidal

Nincs édesebb hang, mint az embertársak összeomlása.  – Groucho Marx – Irigység idézet

Az ember sok mindent megtesz, hogy szeresse magát; mindent megtesz, hogy irigyelni tudja magát. – Mark Twain

Hagyd, hogy öregedj, ne az irigység, rajzolj ráncokat az arcodra. – Thomas Browne

Nagyon kevés embernek jellemző, hogy irigység nélkül tisztelje meg a boldogult barátját. – Aiszkhülosz

Mohóság, ami bálványimádás. – A Biblia

A törvények nem akadályoznák meg, hogy minden ember a hajlamai szerint éljen, hacsak az egyének nem ártanak egymásnak; mert az irigység hozza létre a viszály kezdetét. – Demokritosz

Jobb irigyelni, mint megszánni. – Hérodotosz – Irigység idézet

Az irigység sokak elpusztítása volt, van és lesz. Mi az, amit az Irigység nem becsült meg, vagy a rosszindulat nem hagyott beszennyezetlenül? Tényleg, semmi jó. – Pythagoras

Senki sem szereti, ha az ilyen szintűek felülmúlják. – Titus Livius

Az alantas irigység elsorvad a másik örömétől, és gyűlöli azt a kiválóságot, amelyet nem érhet el. – James Thomson

Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy kiálltál valami mellett, valamikor az életedben. – Winston Churchill

Azzal a rosszindulatú irigységgel, amely elsápad, és megbetegszik, még ha a barát győz. – Charles Churchill

Semmi sem tudja csillapítani a harapós irigység dühét. – Claudian – Irigység idézet

Az irigység követi az értéket, mint az árnyék a testet. – Spanyol közmondás

Az irigységnek soha nincs ünnepe. – Római közmondás

Mások dolgai jobban tetszenek nekünk. és a miénk másoknak. – Római közmondás

Az irigy ember megszilárdul egy másik boldogulásától. – Római közmondás

Ne tulajdonítsd rossz ügyeknek mások jó cselekedeteit; te nem ismerheted a szívét, de a világ megtudja erről, hogy a tiéd tele van irigységgel. – Akhenaton

Nincs nagyobb dicsőség a szeretetnél, és nincs nagyobb büntetés, mint a féltékenység. – Felix Lope de Vega

Legyen tisztában a felmerülő irigység érzéseivel, és saját önértékelésének fejlesztésével ellensúlyozza őket. – Yi Jung – Irigység idézet

Ahogy a lepke rágja a ruhát, úgy elemészti az embert az irigység. – Chrysostomos János

Az irigység nem eszik mást, csak a szívét. – Német mondás

Az irigység és a büszkeség vezet mindazon nyomorúságokhoz, amelyeket az emberiség elszenvedett a világ kezdetétől a mai napig. – John Marrant

Az irigység a legostobább bűn, mert nincs egyetlen előnye sem. – Honoré de Balzac

Aki megszabadult az irigységtől és a keserűségtől, megpróbálhatja úgy látni a dolgokat, ahogy vannak. – John Lancaster Spalding

Az irigység megnyilvánulása önmaga sértése. – Jevgenyij Jevtusenko – Irigység idézet

Az irigység csak az alacsony birtokok füstje, amely továbbra is a szerencsések ellen emelkedik. – Brooke

Semmilyen bûnt nem lehet annyira irigyelni, mint a kitûnõt meríteni. – Churchill

Gyakran hiúak vagyunk még a legbűnözőbb szenvedélyünkből is, de az irigység annyira szégyenletes szenvedély, hogy soha nem merjük tudomásul venni. – Rochefoucauld

Az irigységnek nem szabadna helyet foglalnia az ember szívében; mert e világ javai annyira aljasak és alacsonyak, hogy alatta vannak, a jövő világéi pedig olyan hatalmasak és fennköltek, hogy fölötte állnak. – Colton

Az irigység arra késztet bennünket, hogy meglássuk, mi szolgálhat mások vádolására, és nem azt, hogy mi igazolhatja őket. – Bp Wilson – Irigység idézet

Az irigység és a gyűlölet karddal próbálja átszúrni felebarátunkat. De a penge nem érheti el, hacsak nem halad át a saját testünkön. – Hippói Szent Ágoston

Az irigység a gondviselés megtagadása. – Stephen Charnock

Ha az irigység nem lenne olyan szaggató érzés, az a legkomikusabb bűn lenne. Általában, ha nem is mindig, de egy másik személy helyzetének teljes félreértésén alapul. – Monica Furlong

Az irigység elveszi az élet örömét, boldogságát és elégedettségét. – William Franklin

Egy másik ember hivatásának irigysége önmagában is pusztítást okozhat. – Watchman Nee

Az irigység bűn, és megbünteti magát, mint a falánkság; mert megkeseríti a szívet, megrövidíti az életet, és megeszi a húst. – Henry Smith

Ahogy a vasat megemészti a rozsda, úgy az irigyeket az irigység. – Antisztén – Irigység idézet

Az irigység a demokrácia alapja. – Bertrand Russell

Hogy az irigység egyetemes, azt legjobban az a tény bizonyítja, hogy magukban az őrültekben is kitör a világosság rövid időszakaiban. – EM Cioran

Elegendő irigység és féltékenység van a világon ahhoz, hogy megpróbáljon lecsökkenteni egy jellemet, bármilyen előnyös is az ország vagy az állam számára. – Abigail Adams

Az irigység mindig tudatos kisebbrendűséget jelent, bárhol is legyen. – Idősebb Plinius

Sok sikere ellenére / A férfiak ugyanúgy szerették; / Egyetlen sápadt szerencsém / Gúnyolással és vádaskodással találkoztam. / Amikor tévedtünk, megsajnálták, / De én — csak szégyen. – Adelaide Anne Procter

Az irigység átok a legsötétebb árnyékkal / Sóvárgása csillapítatlanul zöldes színben / féltékenység gonosz ikertestvére, amely túlmutat az igazság hatókörén / Égő fáklyák vágyakozása – minden múlt sötétsége. – Kurt Philip Behm – Irigység idézet

Az irigység önmaga sértése. – Jevgenyij Jevtusenko

A szerelem távcsövön keresztül néz; irigység, mikroszkóppal. – Josh Billings

Az irigység elvakítja a férfiakat, és lehetetlenné teszi számukra, hogy tisztán gondolkodjanak. – Malcolm X

Soha ne bízz senkiben, aki azt akarja, ami van. Barát vagy sem, az irigység elsöprő érzelem. – Eubie Blake

Az irigység táplálja az élőt, a halál után megpihen, aztán az ember becsülete megvédi. – Ovidius

A szocializmus a kudarc filozófiája, a tudatlanság hitvallása és az irigység evangéliuma, eredendő erénye a nyomorúság egyenlő megosztása. – Winston Churchill – Irigység idézet

Az irigység magasztalja a dicséretet. – Pindar

Az irigység kisebbrendűséget sugall. – Wayne Gerard Trotman

Irigység – művészeti vakság – Aftab Alam

Az irigység az emberi természet. – Monica Bellucci

Az irigység a bizonytalanságból fakad. – Igor Babailov – Irigység idézet

Az irigység gyászol. A féltékenység tombol. – Mason Cooley

Az irigység, mint a lángok, felfelé szárnyal. – Livy

Az irigység a lélek kicsinysége. – William Hazlitt

Az irigység halálos bűn! – Alexandra Adornetto

Az irigység, mint a tűz, felfelé száll. – Livy – Irigység idézet

Az irigység kibékíthetetlenebb, mint a gyűlölet. – Francois de La Rochefoucauld

Az irigység és a retorika egyenlő a „társadalmi igazságossággal”. – Thomas Sowell

Az irigység tudatlanság, az utánzás öngyilkosság. – Ralph Waldo Emerson

Az irigység a kisebbrendűségi nyilatkozat. – Bonaparte Napóleon – Irigység idézet

Calumny az Irigység ivadéka. – Marguerite Gardiner, Blessington grófnője

Az irigység egyfajta dicséret. – John Gay

Az irigység vak. -Caeca invidia est – Livy

Az irigység a demokrácia alapja. – Bertrand Russell

Az irigység élesebb ösztönző, mint a fizetés. – John Gay

Az irigység mindig is az erkölcsi felháborodás mögött rejtőzött. – Doris Lessing – Irigység idézet

Az irigység a szerencsések ellenfele. – Epiktétosz

Az irigység a középszerűek vallása – Carlos Ruiz Zafon

Az irigység a lélek fekélye. – Szókratész

Az irigység a politikai megosztottság oka. – Demokritosz

Irigység, az üres elme kísérője. – Pindar – Irigység idézet

Az irigység nem engedi aludni az emberiséget. – Carl Jung

Az irigység megérdemli, mint árnyéka, üldözni fogja – Sándor pápa

Az irigység éppoly gonosz dolog, mint az arrogancia. – Theodore Roosevelt

Az irigység az amerikai élet központi ténye. – Gore Vidal – Irigység idézet

Az irigység egy szén sziszegve jön a pokolból. – Philip James Bailey

Az irigység mindig tudatos kisebbrendűséget jelent, bárhol is legyen. – Idősebb Plinius

Az irigység az egalitárius ethosz gyökere. – Robert Stacy McCain

Az irigység úgy nőtt, mint egy rák, mély és invazív. – J. Lynn

Az irigység lebecsüli a nagy Homérosz géniuszát. – Ovidius

Az irigység képtelenebb a megbékélésre, mint a gyűlölet. – Francois de La Rochefoucauld – Irigység idézet

Irigység: zavaros, kusza útmutató a saját ambícióihoz. – Alain de Botton

Az irigység, mint a tűz, mindig a legmagasabb pontokat hozza. – Livy

Irigység ébred egy távoli nevetés hallatán. – Mason Cooley

Az irigység csak a siker után fizetett adó volt. – David Nicholls

Az irigységet nem a halállal kell legyőzni. – Horatius – Irigység idézet

Az irigység az az adó, amelyet minden megkülönböztetésnek fizetnie kell. – Ralph Waldo Emerson

Az irigység tiszteli a halottakat, hogy megsértse az élőket. – Claude Adrien Helvetius

Az irigység volt a boldogtalanság egyik legerősebb oka. – Bertrand Russell

Az irigység és a kapzsiság éhezik a hálaadás állandó diétáján. – Billy Graham – Irigység idézet

Az irigység a kötelék a reménykedők és az átkozottak között – Roger Waters

Ne irigyeld a gazdagok termését. Irigykedj az ültetésükre. – Bo Sanchez

Az irigység a legnemesebbeket támadja: a szelek süvítenek a legmagasabb csúcsok körül. – Ovidius

Az irigységet elpusztítja az igaz barátság, mint a kacérságot az igaz szerelem. – Francois de La Rochefoucauld

Az irigységet mindig politikai álneveként, „társadalmi igazságosságként” emlegetik. – Thomas Sowell

Az irigység az élőkből táplálkozik. Megszűnik, amikor meghalnak. – Ovidius – Irigység idézet

Az irigység, mint a féreg, mindig a legszebb almához vonzódik – Ó, Mandino

Irigy vagyok… nem tudok olvasni, ezért szeretném, ha minden könyvet elégetne. – Christopher Marlowe

Az irigység két egyenlő természetű, de a körülményekben nem egyenlő lény között rejlik. – Jeremy Collier

Az irigység, mint egy hamis tükör, eltorzítja a legédesebb forma szimmetriáját. – Norm MacDonald

Férfiak, akik táplálják az Irigységet és a rosszindulatot, Dare harapni a legjobban. – William Shakespeare

Az irigység időpocsékolás. Már megvan minden, amire szüksége van. – Regina Brett

Az irigység, a legaljasabb satu kígyóként kúszik a földön. – Ovidius – Irigység idézet

Az irigység annyira természetes az emberiség számára, hogy nem tud mást tenni, mint felkelni. – Hérodotosz

Az irigység vak, és csak arra okos, hogy lebecsülje mások erényeit. – Livy

Az irigység csak az alacsony birtokok füstje, még mindig a szerencsések ellen emelkedik. – Sir Fulke Greville

Az irigység és a félelem az egyetlen szenvedély, amelyhez nem kötődik öröm. – John Churton Collins

Az Irigység leggyakoribb álcája az alárendelt dicséret. – Washington Allston

Három dolgot soha nem fogok elérni: irigység, elégedettség és elegendő pezsgő. – Dorothy Parker – Irigység idézet

Az irigység a bizonytalanság jele, igen; de az a vágy is, hogy irigyeljék. – Criss Jami

Az irigység annak művészete, hogy a saját áldásai helyett a másik ember áldásait számold. – Harold Coffin

Az irigység abból fakad, hogy az emberek nem ismerik saját ajándékaikat, vagy nem hisznek bennük. – Jean Vanier

Az irigység, mint a láng, befeketíti azt, ami fölötte van, és amit nem tud elérni. – Jean Antoine Petit-Senn

Irigyeld a sebeket hamis vádakkal, vagyis a megrontással, ami elriasztja az erényt. – Leonardo da Vinci

Az irigység és a gyűlölet együtt jár. Kölcsönösen megerősítve az a tény, hogy ugyanazt a célt követik. – Jean de la Bruyere

Az irigység az a vágy, hogy mindenki más legyen olyan sikertelen, mint te. – Frederick Buechner – Irigység idézet

Ne irigykedj a nagyságra: mert ezzel magadat teszed rosszabbá, és így a távolságot nagyobbá teszed. – George Herbert

Az irigység megérdemli, mert árnyéka üldözi, de mint az árnyék, bizonyítja a lényeget. – Sándor pápa

Az irigység vak, és nincs más tulajdonsága, mint az, hogy megvonja az erényt – Titus Livius

Az irigység, amelynek a gyalázatos elme a rabszolgája, a tanultakban való utánzás, vagy bátor. – Sándor pápa

Az irigység úgy lapul az emberi szív mélyén, mint a vipera a lyukában. – Honore de Balzac

Az irigység vak, és nincs más tulajdonsága, mint az, hogy megvonja az erényt – Livy

Az irigy egy hibás pisztoly hátsó zárral, amely visszacsap és megégeti a lövészt. – Austin O’Malley

Az irigység a gyűlölet gyáva oldala, és minden útja sivár és kietlen. – Charles Caleb Colton – Irigység idézet

Az irigység az elégedetlenség vagy a mások boldogulásával vagy boldogságával szembeni ellenállás szelleme. – Jonathan Edwards

Az irigység és a féltékenység abból fakad, hogy alapvetően képtelenség örülni valaki más boldogságának vagy sikerének – Matthieu Ricard

Az irigység olyan, mint a légy, amely áthalad a test összes hangzó részén, és a sebeken lakozik. – Arthur Chapman

Az irigység olyan, mint a légy, amely áthalad a test minden hangzó részén, és a sebeken lakozik – Arthur Chapman

Az irigység és a féltékenység az emberi lélek privát részei. Talán az összehasonlítás bővíthető. – Friedrich Nietzsche

Az irigység mindenhol ott van. Ki az irigység nélkül? És a legtöbb ember nem tudja, vagy nem szégyelli, hogy irigy. – TS Eliot – Irigység idézet

Az irigység a legostobább bűn, mert nincs egyetlen előnye sem. – Honore de Balzac

Az irigység, fiam, kimeríti magát, és a gonosz szem hatása alatt lemerül, mint a bárány. – Jacopo Sannazaro

Irigykedj valakire, és ez lehúz. Csodálja meg őket, és ez épít téged. Melyik értelmesebb? – Elvis Presley

Az irigység sohasem általános, hanem mindig nagyon különleges – legalábbis arra a fajtára, amelyet az ember erősen érez. – Joseph Epstein

Az irigység élesebb ösztönzés, mint a fizetés: egyetlen szerző sem kímélte meg a testvérét; Az elmék vademberek egymáshoz. – John Gay

Ne irigykedj a sikerre, ne sajnáld a kudarcot, mert nem tudod, mi a siker vagy a kudarc a lélekszámításban. – Neale Donald Walsch – Irigység idézet

Az irigység végül is abból fakad, hogy olyasmit akarsz, ami nem a tiéd. De a gyász abból fakad, hogy elveszít valamit, ami már megvolt. – Jodi Picoult

Az irigység olyan csúnya, mint egy csapdába esett patkány, amelyik megrágta a lábát a menekülés közben. – Angus Wilson

Az irigység az, amikor neheztelsz Isten jóságára mások életében, és figyelmen kívül hagyod Isten jóságát a saját életedben. – Craig Groeschel

Az irigység, mint egy hideg börtön, megbénít és elkábít; és saját tehetetlenségének tudatában kétségbeesetten összefonja a karját. – Jeremy Collier

Az irigység mindig összekapcsolódik a férfi énjének összehasonlításával; és ahol nincs összehasonlítás, ott nincs irigység. – Francis Bacon – Irigység idézet

Senkit ne irigyelj. Ez a boldogság igazi titka, vagy legalábbis az egyetlen, amit ismerek. (Holdfény szerint) – Peter S. Beagle

Az irigység olyan szenvedély, amely annyira tele van gyávasággal és szégyennel, hogy soha senkinek nem volt önbizalma, hogy birtokolja. – John Wilmot

Az irigység soha nem irigységnek öltözve érkezik a bálba; magas erkölcsi normáknak vagy a materializmus iránti ellenszenvnek öltözik. – Martin Amis

Az irigység szégyelli magát. Ha nem lógna vissza, akkor az utánzásig és a szerelemig menne. – James Richardson

A tudás tilos? Gyanús, indokolatlan. Miért irigykedhetne rájuk az uruk? Bűn lehet tudni? Lehet, hogy halál? – John Milton – Irigység idézet

Irigység, lusta bűn, Soha nem tör utat magának a magasztos jellemekben, de, mint a bujkáló vipera, kúszik-kúszik, közel a földhöz. – Ovidius

Elemezze magát. Minden érzelem tükröződik a testben és az elmében. Az irigység és a félelem sápadttá teszi az arcot, a szerelem ragyogóvá teszi. – Paramahansa Yogananda

Az irigység, mint a féreg, soha nem fut, hanem a legszebb gyümölcshöz; mint egy ravasz véreb, a nyáj legkövérebb szarvast választja ki. – Francis Beaumont

Az irigység a hiúságnak nevezett érme hátoldala – Soha senki nem irigyel másokra, akik nem először saját magukra büszkeek. – John Stott

Ami a hét halálos bűnt illeti, helytelenítem a büszkeséget, a haragot, a vágyat, az irigységet és a kapzsiságot. Falánkság és lustaság Nagyjából a következőre tervezem a napomat. – Robert Breault – Irigység idézet

Az irigység, bár nem a legnagyobb bûn, az egyetlen, amely a bûnösnek egyáltalán nem okoz örömet, még hamis és átmeneti elégtételt sem. – Peter Kreeft

Az irigység az, ami arra késztet, hogy amikor egy ismerősöd kéjesen azt mondja, hogy egy görög istennel randevúz, kérdezd meg: „Melyik, Hádész?” – Gina Barreca

A kritika elkerülése érdekében ne csinálj semmit, ne mondj semmit, és ne légy semmi. – Elbert Hubbard

Az irigység szelleme pusztíthat; soha nem tud építeni. – Margaret Thatcher

A féltékenyek zavaróak másoknak, de önmaguknak kínt okoznak. – William Penn

Csak olyan emberekkel vedd körül magad, akik magasabbra emelnek. – Oprah Winfrey – Irigység idézet

Az időnket azzal töltjük, hogy irigykedjünk olyan emberekre, akiket nem szívesen látnánk. – Jean Rostand

A mi irigységünk mindig tovább tart, mint azok boldogsága, akikre irigykedünk. – Hérakleitosz

Azok a kevesek, akik ezt teszik, irigykednek azok közül, akik csak nézik. – Jim Rohn

Soha ne irigyelj egy férfit a hölgyétől. Minden mögött egy élő pokol rejlik. – Charles Bukowski

A nemes tulajdonságokkal született ember biztos jele, hogy irigység nélkül születik. – Francois de La Rochefoucauld

Ahogy a vasat felemészti a rozsda, úgy az irigyeket saját szenvedélyük. – Antisztén – Irigység idézet

Soha ne becsüld alá a féltékenység és az irigység pusztító erejét. Ezt soha ne becsüld alá. – Oliver Stone

Büszkeség, irigység, kapzsiság – ezek azok a szikrák, amelyek lángra lobbantották minden ember szívét. – Dante Alighieri

Az összes többi amerikai költőt tiszteletben tartom, akiket valamiért egyszerre irigyek és csodálok. – Charles Olson

Ha a rosszindulat vagy az irigység kézzelfogható lenne és formája lenne, akkor az egy bumeráng alakja lenne. – Charley Reese

Nagyon kevés embernek jellemző, hogy irigység nélkül tisztelje meg a boldogult barátját. – Aiszkhülosz – Irigység idézet

Néhány virággal a kertemben, fél tucat képpel és néhány könyvvel irigység nélkül élek. – Lope de Vega

Isten igazsága a szeretetből teremtett dolgokat, a Sátán igazsága pedig irigységből és gyűlöletből ítéli meg őket. – Dietrich Bonhoeffer

Szinte minden elbűvölő, gazdag, sikeres karriernő, akit megirigyelhet, most valamiféle schlepnek indult. – Helen Gurley Brown

Ne értékeld túl azt, amit kaptál, és ne irigyelj másokat. Aki irigy másokat, az nem nyer nyugalmat. – Gautama Buddha

Ne értékeld túl azt, amit kaptál, és ne irigyelj másokat. Aki irigy másokat, az nem nyer nyugalmat. – Buddha – Irigység idézet

A megbocsátás és a megbocsátás elmondhatatlan öröme olyan eksztázist képez, amely felkeltheti az istenek irigységét. – Elbert Hubbard

Az olyan negatív érzelmek, mint a magány, az irigység és a bűntudat, fontos szerepet játszanak a boldog életben; ezek nagy, villogó jelek, hogy valamin változtatni kell. – Gretchen Rubin

Tedd azt, amit a szívedben helyesnek érzel – mert úgyis kritizálni fognak. Átkozott leszel, ha megteszed, és átkozott leszel, ha nem. – Eleanor Roosevelt

Boldog, aki megtanulta csodálni, de nem irigyelni, követni, de nem utánozni, dicsérni, de nem hízelegni, és vezetni, de nem manipulálni. – William Arthur Ward – Irigység idézet

Irigylem az embereket, akik csak nézni tudnak a naplementét. Kíváncsi vagyok, hogyan lehet lelőni. Számomra nincs groteszkebb egy nyaralásnál. – Dustin Hoffman

A férfiak tudják, hogy szexuális száműzöttek. A földön vándorolnak kielégülést keresve, sóvárogva és megvetve, sohasem elégedettek. Ebben a gyötrelmes mozdulatban nincs mit irigyelni a nőknek. – Camille Paglia

A siker miatt sok ember utál téged. Bárcsak ne így lenne. Csodálatos lenne élvezni a sikert anélkül, hogy irigységet látnánk a körülöttünk lévők szemében. – Marilyn Monroe

Nem tisztelem az egyenlőség szenvedélyét, ami számomra az irigységet csupán idealizálónak tűnik – nem vetem le az irigységet, de nem is fogadom el jogosan uramnak. – Oliver Wendell Holmes, Jr. – Irigység idézet

Olyan magokat ültetünk el, amelyek életünk eredményeként virágoznak, így a legjobb, ha eltávolítjuk a harag, a kapzsiság, az irigység és a kétség gazát, hogy mindenki számára megnyilvánuljon a béke és a bőség. – Dorothy Day

Az ember az irigység és a gyűlölet érzésével születik. Ha utat enged nekik, az erőszakhoz és bűnözéshez vezeti, és a hűség és a jóhiszeműség minden érzése megszűnik. – Xun Zi

Elég ostoba vagyok, ahogy Nagy-Britanniában mondjuk, művészileg, és mindig irigylem az embereket, akik fel tudnak venni valamit, és akár csak egy kis firkát is csinálnak valakiről, aki homályosan hasonlít rájuk. Lenyűgöző. – Freddie Highmore

Ha nem születtünk antiszociális szenvedélyekkel – nárcizmus, irigység, bujaság, aljasság, kapzsiság, hataloméhség, csak hogy a nyilvánvalóbbakat említsem –, miért van szükség annyi vallási vagy világi törvényre, amelyek szabályozzák a viselkedést? – Dennis Prager

A féltékenység ésszerű és az értelmes embereké, míg az irigység alázatos és az alávalóhoz tartozik, mert az egyik féltékenység által jó dolgokat szerez magának, míg a másik nem engedi, hogy felebarátja irigységből szerezze meg azokat. – Arisztotelész – Irigység idézet

A Biblia és számos más önsegítő vagy felvilágosító könyv idézi a hét halálos bűnt. Ezek a következők: büszkeség, kapzsiság, vágy, irigység, harag, lustaság és falánkság. Ez nagyjából lefedi mindazt, amit teszünk, ami bűnös… vagy ami azt illeti, szórakozás. – Dave Mustaine

Az utókor igazságot tesz annak az elvtelen mániás Gladstone-nak – az irigység, a bosszúvágy, a képmutatás és a babona rendkívüli keveréke; és egyetlen parancsoló tulajdonsággal – akár miniszterelnök, akár ellenzéki vezető, akár prédikál, imádkozik, beszél vagy firkál – soha nem úriember. – Benjamin Disraeli

A festő, aki nem talál megelégedést a puszta ábrázolásban, bármennyire is művészi, belső élete kifejezésére vágyva, nem csak irigyelheti azt a könnyedséget, amellyel a zene, a mai művészetek leganyagtalanabb része eléri ezt a célt. A zene módszereit természetesen igyekszik alkalmazni saját művészetére. – Wassily Kandinsky

Azok az emberek, akik úgy döntenek, hogy tanulnak, keményen dolgoznak vagy bármit megtesznek, a maximumot adják maguknak, hogy elérjék a legmagasabb szintet. És vannak olyan emberek, akik irigykednek és féltékenyek, mégsem hajlandóak beletenni ezt a munkát, és ugyanazt a dicséretet akarják kapni. – Evander Holyfield – Irigység idézet

Olvastam Madame Roland emlékiratait, és arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon túlértékelt nő volt; sznob, hiú, szentimentális, irigy – inkább német típus. Kivégzése előtti utolsó napjai a sok-sok évvel ezelőtti, kicsinyes társadalmi becsapódások vagy diadalok krónikájával teltek. Demokrata volt, főleg a nemesek iránti irigység miatt. – Madame Roland

Kiűzd az irigységet; mindent megkaphatsz, amit csak akarsz, és nem kell irigyelned egyetlen férfit sem, amije van. Mindenekelőtt ügyeljen arra, hogy senkivel szemben ne legyen rosszindulat vagy ellenségeskedés; ha így tesz, elszakít attól az elmétől, amelynek kincseit a sajátjaként keresi. Tegyél félre minden szűk személyes ambíciót, és határozd el, hogy a legmagasabb jót keresed. – Wallace D. Wattles

Az együttérzést semmiért kapjuk, az irigységet ki kell érdemelni – Lembke Róbert

Ahogy a lepke rágja a ruhát, úgy emészti az embert az irigység – Aranyszájú Szent János

Irigylem azokat az embereket, akik isznak – legalább tudják, mit kell a Szavazatokra hibáztatni: 1 – Oscar Levant

Vannak, akik szidnak mások ellen, mert másoknak megvan az, aminek néhányan örülnének – Henry Fielding – Irigység idézet

Az irigyeltek olyanok, mint a bürokraták; minél személytelenebbek, annál nagyobb a hatalmuk illúziója (önmaguk és mások számára) – John Berger

A büszkeség ritkán kényes, nagyon aljas előnyökkel fogja tetszeni; és az irigység nem a saját boldogságát érzi, hanem ha össze lehet hasonlítani mások nyomorúságával – Samuel Johnson

Az érdem kihívja az irigységet. – John Dryden

A szocializmus átpolitizált irigység. – Rousas John Rushdoony – Irigység idézet

Az osztályirigység veszélyes. – Jack Abramoff

Irigylem a lányom gyerekkorát. – René Russo

A szemek irigylik az elmét. – Zhuangzi

Irigységet szít, a hírnév igen. – Marilyn Monroe

A gratuláció az irigység udvariassága. – Ambrose Bierce – Irigység idézet

Az élők irigyelni fogják a halottakat. – Nyikita Hruscsov

A rivalizálás és az irigység sziámi ikrek. – Josh Billings

Minden irigység arányos a vágyakkal. – Samuel Johnson

A zsenialitás magában foglalja az irigységet és a rágalmat is. – Sándor pápa

Ha nem dicsérjük az arra érdemeseket, az megakadályozza az irigységet. – Laozi

Irigylem a hülyeséget, a hülyeség örök. – Nelson Rodrigues – Irigység idézet

Az utánzás öngyilkosság, az irigység tudatlanság. – Ralph Ellison

Az irigység hordozása megnehezíti az életet. – Kym Whitley

Az emberek irigység nélkül dicsérhetik az időjárást. – William Shenstone

Jómagam úgy gondolom, hogy az antiszemitizmus az irigységről szól. – Joseph Epstein

Csendes és hihetetlen. Ezt nagyon irigylem. – Sarah Dessen

A hírnévvel arányosan nő az irigység. – Edward Young – Irigység idézet

Az irigyek meghalnak, de az irigyek soha. – Moliere

Bajban van, de irigylem őt. – Denice Envall

Ahogy a rozsda megrontja a vasat, úgy az irigység megrontja az embert. – Antisztén

Ne irigyeld a gazdagokat; sajnálja őket. Máté 19:24. – Felix Wantang

Ne irigyeld valaki más ajándékát. Fedezze fel a sajátját. – Tavis Smiley

Irigység, n. Emuláció a legaljasabb kapacitáshoz igazítva. – Ambrose Bierce – Irigység idézet

A rosszindulat soha nem magányos; az irigység mindig megjelöl. – Mignon McLaughlin

Azok az emberek, akik utálnak téged, irigylik a szabadságodat. – Santosh Kalwar

Az emuláció aktív erény; az irigység a rosszindulat. – Ouida

Azok, akik irigységet keltenek, könnyen bírálatot kapnak. – Charles Churchill – Irigység idézet

A versengő társadalom az irigység társadalma. – Dorothee Solle

A büszkeség, a mohóság és az irigység minden otthonban ott van. – Thornton Wilder

Az emberek féltékenységet mutathatnak, de irigységüket elrejtik. – Mason Cooley

Fellendülésben az irigység; mellszoborban, haragban. – Dominic Lawson – Irigység idézet

Semmi sem tudja csillapítani a harapós irigység dühét. – Claudius Claudianus

A szívszorító irigység a hízelgés legőszintébb formája. – Anna Godbersen

Jobb irigységet kelteni, mint szánalmat. – Publilius Syrus

Az embert soha nem gazdagítja az irigység. – Thomas Draxe

Csak irigylem, mint alapvető régi szexuális féltékenységet. – Joan Juliet Buck

Imádkozz, hogy az istenek ne irigyeljék a boldogságodat! – Euripidész – Irigység idézet

Szerintem az irigység sok embert motivál. – Shia LaBeouf

Szinte irigylem azokat, akik azt mondanak, amit akarnak. – Kate Bosworth

Ne várj irigység nélküli dicséretet, amíg meg nem halsz. – Charles Caleb Colton

Epikurosz dühösen és irigyelte Platón felsőbbrendű stílusát. – Friedrich Nietzsche

Vannak, akik az irigységnek nevezett zöld szemű szörnyetegben szenvednek. – Ana Monnar – Irigység idézet

Irigységünk mindig túléli tárgyának szerencséjét. – Francois de La Rochefoucauld

Az együttérzést semmiért kapja az ember, az irigységet ki kell érdemelni. – Lembke Róbert

A gyűlölet termékeny bűn; irigység, meddő satu. – Marie von Ebner-Eschenbach

A nagyság irigységet ébreszt, az irigység haragot szül, a rosszindulat hazugságot szül. – JK Rowling

Hagyd, hogy öregedj, ne az irigység, rajzolj ráncokat az arcodra. – Thomas Browne – Irigység idézet

Soha ne irigyelj másokat. Légy boldog és szeresd a munkádat. – Lailah Gifty Akita

Az irigység valóban hiba; rosszabb, mint bármelyik másik. – Rumi

Mindannyian szenvedünk az irigységtől/a megbocsátottak miatt. – Marie Howe

Irigylem a tudatlanságodat, hallom, hogy ez boldogság. – Ani DiFranco

Jól mondták, hogy az irigység nem tart fenn ünnepeket. – Francis Bacon – Irigység idézet

Az igaz barátság elpusztítja az irigységet, az igaz szerelem pedig a kacérságot. – Francois de La Rochefoucauld

Leginkább a mások iránti irigységünk emészt fel bennünket. – Alekszandr Szolzsenyicin

Az emuláció bebalzsamozza a halottakat; az irigység, a vámpír, felrobbantja az élőket. – Henry Fuseli

Worth alantas elmében szül, irigységet; nagy lelkekben, emuláció. – Henry Fielding – Irigység idézet

A szicíliai zsarnokok soha nem találtak ki nagyobb büntetést az irigységnél. – Juvenal

Irigységet érezni emberi dolog, schadenfreude-t ízlelgetni ördögi – Arthur Schopenhauer

Emlékszem, ahogy az árvaházat bámultam, és irigykedtem. – George Carlin

Három szikra – a büszkeség, az irigység és a kapzsiság – lobbant fel minden szívben. – Dante Alighieri

Az erkölcsi felháborodás a legtöbb esetben 2% erkölcsi, 48% felháborodás és 50% irigység. – Vittorio De Sica

A túlélők (egy nukleáris háborút) irigyelnék a halottakat. – Nyikita Hruscsov – Irigység idézet

Féltékenység, gyűlölet vagy irigység semmilyen tekintetben ne alakuljon ki. – Sathya Sai Baba

Nem a kapzsiság hajtja a világot, hanem az irigység. – Charlie Munger

Irigylem, amitől félek, és utálom, amit irigyek. – Holly Black

Látom a kapzsiságot és az irigységet a szemedben. – Nelly

Ó, Istenem, ne irigykedj, megvannak a saját fájdalmaim. – Barbra Streisand

Lehet, hogy mindenkit irigyelsz, de téged senki nem. – Harcias – Irigység idézet

„Semmi nem fog megállítani, ezért irigykedj rá” – Lil Wayne

Irigyre érdemes az, aki nem irigyel – Boonaa Mohammed

A nő, aki voltam, reménytelenül naivnak tűnik. irigylem őt. – Lisa Unger

A szánalom az élőkért, az irigység a halottakért. – Mark Twain

Ha irigykedünk a másikra, az ő erényét tesszük bűnünknek. – Nicolas Boileau-Despreaux

A hatalom ritkán ártatlan, az irigység pedig az eminenciás igája. – Martin Farquhar Tupper

A szükséglet az irigységre készteti a férfiakat, ahogy a teljesség az önzés felé. – Repplier Ágnes

Az egyetlen dolog, amit irigyek a fiatalokban, az a májuk. – Brendan Behan – Irigység idézet

A siker ára az, hogy elviseljük az irigység kritikáját. – Denis Waitley

A közgazdaságtan mint tudományos tudományág mindig is szenvedett a fizika irigységétől. – Robert Kuttner

A bátor, vagy a szerencsés megengedheti magának, hogy nevetjen az irigységen. – Publilius Syrus

Az Egyesült Államok közlekedési rendszerét a világ irigyli. – Jerry Costello

Irigylem azokat, akik először mennek Párizsba – Marc Jacobs – Irigység idézet

E világ dolgában egyedül a szegénység nem irigység. – Giovanni Boccaccio

Az ambíciónak csak két lépcsője van: a legalacsonyabb, vér; a legmagasabb, az irigység. – William Lilly

A gonosz irigység és gyűlölet; ez a módjuk a gyönyörködésre. – Viktor Hugo

A szánalom aranyozott hüvelye néha az irigység tőrét takarja. – Friedrich Nietzsche

Nem irigylem és nem nagyon tisztelem a teljesen átpolitizált embereket. – Christopher Hitchens

Nagy-Britanniában minden sikert irigységgel és haraggal fogadnak. – Christopher Lee

A hét halálos bűn közül egyedül az irigység nem szórakoztató. – Joseph Epstein – Irigység idézet

Annyira kivirágoztam, hogy irigylem a kerteket. – Rumi

Mégis mindig irigykedünk másokra, ha árnyékunkat a napsütötte oldalukhoz hasonlítjuk. – Margaret George

Ahogy a lepke rágja a ruhát, úgy elemészti az embert az irigység. – Aranyszájú Szent János

Irigylem a paranoiásokat; valójában úgy érzik, hogy az emberek odafigyelnek rájuk. – Susan Sontag

A metaforák és hasonlatok jelentik az irigység demokratikus rendszerének kezdetét. – Giannina Braschi

Irigylem a hívő embereket. Képtelen vagyok hinni semmi természetfelettiben. – Jack Nicholson – Irigység idézet

ILLUSTRIOUS, adj. Megfelelően elhelyezve a rosszindulat, az irigység és a lemondás tengelyére. – Ambrose Bierce

Irigylem minden szenvedést, mert a szenvedés szükséges ahhoz, hogy lelkileg szép legyek. – Andrew Davidson

Ahol az irigység uralkodik, ott az erény nem létezhet, és a nagylelkűség nem jár együtt aljassággal. – Miguel de Cervantes

Ha végiggondolom, amit mondtam, irigylem a buta embereket. – Seneca az ifjabb

Ha az angyalok irigyelhetnének, irigyelnének minket a szentáldozásért. – Pius pápa X

A felemelkedő dicsőség a legnagyobb irigységet okozza, mint a lángoló tűz a legnagyobb füstöt. – Edmund Spenser – Irigység idézet

Ne irigyelj senkit. Az ő útjuk eltér a tiédtől. – Lailah Gifty Akita

Ha végiggondolom, amit mondtam, irigylem a buta embereket. – Lucius Annaeus Seneca

Ne irigyeld azt, amivel az emberek rendelkeznek, hanem utánozd azt, amit tettek, hogy megszerezzék. – Tim Fargo

Csak a bolondok élnek a múltban, vagy viszik az irigységet a jelenbe. – Chi Chi Rodriguez

Amikor a keresztre feszítésre gondolok, az irigység bűnét követem el. – Simone Weil – Irigység idézet

Sokkal kevesebb irigység Amerikában, mint Franciaországban, és sokkal kevesebb szellemesség. – Stendhal

Mindig jobb egy sikeres férfit utánozni, mint irigyelni. – Napóleon Hill

Kevés férfinak van természetes ereje ahhoz, hogy irigység nélkül tisztelje barátja sikerét. – Aiszkhülosz 

A vallást a kapzsiság váltotta fel nemzeti vallásként, és a kapzsisággal együtt jár az irigység is. – Wesley Pruden

Jelölje meg, mi a baj a tudós életében, ha támadást, fáradozást, irigységet, hiányt és mecénást tesz. – Samuel Johnson

Szerintem én is irigyelnék, ha nem ismernék jobban… – Gazdag Mullins – Irigység idézet

Nem irigylem azokat a fiatal briteket, akik ma átkelnek az Atlanti-óceánon, hogy gazdagodjanak. – Toby Young

A féltékenység a felsőbbrendűségtől való félelem vagy félelem: irigyeljük az alatta lévő nyugtalanságunkat. – William Shenstone

A nagyság iránti tisztelet elhal, és a nagyság alantas irigysége követi. – Albert Pike

A pletyka vagy üres elméről beszél, vagy olyanról, amely féltékenységet vagy irigységet kelt. – David O. McKay

A béke öt nagy ellensége lakozik bennünk: kapzsiság, ambíció, irigység, harag és büszkeség. – Ralph Waldo Emerson

A csillogás nem létezhet anélkül, hogy a személyes társadalmi irigység ne legyen általános és széles körben elterjedt érzelem. – John Berger – Irigység idézet

Keresnünk kell az olyan nehézségek megoldásának módját, mint a gyűlölet, az irigység és a féltékenység. – Sathya Sai Baba

Nem irigylem a férfiakat, és most biztosan nem is szeretnék azzá válni. – Louise Brown

Hogyan magyarázhatjuk meg az irigység állandóságát – egy olyan bűnt, amely nem hoz visszaút? – Honore de Balzac

A vonzalmak közül egyikről sem beszéltek arról, hogy elbűvölte és elbűvölte volna, hanem irigyet. – Francis Bacon

Annyi középszerűség van, akit a szánalom magasztal fel, mint amennyit az irigység által elítélt mester. – Honore de Balzac

Az irigység elkerülésének legjobb módja, ha megérdemli a kapott sikert. – Arisztotelész

Irigyeljük azokat az embereket, akiket szeretünk, mert mindig a saját szeretett társaságukban vannak… – Nan Fairbrother – Irigység idézet

Az egyedülálló virágnak nem kell irigyelnie a sok tövist. – Rabindranath Tagore

Kevés embernek van ereje irigység nélkül tisztelni valakinek a teljesítményét. – Aiszkhülosz

Röviden, az erény nem élhet ott, ahol az irigység uralkodik, és a szabadelvűség sem maradhat fenn a szemtelenségtől. – Miguel de Cervantes

Az utókor ítélete igazabb, mert mentes az irigységtől és a rosszindulattól. – Marcus Tullius Cicero

Azzal a rosszindulatú irigységgel, amely elsápad, és megbetegszik, még ha a barát győz. – Charles Churchill

A hűség nem engedi, hogy az irigység, a gyűlölet és a jótékonyság belopózzon a közgondolkodásunkba. – Bainbridge Colby – Irigység idézet

Az emuláció csodálja és igyekszik utánozni a nagyszerű cselekedeteket; az irigység csak a rosszindulatba költözik. – Honore de Balzac

Fiatal lányok irigylik az élõ életet, soha nem elégedettek meg egy szép nyugodt estével – Gácsér

Egyetlen fémdoboz – nem, sem a hóhér fejsze – nem viseli el éles irigységed élességének felét. – William Shakespeare

Az emberek fajában sok a kapzsiság és az irigység; de igazából kevés. – Lloyd Alexander

A bolondok a megvetésünket, ne az irigységet emeljék. Mert az irigység egyfajta dicséret. – John Gay

Egy közös sorsot kell bizonyítanunk; Te meghalsz az irigységtől, én a szerelemtől. – John Gay

Micsoda nap ez, amikor irigyelnünk kell a sírjukban lévő férfiakat. – Johann Wolfgang von Goethe – Irigység idézet

Amikor azzá válsz, aki lenni szeretnél, nincs szükség az irigységre. – Wes Fesler

Irigylem azokat, akik isznak. Legalább van mit hibáztatniuk mindent. – Oscar Levant

Nincs az emberi szívben olyan erősen gyökerező szenvedély, mint az irigység. – Richard Brinsley Sheridan

A kommunizmus gonosz. A mozgatórugói az irigység és a gyűlölet halálos bűnei. – Peter Drucker

Bár szeszélyük, irigységük vagy neheztelésükből fakad, elátkozzák azokat a szerzőket, akiket soha nem olvastak. – Charles Churchill

Világszerte konfliktus van a tőke és a munka között, és a szegények irigylik a gazdagokat. – Mahatma Gandhi – Irigység idézet

Aligha kétséges, hogy sok egalitáriust legalább részben az irigység motivál. – Henry Hazlitt

Az ok, amiért a halál olyan szorosan ragaszkodik az élethez, nem a biológiai szükségszerűség, hanem az irigység. – Yann Martel

Manapság irigykedsz egy mániákus-depresszívre. Az idő felében boldog, a másik felében igaza van. – Robert Breault

Mindenekelőtt küzdened kell a beképzeltség, az irigység és a szívedben lévő minden rossz érzés ellen. – Ábrahám Cahan

Akik a nagyok ellen szólnak, általában nem erkölcsből, hanem irigységből beszélnek. – Walter Savage Landor

Nem irigyellek senkit, aki többet tud nálam, de sajnálom azokat, akik kevesebbet tudnak. – Thomas Browne

Az ambícióban erő van, a luxusban öröm… de az irigység csak bosszúságot nyerhet. – Michel de Montaigne

Irigylem Pete Sampras unalmasságát. Bárcsak utánozni tudnám látványos ihlethiányát. – Andre Agassi – Irigység idézet

Költőként siránkozásaink dicsőségesek, tele vannak olyan erényekkel, amelyeket a szögek megtanulnak irigyelni. – Masiela Lusha

Irigylem azt az embert, aki biztonságban halad át az életen, az ismeretlen világ és hírnév felé. – Euripidész

A nagyszerű tulajdonságokkal való születés legigazibb jele, hogy irigység nélkül születünk. – Francois de La Rochefoucauld

Az irigység és a gyűlölet lenyűgözi a szemet, és soha nem látja úgy a dolgokat, ahogy vannak. –  Valois Margit

Az ellenségek gyűlöleténél biztosabb a barátok irigysége. – Evan Esar

Amikor a férfiak tele vannak irigységgel, mindent becsmérelnek, legyen az jó, vagy rossz. – Tacitus

Irigylem azokat, akik ismerik a szerelmet. Van valaki, aki olyannak fogadja őket, amilyenek. – Jess C. Scott – Irigység idézet

Irigylem azokat, akik ismerik a szerelmet. Van valaki, aki olyannak fogadja őket, amilyenek. – Jess C Scott

Bizonyára egyetlen gyerek és kevés felnőtt sem figyelt még irigység nélkül egy repülő madarat. – Isaac Asimov

A nemes tulajdonságokkal való felruházás legbiztosabb bizonyítéka az, ha mentes az irigységtől. – Francois de La Rochefoucauld

Ritkán fordul elő, hogy valaki olyat szeret, akit valamilyen módon nem irigyelhet. – Truman Capote

A kiválóság irigysége pusztuláshoz vezet; a szeretet a fény felé vezet. – George Gilder

A társadalmi igazságosság a kényelmes helyzetben lévők iránti gyűlöleten, nevezetesen az irigységen nyugszik. – Friedrich August von Hayek

Élj irigység nélkül, töltsd békés éveidet ismeretlenül, és válassz társaidat barátoknak. – Ovidius

A türelem erősíti a lelket, megédesíti az indulatot, elfojtja a haragot, kioltja az irigységet, elnyomja a büszkeséget, megzabolázza a nyelvet. – George Horne

Az igazság az, hogy az önzetlenség, az önzés, az irigység, a rosszindulat, a vágy, a bosszúvágy az emberi természet állandó bűnei. – William Graham Sumner – Irigység idézet

Madame Aubain szolgálója, Felicite fél évszázadon át irigyelték Pont-l’Eveque hölgyei. – Gustave Flaubert

A szegénység nem feltétlenül váltotta ki a gazdagság iránti irigységet; néha ez a tisztesség iránti szenvedélyt szülheti. – Patricia Hampl

A csend a legbiztonságosabb válasz minden olyan ellentmondásra, amely pimaszságból, hitványságból vagy irigységből fakad. – Johann Georg Ritter von Zimmermann

A szúfik azok, akik kiürítették elméjükből az irigység és az ellenségeskedés emberi hajlamát. – Idries Shah

A megbánás egyetlen oka a lustaság, az indulatkitörések, a mások megbántása, az előítéletek, a féltékenység és az irigység. – Germaine Greer

Etiópiában nem volt ugyanaz a probléma [a korrupció]. Az afrikai vezetők irigykedve néztek ránk. – Mengistu Haile Mariam

Az irigy fenyő mások sikerére; az irigységnél nagyobb büntetést a szicíliai zsarnokok nem találták ki. – Horatius

Az a szüntelen irigység, amellyel az emberiség közönséges irányzata minden sajátja feletti természetet követ. – Jonathan Swift

Amit a legjobban irigyellek ti, keresztények, az a ti megbocsátásotok; Nincs senkim, aki megbocsásson. – Marghanita Laski – Irigység idézet

A gyűlölet aktív, az irigység pedig a passzív ellenszenv; csak egy lépés van az irigységtől a gyűlöletig. – Johann Wolfgang von Goethe

Az irigység és féltékenység bűnének gyógyírja, ha Istenben találjuk megelégedésünket – Jerry Bridges

Régebben nagyon irigyeltem azokat a zenészeket, akiket általánosan szerettem. – Moby

Mások, vagy irigykedjenek, vagy sajnáljanak engem; Nem érdekel, amíg jól érzem magam. – Joseph Hall

A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem gyönyörködik a rosszban, hanem örül az igazságnak. – Lailah Gifty Akita 

Irigylem őket, azokat a régi szerzeteseket; A könyveiket olvasták, és a gyöngyeiket mesélték. – George Payne Rainsford James

Irigylem azokat, akik könnyen írnak. Élvezem a folyamatot, de nem könnyű számomra. – Charles Krauthammer

Irigylem azokat, akik csak egy italt tudtak inni, és nem mennek utána kokaint keresni. – Felipe Esparza

Itt a büszkeség, a kapzsiság és az irigység azok a nyelvek, amelyeket az emberek ismernek és figyelnek, a kétségbeesés bábelije – Dante Alighieri

Mire jó az irigység? Ez az egyetlen bűn, amiben nem tudsz szórakozni. – Charlie Munger – Irigység idézet

A lélek zavarai közül az irigység az egyetlen, amelyről senki sem vall be. – Plutarkhosz

Ha a paradicsomot akarod, háborúra, vérre, irigységre és meztelen kapzsiságra kell építened. – Michel Faber

Valahányszor Krisztus keresztre feszítésére gondolok, az irigység bűnét követem el. – Simone Weil

Vágyom a tudásra. Irigylem a toleráns, békés embereket. Megijedek a tudatlanságtól. utálom az erőszakot. – Tsegaye Gebre Medhin

A negatív lelkiállapotok, mint a harag, a harag, a félelem, az irigység és a féltékenység, az ego termékei. – Eckhart Tolle

Ha úgy döntesz, hogy bátor vagy, akkor légy rettenthetetlenül hiteles, ne utánozd azt, akit irigyelsz. – Shannon L. Alder

Meg akarom szabadítani szívemet az irigységtől, és meg akarom tisztítani a lelkemet a dühtől, mielőtt végem lesz. – Simon Pál – Irigység idézet

A gyűlölet aktív nemtetszés, az irigység passzív. Nem kell csodálkozni azon, hogy az irigység hamarosan gyűlöletté változik. – Johann Wolfgang von Goethe

Bármilyen, még a legjelentéktelenebb vállalkozásba is belemerészkedni annyi, mint feláldozni az irigységnek. – Emile M. Cioran

Az emuláció nem rivalizálás. Az emuláció az ambíció gyermeke; a rivalizálás az irigység szerethetetlen lánya. – Honore de Balzac

Minden irigység kialudna, ha általánosan ismert lenne, hogy nincs irigyelnivaló. – Samuel Johnson

Néha annak a szerencsés körülménynek köszönhetjük egy barátunkat, hogy nem adunk okot az irigységre. – Friedrich Nietzsche

A koldusok nem irigylik a milliomosokat, bár természetesen irigykednek a többi koldusra, aki sikeresebb. – Bertrand Russell

A nők és az egoista művészek olyan érzést keltenek a tudomány iránt, amely az irigységből és az érzelgősségből áll. – Friedrich Nietzsche

Érzelemmentes vagyok, mégis féltékenységet és irigységet lehelek. Az emberek ölnek értem, vagy meghalnak, hogy megvédjenek – Kirk Jones

Szerintem a televíziós hírekben sokan nagy irigységgel nézik a kábelhálózatokat. – Chris Wallace

Néha irigylem a vallásos embereket a hitük kényelméért. Sokkal könnyebb lenne minden. – Peter Cameron

A kommunizmusnak olyan nyelve van, amelyet minden nép megért – elemei az éhség, az irigység és a halál. – Heinrich Heine

Az empirikus erkölcs világa többnyire nem áll másból, mint rosszindulatból és irigységből. – Johann Wolfgang von Goethe

Ez csak annyit tesz lehetővé, hogy eszközeim túl alacsonyak legyenek az irigységhez, a megvetéshez túl alacsonyak legyenek. – Abraham Cowley

Biológiát, fizikát, gleccserek mozgását tanuljuk… Hol vannak az irigység, a sértett érzés, a kétségbeesés, a keserűség órái… – Alain de Botton

Mikor elég? Az irigység szemében sosem elég. Valaki másnak mindig van valami, amire vágyunk. – Nancy péntek

A túlélésért folytatott küzdelmet szolgáló féltékenység az irigységgé fajulhat, amely még a győzelemből is vereséget von maga után. – Willard Gaylin – Irigység idézet

Ha az irigység lenne a terrorizmus oka, Beverly Hills [és] Fifth Avenue… már régen célpontok lettek volna. – Fareed Zakaria

Hol találhat ebben a széles világban az ember nemességet büszkeség nélkül, barátságot irigység nélkül, vagy szépséget hiúság nélkül? – Bantu Holomisa – Irigység idézet

Dobd el az irigységet és a féltékenységet, különben nincs lehetőség, mert szerelem nem létezhet ott, ahol irigység és féltékenység van. – Rajneesh

Utálom a halakat, mind olyan nyomorultan néznek ki. 3 másodperc múlva elfelejtik. És akkor irigylem őket. – Daul Kim

A féltékenység az irigység tüze, amely el akarja pusztítani mások szépségét, nem pedig a sajátját. – Wes Fesler – Irigység idézet

Az oktatásnak alázatra és fegyelemre kell törekednie, de ma már büszkeség és irigység termése van. – Sai Baba

Aki az arany középutat műveli, az elkerüli mind a hobbi szegénységét, mind a palota irigységét. – Horatius

A nagy megtiszteltetés nagy teher, de akire az irigység veti, az két terhet visel. – Ben Jonson – Irigység idézet

Aki megszabadult az irigységtől és a keserűségtől, megpróbálhatja úgy látni a dolgokat, ahogy vannak. – John Lancaster Spalding

Az öröm legtisztább formája akkor jön, amikor azok az emberek, akikre irigyelünk, megsérülnek. Az öröm legőszintébb formája. – Chuck Palahniuk – Irigység idézet

Sok szempontból irigylem az olyan valakit, mint Omar Sharif, aki évtizedekig egy szállodában élt. – Viggo Mortensen

Jó variálni, hogy elkeserítsd a kíváncsiakat, különösen azokat, akik irigykednek rád. – Baltasar Gracian – Irigység idézet

A természettől való félelem vezetett a társadalomhoz; a férfiak közötti gyűlölet kultúrához vezet; a nők közötti irigység erényhez vezetett. – Thiruman Archunan

A büszkeség, amely oly sok irigységgel inspirál bennünket, néha a moderálásban is hasznos. – Francois de La Rochefoucauld

Van bennem a magassági irigység. 5’1 vagyok és a nővéreim óriások, szóval irigyellek a magasságra. – Toni Braxton – Irigység idézet

A szerelem és az irigység fenyővé teszi az embert, amit más vonzalmak nem, mert nem olyan folyamatosak. – Francis Bacon

Egy olyan nőt bozontosítasz, aki sárkánnyá változhat? Dörömbölj, Charles, rosszul vagyok az irigységtől! – Jeaniene Frost – Irigység idézet

A siker titka az, hogy nem a kudarc hiánya, hanem az irigység hiánya. – Hérodotosz

Az alázatosak folyamatos békében élnek, míg a büszkék szívében irigység és gyakori harag. – Thomas és Kempis

Azok, akiknek nincs, és hiányban élnek, fenyegetést jelentenek, irigységtől telve, demagógoktól megtévesztve. – Euripidész

Több bűnöst átkoznak, nem azért, mert megvetjük a bűneiket, hanem azért, mert irigyeljük a bűnös sikerüket. – Thomas B. Macaulay

A kereszténység először biztosította az embert olyan természetfeletti lényekkel, akik, tudta, nem irigyelhetik, sem kinevették. – Helmut Schoeck – Irigység idézet

Óvakodjon a barátoktól érkező visszajelzésektől, akiknek ítéletét beszennyezheti az irigység érzése vagy a hízelgés. – Curtis Jackson

A gyűlölet, amelyet mindannyian a legkeresztényibb türelemmel viselünk, azok gyűlölete, akik irigykednek ránk. – Charles Caleb Colton

Nem világos azonban, hogy a boldogság és az irigység a boldogságnak nevezett tört számlálója és nevezője? – Jevgenyij Zamjatyin – Irigység idézet

Az irigység az elme egyik skorpiója, gyakran nem sok köze van az objektív, külső világhoz … – Bonnie Friedman

Moloch csupán a csecsemőket lapátolja a termelőkapitalizmus tüzébe. Mammon ráakasztotta őket az irigység halott heroinjára. – Hakim Bey – Irigység idézet

Irigykedünk másokra, mert nagy vonalakban látjuk az ő életüket, miközben kénytelenek vagyunk minden részletében megélni a miénket. – Robert Breault

Akkor te leszel az, akit mások irigyelnek, és emlékezhetsz a fájdalomra, és elérheted őket. – Jennifer James – Irigység idézet

Tisztelj kedvesen minden vallást, amely szerető kedvességre tanít, és ne tiszteld az irigységet és a féltékenységet. Soha ne kövesd a gyűlöletet. – Jetsunma Ahkon Lhamo

Nincs olyan hagyomány, amely méltóbb lenne irigységre, nincs olyan intézmény, amely méltó lenne ekkora hűségre, mint a Georgiai Egyetem. – Larry Munson – Irigység idézet

A nem termelő kapzsisága és irigysége kielégíthetetlen, így végül a 100%-os adózáson kívül semmi sem fogja megnyugtatni. – Ringer Róbert

Néhány rajongó folyamatosan kiabál és fütyül rám, mert jóképű, gazdag és nagyszerű játékos vagyok. Irigykednek rám. – Cristiano Ronaldo – Irigység idézet

Mindig irigyli valaki más életét, és nőként mindig valaki más életéhez hasonlítja az életét. – Anna tábor

A saját küzdelmeink ellenére az amerikai üzleti és gazdasági rendszert továbbra is a világ nagy része irigyli. – John S. Watson – Irigység idézet

Keress olyan embereket, akiket nem irigyelhetsz, hanem csodálhatsz. Ne a nyereséges, hanem a csodálatra méltó tettet csináld. Élj ideálok szerint. – Jonathan Sacks

A féltékenység csúnya érzelem, de igazat mond. Leginkább azokra irigykedsz, akiknek megvan, amire vágysz. – Susan Cain

Amikor a rosszindulat az irigységgel párosul, akkor mérgező és termékeny anyagok áradnak ki, mint a tinta a tintahalból. – Plutarkhosz – Irigység idézet

Voltaire után: az irigység a dicsőség templomának karzatához van láncolva, és se be, se ki nem tud. – Mason Cooley

A törvénybe épített és többnyire a tőzsdei szeszélyektől védett állami nyugdíjakat a magánszektor irigyli. – Nina Easton

Irigylem mások boldogságát… Irigylem az összetartozás érzését… Úgy tűnik, mindig újrakészítem magam. – Richard Eyre – Irigység idézet

A nők soha nem vették meg Freudnak a pénisz irigységről alkotott elképzelését: ki akarna puskát, ha van automata? – Natalie Angier

Nem irigylem a fejfájást, amit ébren fog kapni. Addig is álmodozz nagyméretű nőkről. – Cary Elwes

A szerencsétlenek természetéből adódóan rosszindulatúak, és irigykednek azokra, akik jól cselekszenek. – Plautus

Annak az embernek, aki mindig azzal van elfoglalva, hogy segítsen az alatta lévő embernek, nem lesz ideje irigyelni a felette lévő embert. – Henrietta Mears – Irigység idézet

A csókunkra való emlékezés nem juttatja eszünkbe sem a te ajkaidat, sem az enyémet. A hús csak irigyelni tudja az ilyen isteni fogyasztást. – Vanna Bonta

Irigykedni annyit jelent, mint olyan köröket rajzolni, amelyek elszigetelnek minket másoktól, kis, keserű utakat tenni, amelyek lealacsonyítják az utazót. – Phyllis Grissim-Theroux – Irigység idézet

Ó, ti boldog észak fiai, akik Bach kebelén nevelkedtek, mennyire irigyellek benneteket! – Giuseppe Verdi

Bizonyos szempontból nagyon irigylem azokat a hívő embereket, akiket ismertem – például AJ[Muste]-t. – Nat Hentoff

Közös megegyezés szerint az ősz haj a dicsőség koronája: a tisztelet egyetlen tárgya, amely soha nem kelthet irigységet. – George Bancroft – Irigység idézet

Dolgozz keményen, hogy felfedezd az ajándékodat, és soha nem fogsz irigyelni vagy gyűlölni egy másik emberi lényt, aki megnyilvánítja az övét. – Louis Farrakhan

Közös megegyezés szerint az ősz haj a dicsőség koronája; a tisztelet egyetlen tárgya, amely soha nem tud irigységet kelteni. – George Bancroft

Óvakodnunk kell az irigység minden látszatától, mint szenvedélytől, amely mindig kisebbrendűséget jelent, bárhol is él. – Idősebb Plinius – Irigység idézet

Ó! micsoda Istenszerű Ereje a Jó cselekvésének! Semmi másért nem irigylem a gazdagokat és a nagyokat! – Samuel Richardson

A kapzsiság irigységet szül, egy férget, amely mindig rág, és hagyja, hogy a kapzsi ne élvezze sem a saját, sem mások javát. – Sienai Szent Katalin

Nincs általánosabb elismerés, mint egy szép nap; ennek az az oka, hogy az emberek irigység nélkül tudják dicsérni. – William Shenstone – Irigység idézet

Az összes satu, Sancho, valamiféle gyönyört hoz magával; de az irigység csak ingerültséget, keserűséget és dühöt okoz. – Miguel de Cervantes

Az összes satu, Sancho, valamiféle gyönyört hoz magával; de az irigység csak ingerültséget, keserűséget és dühöt okoz.” – Miguel de Cervantes Saavedra – Irigység idézet

A fogyasztói társadalomban elkerülhetetlenül kétféle rabszolga létezik: a függőség és az irigység foglyai. – Illich Iván – Irigység idézet

A tompa irigységét a zseniális férfiak iránt mindig csillapítja a gyanú, hogy rossz véget ér. – Max Beerbohm

A legmagasabb csúcsokat és az egyéb dolgok szintje fölé emelt csúcsokat többnyire villámcsapásként robbantja az irigység. – Lucretius

A szerelem az az irigylésre méltó állapot, amely nem ismer irigységet vagy hiúságot, csak empátiát és önmaga feletti vágyat… – Joe McMahon – Irigység idézet

Amikor a kegyetlenségre gondolunk, meg kell próbálnunk emlékezni arra az ostobaságra, az irigységre, a frusztrációra, amelyből ez fakadt. – Edith Sitwell

Határozottan van mellirigységem. Amikor a tinédzser lányok azt mondták, bárcsak lennének melleim, én is erre gondoltam. – Eddie Izzard

A valóság az, hogy független igazságszolgáltatásunk kormányunk legelismertebb ága, és a világ irigye. – Ted Olson

A kudarc az egoból, kapzsiságból, irigységből, félelemből, utánzásból fakad. Nem azért vagyok sikeres, mert okos vagyok, hanem azért, mert racionális vagyok. – Warren Buffett

Nem, köszönöm az összes bustának, gyávának és HAMIS HOMIE-nak, akik megmutatták nekem a féltékenység, az irigység és a kapzsiság mélységét. – Tupac Shakur

A társadalom két részre szakadt: akiknek semmijük sem volt, azok közös irigységben egyesültek; akikben volt valami, a közös terrorban egyesültek. – Alexis de Tocqueville – Irigység idézet

Kárpótlásul az irigység lehet a legfinomabb – talán azt kell mondanom, hogy a legalattomosabb – a hét halálos bűn közül. – Joseph Epstein

Ha minden ember belső gondoskodása a homlokára lenne írva, Hányan osztoznának szánalmunkban, akik most irigységünket keltik? – Pietro Metastasio – Irigység idézet

Nem irigylem a hitedet, amely mindig a szádban van, de soha a szívedben és a gyakorlatodban – Walter Scott

Útközben nincs ennél keményebb út: szerencsés az, aki nem viseli társként az irigységet. – Rumi

Az újonnan érkezőknek adunk dicséret abból fakad, hogy irigykedünk azokra, akik megállapodtak. – Francois de La Rochefoucauld – Irigység idézet

Egy apáca megirigyelné a nevelést. Tizenöt éves koromig jobban ismertem Afrikát, mint a saját testemet. – Joe Orton

Nagy hatalom, amely nagy irigységet szít, néhány embert a pusztulásba taszít; a kitüntetések hosszú, pompás folyamába fulladnak. – Juvenal

Csodákat tesz a saját lelkivilágommal, ha az irigységet inspirációvá változtatja. Nem számít, milyen sikeresek leszünk, soha nem vagyunk felette. – Hillman Curtis

Az irigység találta ki, és a filozófusok túlságosan könnyelműen átvették azt a mondást, miszerint az embereket haláluk előtt nem szabad dicsérni. – Luc de Clapiers – Irigység idézet

Ha a nők irigylik a férfiakat, most láthatjuk, hogy ez az anatómia által biztosított kiváltságok miatt van, nem pedig maga az anatómia. – Martha Roth – Irigység idézet

Az országnak már van olyan vezetője, aki megoszt minket az irigység keserű politikájával. Alternatív elképzelést kell kínálnunk. – Mitt Romney

Irigykedve jegyzem meg, hogy a csecsemők olyan mértékben fogadják az élvezetet, amit a felnőttek nem értek el az új Jeruzsálem ezen oldalán. – Margaret Halsey

Élem az életem, lélegzetvisszafojtva… Egy állandó mozgás és izgalom élete. Egy élet, amelyet sokan irigyelnek, és a legtöbben elkerülnek! – Eric Burdon – Irigység idézet

Irigylem azokat az írókat, akik felvázolják a regényeiket, és tudják, hová tartanak. De úgy gondolom, hogy az írás a felfedezés folyamata. – Jay McInerney

Amikor híres vagy, nyers módon belefutsz az emberi természetbe. Irigységet szít, a hírnév igen. – Marilyn Monroe

Egy gyönyörű nő néz ki az ablakán, tele irigységgel, mint a Harridan, aki az utcáról néz rá. – Mason Cooley – Irigység idézet

Minél magasabbra emelkedsz, annál kisebbnek látszol az irigység szemében. De leginkább azokat gyűlölik, akik repülnek. – Friedrich Nietzsche – Irigység idézet

Nem irigyellek senkit, aki jól próbál karriert kezdeni. Valójában nem maradt zenei biznisz, sok szempontból. – Aimee Mann

Lehetetlen nem irigyelni azt az embert, aki képes elvetni az értelmet, bár tudjuk, hogy végül hogyan kell alakulnia. – Charles Sanders Peirce – Irigység idézet

Ha bolond vagyok, az legalább kételkedő; és senkinek sem irigylem önmaga helyeslő bölcsességének bizonyosságát. – Lord Byron

A harag erőszakos cselekedet, az irigység állandó szokás – senki sem lehet mindig dühös, de lehet, hogy mindig irigy… – Hannah More – Irigység idézet

Két dolog miatt irigylem az állatokat: nem tudják a közelgő gonoszt, és nem tudják, mit mondanak róluk. – Voltaire

A verseny, amelyben valójában vagyunk, versenyfutás a bűn ellen, és ezek közül az irigység minden bizonnyal az egyik legegyetemesebb. – Jeffrey R. Holland

Aki az irigységtől mentesen akar élni, annak a szájára kell tennie az ujját, és távol kell tartania a kezét a tintatartóból. – Roger L’Estrange

Csalódott sofőr vagyok. Szívesen lennék kint a pályán helyettük. irigykedve nézek rájuk. – Murray Walker – Irigység idézet

Nincs nyugalom annak, aki irigy, és nincs szeretet a rossz modorú embernek. – Ali ibn Abi Talib

Nem irigylem egy lelkész életét, mint könnyű életet, és nem irigylem azt az egyházfit sem, aki ezt könnyűvé teszi. – Samuel Johnson

Irigylik az általam kivívott megkülönböztetést; irigyeljék tehát fáradozásaimat, becsületességemet és azokat a módszereket, amelyekkel ezt megszereztem. – Sallust – Irigység idézet

Ó, jól tudom, a szerelem türelmes, a szeretet kedves. Nem irigykedik, nem kérkedik, nem büszke. – Hillary Clinton

Időnként szinte mindannyian irigykedünk az állatokra. Szenvednek és meghalnak, de úgy tűnik, nem csinálnak „problémát”. – Alan Watts

Biztosak lehetünk benne, hogy ez az ember igazán értékes ember, akit a legjobban irigykedők mégis kénytelenek dicsérni. – Francois de La Rochefoucauld

Ne irigyelj másokat. Ha valaki kap egy nagyobb darab tortát, örüljön neki. Meghíznak, te pedig vékony maradsz. – Frederick Lindemann, Cherwell 1. vikomt – Irigység idézet

Tedd ellenségévé a féltékenységet és az irigységet. Amilyen gyorsan csak lehet”¦. A művészvilág a pénzes középiskola. – Jerry Saltz

Ha a varjú megelégedett volna azzal, hogy csendben eszi meg zsákmányát, több húsa lett volna, és kevesebb veszekedése és irigysége lett volna. – Horatius – Irigység idézet

A madaraknak szárnyuk van; szabadok; akkor repülhetnek, ahol akarnak. Az a fajta mobilitásuk, amit sokan irigyelnek. – Roger Tory Peterson

Minden filmnél, amit rendezőként csináltam, a producerekre nézek, és miután megcsináltam, egyáltalán nem irigylem őket. – Griffin Dunne

Irigylem azokat az embereket, akik azt gondolják: „Nem, ma nem megyek dolgozni”, amikor hatalmas halom határidővel halmozódnak fel. – Julian Fellowes – Irigység idézet

Csak egy ember van, aki irigységtől mentesen hiszi el magát; és ő az, aki soha nem vizsgálta meg a saját szívét. – Claude Adrien Helvetius – Irigység idézet

A szabad szellemű férfiakat és nőket csodáljuk és gyakran irigyeljük – azokat, akik mernek önmaguk lenni. – Kevyn Aucoin

A zsarnokságot, amelyet harag, félelem, vágy, fájdalom, irigység vagy vágy kényszerít a lélekre, általában „igazságtalanságnak” nevezem. – Plató

Irigységem van arra az emberre, akit egy lezuhanó könyvespolc ölt meg, mindaddig, amíg ez nem történik meg idő előtt. – Tom Stoppard – Irigység idézet

Milyen természetes dolog elpusztítani azt, amit nem birtokolhatunk, megtagadni azt, amit nem értünk, és megsérteni azt, amit irigyelünk! – Honore de Balzac

A kor foltja és gyalázata az erényt irigyelni, és a méltóság virágát is összetörni. – Marcus Tullius Cicero

Nem irigylem senkinek sem a csalogányát, sem a tavaszt; Ne is büntessenek rímvesztéssel, Kik nyíltan mondják: Istenem, királyom. – George Herbert – Irigység idézet

Ma irigyelni fogod mások áldásait, vagy sütkérezni fogsz annak a csodálatos kegyelemnek a csodájában, amelyet kaptál. – Paul David Tripp

Természetünk annyi irigységgel és rosszindulattal rendelkezik, hogy a saját előnyeinkben való örömünk nem olyan nagy, mint a mások iránti szenvedésünk. – Plutarkhosz

Az egyetlen férfi, akit irigyek, az az, aki még nem járt Afrikában – hiszen nagyon sok minden vár rá. – Gazdag Mullins

Alkotmányunkat a világ irigyli, hiszen annak lennie kell, mert ez a világ legkiválóbb nemzetének nagyszerű terve. – Thurgood Marshall – Irigység idézet

Ahol irigységet találok, szívesen provokálom: az irigy ember előtt mindig dicsérem azokat, akiktől elsápad. – De Montesquieu báró

Nem irigylem semmi kedvemben A nemes düh fogoly űrét, A kalitkában született linóst, amely soha nem ismerte a nyári erdőt. – Alfred Lord Tennyson

Óvatos naplót kell vezetnünk az irigység pillanatairól: ezek rejtett útmutatók a következő lépésekhez. – Alain de Botton – Irigység idézet

Aközött a szakadékban, akik egy napon lenni szeretnénk, és akik jelenleg vagyunk, fájdalomnak, szorongásnak, irigységnek és megaláztatásnak kell lennie. – Alain de Botton

Látjuk, mennyi van az emberben, ezért irigykedünk rá; láttuk, hogy milyen keveset élvez, inkább sajnálnunk kell őt. – Jeremiah Seed

Akinek nincs elméjében harag, gyűlölet vagy irigység, aki soha nem veszíti el egyensúlyát, nem hal meg vagy születik, ki más ő, mint Isten? – Swami Vivekananda – Irigység idézet

Hagyd a féltékenységet és az irigységet, mert ezek csúnyává tesznek. Légy szerető, légy elfogadó, és legfőképpen… légy boldog úgy, ahogy vagy. – Leon Brown

Ha tudnánk, hogy egyesek milyen kevéssé élvezik a birtokukban lévő nagyszerű dolgokat, nem lenne sok irigység a világon. – Edward Young

Én, akinek nincsenek nővéreim vagy testvéreim, bizonyos fokú ártatlan irigységgel tekintek azokra, akikről azt mondhatjuk, hogy barátoknak születtek. – James Boswell

Irigyeljük Európát, és néhány év múlva a világ egyik legjobb országa leszünk. – Jose Luis Rodriguez Zapatero – Irigység idézet

Irigy emberek idézetek

Az irigy emberek mindannyiunk életében felbukkanhatnak, és sajnos néha negatív hatással lehetnek a körülöttük lévő emberekre. Az irigység egy olyan érzés, amely befolyásolja gondolkodásunkat és viselkedésünket. Az alábbi idézetek egy kis humorral és bölcsességgel szólnak az irigységről, és talán segítenek megérteni ezt az érzést és kezelni azt. Íme, néhány kedves idézet az irigységről:

1. „Az irigy ember úgy él, mintha a másiknak élné az életét, de közben saját magától fosztja meg a boldogságot.” – Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példát.

2. „Az irigység olyan, mint egy belső láng, ami csak az embert magát égeti meg.” 

3. „Az irigység olyan, mint egy mérgező gáz, amely mindenkit megfojt, aki belé lélegzik.”

4. „Az irigység az elégedetlenség legjobb barátja, de a boldogság legrosszabb ellensége.”

5. „Az irigység olyan, mint egy tévésorozat, amit mindig nézel, de soha nem élsz át.”

Ezek az idézetek arra hívják fel a figyelmet, hogy az irigység nem hoz semmi jóval és boldogsággal teli életünkbe. Fontos, hogy elfogadjuk és szeressük saját magunkat, és inkább mások sikereit ünnepeljük, ahelyett hogy irigykednénk rájuk.

Irigy idézetek

Az irigység olyan érzés, amely sokszor a legjobb emberekben is felbukkanhat. Az irigy emberek nem tudnak örülni mások sikereinek, és inkább saját elégedetlenségükre összpontosítanak. Az alábbi idézetek humorral és bölcsességgel szólnak az irigységről, és talán segítenek megérteni ennek az érzésnek a hatását és kezelését. Íme, néhány kedves idézet az irigységről:

1. „Az irigység olyan, mint egy sebtapasz, amelyet az ember saját sebére ragaszt.” – Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példát.

2. „Az irigység olyan, mint egy szemellenző, amely csak a mások előtt lévő lehetőségeket takarja el.”

3. „Az irigység olyan, mint egy súlyos hátizsák, amelyet mindig cipelünk, de soha nem jutunk előrébb vele.”

4. „Az irigység olyan, mint egy homokóra, amely a saját boldogságunkat szitálja ki.”

5. „Az irigység olyan, mint egy megkeseredett kaktusz, amely mindenki másra tűr.”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek bennünket, hogy az irigység negatív hatással lehet az életünkre. Jobb elfogadni és támogatni mások sikerét, és inkább saját boldogságunkra összpontosítani.

Irigység idézet

Az irigység olyan érzelem, amely sokszor belopja magát a szívünkbe, és elhomályosítja a boldogságunkat. Az irigy emberek gyakran összehasonlítják magukat másokkal, és zöld szemmel nézik mások sikereit és előrelépéseit. Az alábbi idézetek arra hívják fel a figyelmet, hogy az irigység nemcsak mások boldogságát veszélyezteti, hanem saját belső békeünket is. Íme, néhány kedves idézet az irigységről:

1. „Az irigység olyan, mint egy fogságba ejtett madár, amely nem tud szabadon repülni.” – Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példát.

2. „Az irigység olyan, mint egy vékony jégpáncél, amely szétveti a szíveket.”

3. „Az irigység olyan, mint egy köd, amely elhomályosítja az ember látását és nem engedi, hogy az értékes pillanatokat észrevegye.”

4. „Az irigység olyan, mint egy tűz, amely égeti a boldogságunkat, miközben másokat meggyújt.”

5. „Az irigység olyan, mint egy csalóka tükör, amely torzítja a valóságot és elfed minden jó dolgot.”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek bennünket, hogy az irigység nem hoz boldogságot és elégedettséget. Fontos elfogadni és értékelni saját életünkben rejlő lehetőségeket, és inkább mások sikerének örülni, ahelyett hogy irigykednénk rájuk.

Irigység rosszindulat idézetek

Az irigység és rosszindulat olyan érzelmek, amelyek sajnos megtalálhatóak az emberek között. Az irigység áthatolhat az emberek gondolataiban és viselkedésében, és olykor negatív hatással lehet a kapcsolatokra és a közösségekre. Az alábbi idézetek felhívják a figyelmet arra, hogy milyen káros hatásokkal járhat az irigység és a rosszindulat, és arra ösztönöznek minket, hogy törekedjünk az empátia és a kedvesség megőrzésére. Íme, néhány kedves idézet az irigységről és a rosszindulatról:

1. „Az irigység és a rosszindulat olyanok, mint egy mérgező gáz, amely belélegzésekor elpusztítja a szeretet és a jószándék légkörét.” – Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példát.

2. „Az irigység és a rosszindulat olyanok, mint egy sötét felhő, amely elhomályosítja a napfényt és a boldogságot.”

3. „Az irigység és a rosszindulat olyanok, mint egy rozsdás késsel végrehajtott seb, amely hosszú ideig fájdalmat okoz.”

4. „Az irigység és a rosszindulat olyanok, mint egy csalán, amely megcsípi az embert, aki szándéktalanul is hozzáér.”

5. „Az irigység és a rosszindulat olyanok, mint egy téveszmékkel teli szoba, amely bezárja az ajtót a jóindulat és az emberség előtt.”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek minket, hogy az irigység és a rosszindulat nem hoznak boldogságot, hanem csak szenvedést és negativitást teremtenek. Fontos, hogy szívünket nyitva tartsuk a szeretet és a jószándék előtt, és keressük az empátiát és a megértést mások iránt.

Az irigység idézetek

Az irigység egy olyan emberi érzelem, amely sajnos sokszor belopja magát az emberek szívébe. Az irigykedés és a vágyakozás mások sikeréért vagy tulajdonságaiért természetes emberi reakció lehet, de ha túlzásba visszük, negatív hatásokkal járhat mind a saját életünkre, mind pedig másokra nézve. Az alábbi idézetek arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen árnyoldalai lehetnek az irigységnek, és rámutatnak arra, hogy milyen fontos az elfogadás, a hálás gondolkodás és a saját utunkra koncentrálás. Íme, néhány kedves idézet az irigységről:

1. „Az irigység olyan, mint egy rabló, aki ellopná boldogságodat. Ne engedd meg neki, hogy uralja az életed.” – Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példát.

2. „Az irigység szomorúságot és elégedetlenséget hoz, míg a hála és elfogadás boldogságot teremt.”

3. „Az irigység olyan, mint egy zárt ajtó, amely bezárja az élet lehetőségeit. Nyisd ki a szíved és a tudatod az öröm és a bőség felé!”

4. „Az irigység egy sötét felhő, amely eltakarja a saját fényedet. Engedd, hogy ragyogj és támogasd mások ragyogását is!”

5. „Az irigység olyan, mint egy csapda, amelyben önmagadat fogva tartod. Engedd el az irigységet, és találd meg a saját utadat a boldogság felé!”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek minket, hogy az irigység csak korlátoz bennünket, és elvonja a figyelmünket a saját fejlődésünkről és boldogságunkról. Ahelyett, hogy irigykednénk másokra, inkább támogassuk és örüljünk nekik, és fókuszáljunk a saját erősségeinkre és célokra.

Idézetek az irigységről

Az irigység olyan érzelem, amelynek hatásai mindannyiunk életében megjelenhetnek. Az irigykedés, a vágyakozás mások sikeréért vagy tulajdonságaiért természetes emberi reakció lehet, azonban ha nem kezeljük helyesen, negatív hatásokkal járhat mind a saját életünkre, mind pedig másokra nézve. Az alábbi idézetek rámutatnak az irigység jellemzőire, következményeire és arra, hogy hogyan lehet átlépni ezen érzésen. Íme, néhány kedves idézet az irigységről:

1. „Az irigység egy olyan köd, amely elhomályosítja a saját sikereink ragyogását. Lépj ki a ködből, és engedd, hogy a saját fényed felragyogjon!” – Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példát.

2. „Az irigység a boldogságot elnyeli, mint egy fekete lyuk. Ne engedd, hogy eltűnjön belőled a boldogság, inkább tápláld a saját örömödet!”

3. „Az irigység olyan, mint egy béklyó, amely megakadályozza, hogy szárnyalj és kiteljesedj. Törj szabadulást és hagyd, hogy a saját tehetséged vezessen az elérhetetlen magasságok felé!”

4. „Az irigység a saját hiányosságaink tükrévé válik. Ne az irigység szemein át nézz, hanem fedezd fel és dicsérd meg saját erősségeidet!”

5. „Az irigység az elégedetlenség szülője. Fogadd el és értékelj minden napban rejlő lehetőségeket, és a saját boldogságodat megtalálod!”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek minket, hogy az irigység korlátoz bennünket, és elvonja figyelmünket a saját fejlődésünkről és boldogságunkról. Ahelyett, hogy irigykednénk másokra, inkább törekedjünk a saját kiteljesedésünkre és örüljünk mások sikereinek. Az irigység helyett fogadjuk el és értékeljük saját egyedi útjainkat, és megtaláljuk a belső béke és elégedettség forrását.

Idézetek irigység

Az irigység olyan érzelem, amely mindannyiunk életében felbukkanhat. Az irigykedés, a vágyakozás mások sikeréért vagy tulajdonságaiért természetes emberi reakció lehet, de ha nem kezeljük helyesen, negatív hatásokkal járhat. Az alábbi idézetek rávilágítanak az irigység jelentőségére és arra, hogy hogyan lehet pozitív módon kezelni ezt az érzést. Íme, néhány kedves idézet az irigységről:

1. „Az irigység olyan, mint egy tükröződés: rámutat mások sikerére, de elfedi a saját képességeinket. Helyette inkább használjuk ezt a tükröt inspirációra, hogy elérjük saját céljainkat!” – Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példát.

2. „Az irigység csak egy árnyék, amely elhomályosítja az életünk napfényét. Engedjük, hogy a saját fényünk felragyogjon, és örömmel osszuk meg másokkal!”

3. „Az irigység olyan, mint egy nehéz terhet cipelni. Engedjük el ezt a terhet, és helyette inkább örüljünk mások sikereinek, hiszen mindenki előrehaladhat a saját útján!”

4. „Az irigység olyan, mint egy zárt ajtó, amely elzár minket a boldogságtól. Nyissuk ki az ajtót, és engedjük be a saját életünkben a pozitív gondolatokat és inspirációt!”

5. „Az irigység a saját lehetőségeink elfedésére és másokéval való összehasonlításra ösztönöz. Inkább ismerjük fel és értékeljük saját egyediségünket, és ragyogjunk együtt másokkal!”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek minket, hogy az irigység nem vezet semmi jóhoz. Ahelyett, hogy másokra irigykednénk, inkább inspirálódjunk tőlük, és koncentráljunk saját fejlődésünkre. Az irigység helyett értékeljük és ünnepeljük saját egyediségünket, valamint mások sikereit. Ez az út vezet a belső elégedettséghez és boldogsághoz.

Idézetek irigységről

Az irigység olyan emberi érzelem, amely sokszor felbukkan az életünkben. Az irigykedés mások sikere, boldogsága vagy tulajdonságai miatt természetes reakció lehet, de ha nem kezeljük helyesen, negatív hatásokkal járhat. Az alábbi idézetek rávilágítanak az irigység jelentőségére és arra, hogyan érdemes megközelíteni ezt az érzést. Íme, néhány kedves idézet az irigységről:

1. „Az irigység az elismerés hiányának és a bizonytalanság jele. Inkább örüljünk mások sikerének és találjuk meg saját utunkat a boldogsághoz!” – Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példát.

2. „Az irigység olyan, mint egy béklyó, ami visszatart minket a saját fejlődésünktől. Engedjük el ezt a béklyót, és inkább koncentráljunk a saját útunkra és lehetőségeinkre!”

3. „Az irigység a boldogságunkat rontja el. Inkább örüljünk mások boldogságának és találjuk meg a saját boldogságunk forrását a belső harmóniában!”

4. „Az irigység egy sötét felhő, ami elfedi a napfényt az életünkből. Engedjük, hogy a napfény áthatoljon a felhőkön és melegítse a szívünket!”

5. „Az irigység nem tesz minket boldoggá. Inkább gyűjtsünk örömforrásokat, amikkel feltöltődhetünk, és teremtsünk magunknak boldog pillanatokat!”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek minket, hogy az irigység nem hoz valódi boldogságot és elégedettséget. Ahelyett, hogy irigykednénk másokra, inkább fókuszáljunk a saját fejlődésünkre, boldogságunkra és az elért eredményeinkre. Az irigység helyett hálásak legyünk azért, ami már megvan az életünkben, és keresünk örömforrásokat, amelyekkel gazdagíthatjuk a mindennapjainkat.

Irigység idézetek vicces

Az irigység egy olyan emberi érzelem, amelynek sokszor komoly hatása van az emberek közötti kapcsolatokra és a mindennapi életünkre. Azonban nem minden idézet kell, hogy komoly és mély gondolatokat közvetítsen. Néha egy kis humor is segít könnyedebbé tenni az irigységről szóló beszélgetéseket. Az alábbi idézetek viccesen közelítenek az irigység témájához, hogy mosolyt csaljanak az arcunkra. Íme, néhány kedves és humoros irigységgel kapcsolatos idézet:

1. „Az irigység olyan, mint az ellopott süti az irodai hűtőben. Mindig másé, de te csak nézelheted és vágyakozhatsz utána.”

2. „Az irigység olyan, mint egy saját varázslatlan pálcád. Előtted a varázslatos dolgok, de te csak állsz és nézed, hogy mások mennyire képesek varázsolni vele.”

3. „Az irigység olyan, mint a házimunka. Mindenki másnak látszik könnyűnek, amíg meg nem kell csinálnod.”

4. „Az irigység olyan, mint a torta. Mindig van elég belőle mindenki számára, de mindig arra a szeletre vágysz, amit a másik már elkapott.”

5. „Az irigység olyan, mint az egész napos eső. Egy idő után csak beáztat és elrontja a hajadat, de semmit sem változtat a helyzeten.”

Ezek az idézetek humorosan kezelik az irigység témáját, és emlékeztetnek bennünket arra, hogy az irigység nem érdemes túlzott figyelmet és energiát kapjon az életünkben. Inkább mosolyogjunk és élvezzük a saját utunkat, hiszen mindenki a saját szeletét kapja az élet tortájából.

Irigy ember idézet

Az irigység egy olyan érzelem, amely időről időre mindannyiunkat érint. Talán találkoztál már olyan emberekkel, akik irigykednek mások sikereire vagy boldogságára. Az irigység egy olyan jellemvonás, amely nem mindig hozza ki a legjobbat az emberekből. Az alábbi idézetek megpróbálnak egy kis fényt vinni az irigység árnyékos világába. Íme, néhány kedves és gondolatébresztő idézet az irigy emberekről:

1. „Az irigység olyan, mint egy fogkrém. Ha nem vigyázol, könnyen túlfolyhat a szádon és foltot hagyhat a környezetedben.”

2. „Az irigység olyan, mint egy letörött tükör. Nemcsak másokat bántasz meg vele, hanem saját magadat is megsértheted.”

3. „Az irigység olyan, mint egy nehezen feloldható csomagolás. Sok időt és energiát vesztegetsz rá, pedig az életben lévő ajándékok már várnak rád.”

4. „Az irigység olyan, mint egy szúnyog. Kicsi és bosszantó, de ha túl sok figyelmet adsz neki, könnyen elveheti az életed értékesebb pillanatait.”

5. „Az irigység olyan, mint egy szivárvány. Ahelyett, hogy mások színeit irigyelnéd, inkább hozz létre saját színes világodat, amely boldogsággal tölt el.”

Ezek az idézetek arra kívánnak emlékeztetni bennünket, hogy az irigység nem hozza meg az igazi boldogságot és elégedettséget az életünkben. Inkább összpontosítsunk a saját erényeinkre és céljainkra, és engedjük el az irigység negatív hatásait.

Idézetek irigyeknek

Az irigység olyan érzelem, amely könnyen megfertőzhet minket, és akadályozhatja boldogságunkat és elégedettségünket. Mindannyian találkozhatunk olyan emberekkel az életünkben, akik irigykednek másokra és nem tudják örülni mások sikerének vagy boldogságának. Az alábbi idézetek arra ösztönöznek minket, hogy nézzünk szembe az irigységgel és találjunk módokat annak kezelésére. Íme, néhány kedves idézet az irigyeknek:

1. „Az irigység olyan, mint egy szűk ruha. Nem hagy helyet a növekedésnek és a boldogságnak.”

2. „Az irigység olyan, mint egy nehéz táskád. Ha mindig cipelned kell, sosem érzed meg a könnyedségét az életnek.”

3. „Az irigység olyan, mint egy lezárt ajtó. Amíg nem engeded el az irigység kulcsát, nem tapasztalhatod meg a szabadságot és a boldogságot.”

4. „Az irigység olyan, mint egy fagyott tavacska. Ha hagysz időt a napnak és a melegségnek, elolvad és helyet ad a békének és az örömnek.”

5. „Az irigység olyan, mint egy kisördög a válladon. Ne hallgasd meg a hangját, inkább higgy a belső erődben és légy hű önmagadhoz.”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek bennünket, hogy az irigység korlátozhatja boldogságunkat és előrehaladásunkat az életben. Fontos, hogy ne engedjük, hogy az irigység meghatározza cselekedeteinket és gondolatainkat. Inkább összpontosítsunk a saját fejlődésünkre és örüljünk mások sikerének, hiszen mindenki számára elegendő lehetőség van a boldogságra és az elégedettségre.

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Az irigység olyan, mint egy szélfútta falevél az őszben. Ha nem tudsz szárnyalni vele együtt, inkább engedd, hogy elrepüljön és hozzon boldogságot mások életébe.”

Rosszindulat idézet

Az emberi természet sajátossága, hogy néha rosszindulatot vagy rosszakaratot mutatunk mások iránt. Ez lehet következménye féltékenységnek, bizonytalanságnak vagy egyszerűen rossz hangulatnak. A rosszindulat kifejeződhet szavakban, tettekben vagy akár csak egy gondolatban is. Az alábbi idézetek rávilágítanak erre az emberi tulajdonságra, és arra inspirálnak minket, hogy jobbá váljunk és több kedvességet vigyünk az életünkbe. Íme, néhány kedves idézet a rosszindulatról:

1. „A rosszindulat olyan, mint egy sötét felhő az égen. De mindig van helye a napfénynek, amely eloszlatja a sötétséget.”

2. „A rosszindulat olyan, mint egy árnyék az úton. Ha inkább a fény felé fordulsz, az árnyék eltűnik a háttérben.”

3. „A rosszindulat olyan, mint egy szikra a szélben. Ha nem tápláljuk, hamar kihuny és helyet ad a béke és a szeretet szikrájának.”

4. „A rosszindulat olyan, mint egy sós hullám a tengeren. Ha elengeded a haragot és a sérelmeket, a víz visszatér a nyugalomba.”

5. „A rosszindulat olyan, mint egy kis tüske a cipődben. Ha nem hagyod, hogy befolyásoljon, zavartalanul haladhatsz előre az utadon.”

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek minket, hogy a rosszindulat korlátozhatja boldogságunkat és harmóniánkat másokkal. Fontos, hogy figyeljünk a gondolatainkra és tetteinkre, és igyekezzünk kedvességet sugározni mások felé. A szeretet és a megértés mindig erősebbek a rosszindulatnál, és képesek meghozni a békét és az örömöt az életünkbe.

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „A rosszindulat olyan, mint egy elakadt autó a forgalomban. Inkább állj félre és segíts másoknak előrehaladni, mintsem szándékosan akadályozd őket.”

Irigyeknek idézetek

Az irigység egy olyan érzés, amely időnként mindenki életében felbukkanhat. Amikor mások sikere vagy boldogsága kiváltja bennünk ezt az érzést, fontos megtanulnunk kezelni és átalakítani azt pozitív energiává. Az irigységnek ugyanakkor lehetnek tanulságai is, és segíthet minket abban, hogy ráébredjünk saját vágyainkra és álminkra. Az alábbi idézetek arra hívják fel a figyelmet, hogy az irigységet hogyan fordíthatjuk át inspirációra és önmegvalósításra. 

1. „Az irigység nem azoknak ad, akiket irigyelsz, hanem magadnak vesz el a lehetőséget a boldogságra. Lépj túl rajta, és fogd meg a saját álmaidat.”

2. „Az irigység csak azt jelzi, hogy van benned vágy valami többre. Használd ezt az energiát arra, hogy elindulj az álmaid felé, és válj a legjobb változatoddá.”

3. „Az irigység egy figyelmeztetés, hogy mire vágysz igazán az életben. Ne engedd, hogy ez az érzés letaszítson másokról, inkább használd motivációként, hogy elérjed a saját céljaidat.”

4. „Az irigység olyan, mint egy tükör, ami visszatükrözi vágyainkat és hiányainkat. Ne csupán nézd a tükröt, hanem tegyél lépéseket azért, hogy elérhesd, amit másokban irigyelsz.”

5. „Az irigység nem a mások boldogságát csökkenti, hanem a saját boldogságodat. Lépj ki a komfortzónádból, és teremts olyan életet, amelyet irigyelni fognak mások.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Az irigység olyan, mint egy lámpa a sötétben. Ha használod a fényét, hogy inspirációként szolgáljon, eljuthatsz a célodhoz. De ha a lámpát másokra szegezed, elveszíted az irányt és eltévedsz a saját útjaidon.”

Irigy kutyák idézet

A kutyák hűséges társaink, akik mindig mellettünk állnak és szeretetüket feltétel nélkül nyújtják. Bár általában kedves és megértő lények, néha még a legjobb barátainkban is felbukkanhat az irigység. Az alábbi idézetek egy kis humorral és szeretettel mutatják be, hogy még a kutyák világában is jelen lehet ez az emberi érzés.

1. „Az irigy kutyák mindig a legnagyobb csontot akarják. De ne feledd, a szeretet sosem mérhető csontokban, hanem a szívünkben rejlik.”

2. „Amikor az irigy kutyák meglátják, hogy kedvencedre figyelsz, mindent megtesznek, hogy rád vonják a figyelmet. De a te kutyád mindig ott lesz, hogy emlékeztesse, a szeretetet nem lehet elosztani, csak szorosabbra fonni.”

3. „Az irigy kutyák folyton a játékszeredet akarják elvenni. De a tied mindig hűségesen őrzi, mert tudja, hogy semmi sem ér annyit, mint a közös pillanatok és a kötelék, amit megosztotok.”

4. „Az irigy kutyák mindig a másik kutya gazdiját akarják. De a te kutyád tudja, hogy nincs olyan ember, aki helyettesíteni tudná a szeretetedet és gondoskodásodat.”

5. „Az irigy kutyák mindent megtesznek, hogy elnyerjék a figyelmedet. De a te kutyád tudja, hogy a szeretet nem verseny, hanem egy örökös játszótér, ahol mindig jut hely mindenkinek.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Az irigy kutyák mindig az új játékszert akarják, ami másnak van. De a te kutyád mindig elégedetten tekint rád, mert tudja, hogy a te szereteted az igazi kincs, amit senki sem vehet el tőle.”

Irigyek idézetek

Az irigység egy emberi érzelem, amely sajnos mindenki életében előfordulhat. Az irigyek gyakran mások sikereit, boldogságát vagy éppen anyagi javait irigylik. Az alábbi idézetek egy kis gondolkodásra inspirálnak és arra ösztönöznek, hogy inkább örüljünk mások boldogságának, és legyünk támogatók egymás számára.

1. „Az irigyek mindig a mások előnyeit veszik észre, de elfeledkeznek arról, hogy mindenki saját útján jár, és mindenkinek megvan a maga kis boldogsága.”

2. „Az irigyek mindig azért fájdulnak meg, amit mások elérték. De ha inkább örülnének a saját sikereiknek, akkor meglátnák, hogy az élet tele van lehetőségekkel.”

3. „Az irigyek folyton másokat követnek, de elfelejtik, hogy mindenki saját ritmusában halad, és mindenkinek megvan a maga ideje a sikerre.”

4. „Az irigyek mindig a mások birtokában lévő tárgyakra vágyakoznak. De a boldogság nem az anyagi javakban rejlik, hanem az apró, megfoghatatlan pillanatokban.”

5. „Az irigyek sosem értik meg, hogy mindenki más útján jár az életben, és mindenki másnak más a boldogságának a kulcsa. Ha inkább a saját boldogságukra összpontosítanának, talán rájönnének, hogy nincs okuk irigységre.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Az irigyek mindig mások sikereit irigylik, pedig mindenkinek megvan a maga útja a boldogság felé. Ha inkább örülnének mások boldogságának és támogatók lennének, rájönnének, hogy ez az igazi siker.”

Rosszindulatú emberek idézetek

Az életünk során találkozhatunk olyan emberekkel, akiknek rosszindulatú szándékai vannak, és igyekeznek másokat bántani vagy hátráltatni. Ezek az emberek gyakran árnyékot vetnek a környezetükre, de fontos megőriznünk a pozitív gondolkodást és nem hagyni, hogy befolyásoljanak minket. Az alábbi idézetek arra ösztönöznek, hogy legyünk erősek és tartsuk magunkat az igazsághoz, szeretethez és kedvességhez, még rosszindulatú emberek jelenlétében is.

1. „A rosszindulatú emberek csak akkor tudnak árnyékot vetni életedre, ha engeded nekik. Állj a napfény felé, és hagyd, hogy a szeretet és a kedvesség melegsége mindig körülöleljen.”

2. „A rosszindulatú emberek gyakran próbálnak megbántani, de ne feledd, hogy a szavaknak csak akkor van hatalmuk, ha te hagyod. Maradj erős, és válaszd a tiszteletet és a megértést.”

3. „A rosszindulatú emberek könnyen terjeszthetnek negativitást, de te dönthetsz, hogy milyen hatással vagy rájuk. Légy a saját fényed, és ne engedd, hogy az árnyékuk elfedje azt.”

4. „A rosszindulatú embereknek mindig lesznek negatív véleményeik, de ez nem jelenti azt, hogy igazuk van. Hidd el, hogy te méltó vagy a boldogságra és a sikerekre, és ne hagyd, hogy mások befolyásoljanak.”

5. „A rosszindulatú emberek sokszor azért támadnak másokra, mert magukban hordozzák a saját fájdalmukat és bizonytalanságukat. Sosem feledd, hogy a szeretet és az empátia mindig erősebb lesz, mint a gyűlölet.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „A rosszindulatú emberek mindig próbálnak negatív energiájukat másokra átterelni, de ha megőrzöm a saját belső erőmet és megértést mutatok irántuk, talán képesek lesznek változtatni és megtalálni a saját boldogságukat.”

Rosszindulatú pletyka idézetek

Az emberi természet sajnos néha hajlamos arra, hogy rosszindulatú pletykákat terjesszen másokról. A pletykák negatív hatással lehetnek az emberek életére és kapcsolataira, ezért fontos, hogy tudatosan kerüljük az ilyen viselkedést. Az alábbi idézetek emlékeztetnek minket arra, hogy a kedvesség és az empátia mindig erősebbek, és segítenek megtartani a pozitív hozzáállást még pletykák közepette is.

1. „Az igazság olyan fény, ami képes áttörni a pletykák sötét felhőit. Legyél az igazság hírnöke, és ne engedd, hogy a rosszindulatú pletykák elhomályosítsák a kapcsolataid tisztaságát.”

2. „A rosszindulatú pletykák egykoron lehetnek lángoló tűz, de csak akkor terjednek tovább, ha hagyjuk. Légy az erő, ami megszünteti a tüzet, és helyette szeretetet és megértést áraszt.”

3. „A rosszindulatú pletykák gyorsan terjednek, de a legnagyobb hatalmukat csak akkor adjuk nekik, ha hozzájárulunk. Tartsd magad tiszteletben és hű maradj az igazsághoz, így a pletykák elfelejtődnek a szeretet és a pozitív energiák közepette.”

4. „A rosszindulatú pletykák olyanok, mint a méreg, amelynek hatása megosztást és szenvedést okozhat. Válaszd inkább a szavak gyógyító erejét, és hozz létre kötődést és empatikus kapcsolatokat.”

5. „A rosszindulatú pletykák sokszor a félelem és az irigység árnyékát vetik a kapcsolatainkra. Légy a saját fényed és teremts olyan légkört, ahol a pletykák helyett a szeretet és a támogatás uralkodik.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Sokszor tapasztaltam, hogy a rosszindulatú pletykák csak fájdalmat és szakítást okoznak. Ezért mindig igyekszem kerülni az ilyen beszédeket és inkább építő és szeretetteljes kommunikációt választani, hogy támogató és bizalommal teli kapcsolatokat alakíthassak ki.”

Irigyeknek idézet

Az irigység olyan érzés, amely mindenki életében előfordulhat. Bár természetes emberi reakció lehet mások sikereire vagy boldogságára, fontos, hogy tudatosan kezeljük és ne engedjük, hogy eluralkodjon rajtunk. Az alábbi idézetek arra ösztönöznek bennünket, hogy örüljünk mások sikerének, és megtaláljuk a saját boldogságunkat az életünkben.

1. „Az irigység olyan köd, amely eltakarja előttünk a saját lehetőségeinket. Engedd, hogy mások sikeréből inspirációt meríts, és hozd ki a legjobbat önmagadból.”

2. „Az irigység egy olyan érzés, amely megtéveszthet bennünket arról, hogy boldogság csak mások sikereiben rejlik. Valójában mindenki számára elérhető a saját boldogság, és ahelyett, hogy irigyelnénk másokét, építsük az örömünket a saját eredményeinkre.”

3. „Az irigység olyan fájdalom, amely csak akkor múlik el, ha megtanulunk örülni mások boldogságának. Az életünk gazdagabb lesz, ha hagyjuk, hogy mások sikeréből inspirációt merítsünk, és közösen ünnepeljük a jó dolgokat.”

4. „Az irigység egy olyan lánc, amely csak minket tart vissza. Engedjük el az irigységet, és helyette építsük az együttműködést és támogatást másokkal. Csak így érhetjük el a valódi boldogságot és elégedettséget.”

5. „Az irigység olyan börtön, amelyben saját magunkat tartjuk fogva. Törjünk ki ebből a korlátozó érzésből, és változtassuk meg a perspektívánkat. Örüljünk mások sikereinek, mert ez a boldogságunk kulcsa is lehet.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Sokszor tapasztaltam, hogy az irigység csak negatív energiákat és feszültséget hoz az életembe. Ezért igyekszem tudatosan kikapcsolni az irigységet, és inkább inspirációt meríteni mások sikereiből. Például, amikor valaki eléri a céljait, ahelyett, hogy irigyelném, örömmel tölt el, és motivál engem is, hogy kitartóan dolgozzak a saját álmaimért.”

Az irigység az elismerés legőszintébb formája

Az irigység olyan emberi érzés, amelyet gyakran negatív színezettel társítunk. Azonban van egy mélyebb megértése is ennek az érzésnek, amely azt sugallja, hogy méltányoljuk és elismerjük mások eredményeit, sikereit vagy tulajdonságait. Az alábbi idézetek arra hívják fel a figyelmet, hogy az irigység valójában az elismerés legőszintébb formája lehet.

1. „Az irigység az elismerés legőszintébb formája. Amikor irigykedünk valakire, valójában elismerjük és méltányoljuk az általa elért eredményeket vagy tulajdonságokat. Használjuk az irigységet arra, hogy inspirálódjunk és fejlődjünk.”

2. „Az irigység, ha pozitívan használjuk, az elismerés egyik módja lehet. Ha valaki más sikereire irigykedünk, az azt jelenti, hogy elismerjük és méltányoljuk a teljesítményét. Fordítsuk az irigységet motivációvá és inspirációvá a saját céljaink eléréséhez.”

3. „Az irigység az elismerés egyik megnyilvánulási formája. Amikor irigykedünk valakire, az azzal jár, hogy elismerjük és tiszteljük az ő tehetségét, sikerét vagy tulajdonságait. Használjuk az irigységet arra, hogy megerősítsük a saját önbizalmunkat és kitartásunkat.”

4. „Az irigység az elismerés legőszintébb formája lehet, ha megtanuljuk azt a pozitív energiává és inspirációvá alakítani. Ha valaki más eredményeire irigykedünk, az azt jelenti, hogy méltányoljuk és tiszteljük az általa elért eredményeket. Engedjük, hogy az irigység erőforrásként szolgáljon a saját fejlődésünkhöz.”

5. „Az irigység, ha jól kezeljük, lehetőséget ad az elismerés kifejezésére. Ha valaki másra irigykedünk, az azt jelenti, hogy megbecsüljük az ő erőfeszítéseit és elismerjük a sikereit. Használjuk az irigységet arra, hogy gratuláljunk neki, és inspiráljuk magunkat a saját törekvéseinkben.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Sokszor tapasztaltam, hogy az irigység valójában az elismerés egyik formája lehet. Amikor irigykedem valakire, valójában méltányolom az ő teljesítményét vagy tulajdonságait. Például, amikor egy barátom elért valamit, amit én is szerettem volna, kezdetben lehet, hogy irigykedtem rá. Azonban hamar rájöttem, hogy az irigység mögött megbecsülés és elismerés rejlik. Ezért inkább gratuláltam neki, és inspirált engem, hogy kitartóan dolgozzak a saját céljaimért.”

Képmutatás idézetek

Az emberi természet sokszínű és bonyolult, és néha az emberek hajlamosak képmutatást gyakorolni, hogy elrejtsék igazi érzéseiket vagy szándékaikat. A képmutatás egy olyan jelenség, amelyet mindannyian tapasztalhatunk az életünk során, és az idézetek remek módszerek arra, hogy ezt a témát megvizsgáljuk és megértsük. Az alábbi idézetek a képmutatásról szólnak, és átgondolásra késztetnek minket arról, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez az emberi viselkedéshez.

1. „A képmutatás olykor az emberi természet szükségszerű része, de az igazság mindig előbújik a maszk mögül. Legyenek őszinték önmagukhoz és másokhoz, mert a valódi önmagukban rejlik az igazi erő és boldogság.”

2. „A képmutatás egy árnyékos játszma, amelyben az emberek egy szerepet játszanak, hogy elnyerjék mások jóindulatát vagy előnyét. Az igazi erő azonban az őszinteségben és az autenticitásban rejlik.”

3. „A képmutatás egy átmeneti maszk, amit az emberek viselnek, de előbb vagy utóbb mindig lehullik. Az igazi szépség és erő azonban nem a maszk mögött, hanem az őszinte és valódi önmagunkban található.”

4. „A képmutatás egy csendes színdarab, amit az emberek előadnak, de a nézők mindig képesek átlátni a színjátékot. Az igazi érték azonban nem a kivetített képben rejlik, hanem az őszinte gesztusokban és tettekben.”

5. „A képmutatás egy gyenge próbálkozás, hogy elrejtsük valódi érzéseinket és szándékainkat. Az igazi erő azonban az őszinteségben és az autenticitásban rejlik, mert az igazság mindig hosszú távon győzedelmeskedik.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Sokszor tapasztaltam, hogy az emberek képmutatást gyakorolnak a társadalmi elvárások vagy az elfogadás reményében. Azonban azt tapasztaltam, hogy az igazi kapcsolatok és a mélyebb megértés mindig az őszinteségen alapulnak. Például, amikor egy barátom úgy tett, mintha minden rendben lenne, de éreztem, hogy valami nincs rendben, inkább megkérdeztem tőle, miért van rossz hangulata. Az őszinteség segített neki kifejezni az érzéseit, és egy valódi beszélgetést indítottunk, amelyben támogattam és segítettem neki. Ez megerősített abban, hogy az őszinteség mindig jobb eredményeket hoz, mint a képmutatás.”

Paul Walker idézet

Paul Walker, az elhunyt színész és filantróp, nem csak a színészi tehetségével, hanem az emberi értékek és szeretet iránti elkötelezettségével is emlékezetes maradt. Az idézetek, amelyeket tőle hallhatunk, inspiráló gondolatokat hordoznak és rámutatnak az élet igazi értékeire. Az alábbi idézetek egy kis ízelítőt adnak Paul Walker személyiségéből és bölcsességéből.

1. „Az élet nem a lehetséges viharok elkerüléséről szól, hanem arról, hogy hogyan táncolunk az esőben.”

2. „Az igazi értékek azok, amelyeket az emberekben hagysz, nem pedig a vagyonodban vagy a hírnevedben.”

3. „Ne vesztegesd az időd arra, hogy másokat próbálsz megfelelíteni. Inkább koncentrálj arra, hogy a legjobb változatoddá válj.”

4. „Az élet rövid, ezért élj minden pillanatot. Szeresd azokat, akik fontosak számodra, és légy hálás minden ajándékért, amit az élet ad.”

5. „Legyél jó ember, törődj másokkal és tegyél jót a világban. Mert a valódi örökséged az lesz, amit mások szívében hagysz.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Paul Walker mindig arra ösztönzött, hogy értékeljem az életet és az emberek közötti kapcsolatokat. Egy alkalommal részt vettem egy jótékonysági eseményen, ahol adományokat gyűjtöttünk egy rászoruló család számára. Az esemény során megtapasztaltam, hogy az igazi boldogság nem a tárgyakban vagy a külsőségekben rejlik, hanem abban, hogy másokon segítünk és szeretetteljes közösséget teremtünk. Ez az élmény megerősített abban, hogy az igazi értékek a szeretetben, az emberségben és a segítségnyújtásban rejlenek, és a Paul Walker által képviselt értékek mindig inspirálnak és vezetnek minket az életünk során.”

Idézetek irigység rosszindulat

Az irigység és rosszindulat két olyan negatív érzés, amelyek gyakran megjelenhetnek az emberi kapcsolatokban. Az alábbi idézetek rámutatnak ezeknek az érzelmeknek a káros hatásaira, és arra buzdítanak bennünket, hogy helyette pozitív és szeretetteljes gondolkodásmódot válasszunk. Az idézetekben rejlő bölcsesség arra ösztönöz, hogy az irigységet és rosszindulatot pozitív és empatikus hozzáállással váltjuk fel, és inkább támogassuk és inspiráljuk egymást.

1. „Az irigység olyan lángot gyújt a szívedben, amely csak téged éget.” – Terri Guillemets

2. „A rosszindulat nem tesz semmi jót. Inkább oszd meg a mosolyodat és a támogatásodat másokkal, és nézd, hogy milyen szép változásokat hozhat az életedben.”

3. „Az irigység és rosszindulat a boldogság lopói, amelyek ellopják a saját örömünket és boldogságunkat is. Inkább örüljünk mások sikerének és legyünk boldogok mások boldogságáért.”

4. „Az irigység csak a saját boldogságunk útjában áll. Hagyjuk, hogy mások sikere inspiráljon minket, és legyünk büszkék a saját eredményeinkre is.”

5. „A rosszindulat nem csak másoknak árt, hanem a saját lelkünknek is. Engedjük el a negativitást, és helyette építsünk fel örömteli és szeretetteljes kapcsolatokat.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa: „Egy alkalommal az életben találkoztam egy rendkívül sikeres emberrel, aki mindig pozitív és támogató volt másokkal szemben. Ahelyett, hogy irigykedett volna mások sikerére, mindig örült mások boldogságának és inspirációt talált a sikeres emberek történeteiben. 

Szívszorító idézetek

Örülök, hogy itt vagy és elolvasod a mai bejegyzésemet. Az életünk során számos pillanatot élünk át, melyek különleges érzelmekkel, gondolatokkal töltik meg a szívünket. Az idézetek olyan csodálatos eszközök, amelyek segítségével megörökíthetjük és megoszthatjuk ezeket a mély érzéseket. Hadd ajándékozzak most Neked öt szívszorító idézetet, melyek garantáltan megérintik a lelkedet.

1. „Az igaz szerelem soha nem ér véget. Ha valaki valóban a szívünkbe vésődik, ott örökre ott marad, még akkor is, ha az idő távolságot hozott közénk.” – Ismeretlen

2. „Az idő múlása nem enyhíti a hiányodat, csak megtanítja, hogy a szeretet a lelkünkben örökké él.” – Elisabeth Kübler-Ross

3. „Az életben az igazi boldogság pillanatokban rejlik, melyeket együtt töltünk azokkal, akiket a legjobban szeretünk.” – Ismeretlen

4. „A szeretet erősebb a távolságnál és bármely akadálynál. A szívünk szálakkal összekötve marad azokkal, akiket igazán szeretünk.” – Ismeretlen

5. „Az igazi szeretet soha nem szűnik meg, még akkor sem, ha az illető már nincs velünk. Az emlékek, a történetek és a szeretet mindig velünk maradnak.” – Ismeretlen

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy mennyire erőteljesen hatnak ezek az idézetek, amikor személyes tapasztalatokat vagy érzéseket társítunk hozzájuk. Például, a nagymamám mindig azt mondta nekem, hogy „Az igazi szeretet soha nem szűnik meg.” És bár ő már nincs velünk, ez az idézet mindig az eszembe jut, amikor hiányozik. Az emléke és a szeretete mindig velem van, és ez megnyugtat engem.

Remélem, hogy ezek az idézetek is hasonlóan erőteljes hatást gyakorolnak rád, és segítenek megőrizni és átélni a mély érzéseket az életedben.

Az irigység nagy betegség

Örülök, hogy ismét találkozunk ezen a platformon, és megoszthatom veled gondolataimat és idézeteimet. Az emberi természet sokféle érzést és viselkedést hordoz magában, köztük az irigység is jelen van az életünkben. Az irigység olykor nehézségeket és konfliktusokat okozhat, ezért fontos, hogy megértsük és kezeljük ezt az érzést.

Az alábbiakban öt idézetet szeretnék megosztani veled az irigységről, amelyek segíthetnek árnyalni és megérteni ezt az emberi reakciót:

1. „Az irigység olyan mérgező érzés, mely csak saját boldogságunkat mérgezi, nem pedig másokét.” – Ismeretlen

2. „Az irigység olyan sötét árnyék, amely elfedheti a saját ragyogásunkat. Engedjük szabadon a fényt, és hagyjuk, hogy mások sikeréből inspirációt merítsünk.” – Ismeretlen

3. „Az irigység csak egy fátyol, amely elhomályosítja a valódi önmagunkat. Hajtsuk félre azt, és fókuszáljunk inkább a saját fejlődésünkre és boldogságunkra.” – Ismeretlen

4. „Az irigység nem mások sikerének hiánya, hanem a saját hited és önbizalmad hiánya. Hidd el, hogy te is képes vagy elérni a céljaidat!” – Ismeretlen

5. „Az irigység egy nagy betegség, amely csak szenvedést és elégedetlenséget hoz. Az igazi boldogság a saját útjainkon található, nem pedig másokéban.” – Ismeretlen

Én tapasztalatom, véleményem szerint az irigység egy példa arra, hogy milyen módon befolyásolhatja az életünket és kapcsolatainkat. Egy időben én is küzdöttem az irigységgel, amikor mások sikerei felé fordítottam figyelmemet, és saját elégedetlenségemmel küszködtem. Azonban idővel rájöttem, hogy minden embernek saját útja van, és mindenki más ütemben halad előre az életben. Megtanultam megbecsülni a saját erősségeimet és sikereimet, és inspirációként tekinteni másokra, ahelyett hogy irigykednék rájuk. Ez segített megtalálni a saját boldogságomat és elégedettségemet.

Remélem, hogy ezek az idézetek is segítenek neked átlépni az irigység árnyékát, és megtalálni a belső béke és boldogság útját az életedben.

Megbántás idézetek

Örömmel üdvözöllek ismét ezen az oldalon, ahol idézetek segítségével elmélkedhetünk és megoszthatjuk egymással a gondolatainkat. Az életünk során mindannyian tapasztalhatjuk a megértést, a szeretetet és az örömöt, de sajnos néha az élet során meg is bántanak minket.

Az alábbiakban öt idézetet szeretnék veled megosztani a megbántás témakörében, amelyek segíthetnek megérteni és kezelni ezt az érzést:

1. „A megbántások olykor fájdalmas sebeket ejtenek, de nem hagyhatjuk, hogy azok meghatározzák boldogságunkat. Az igazi erő abban rejlik, hogy megbocsássunk és tovább haladjunk.” – Ismeretlen

2. „A megbántásoknak nem adhatunk hatalmat az életünk felett. Jobb, ha a szeretet és az elfogadás útját választjuk, és megengedjük magunknak a gyógyulást és a béke megtalálását.” – Ismeretlen

3. „A megbántások lehetőséget adnak nekünk arra, hogy megtanuljunk megerősödni és megőrizni a belső egyensúlyunkat. Az elengedés és a pozitív gondolkodás segíthet bennünket ebben az úton.” – Ismeretlen

4. „A megbántások nem szeghetik kedvünket, ha megtanulunk a belső erőforrásainkra támaszkodni, és megerősítjük az önbizalmunkat. Ne hagyjuk, hogy mások viselkedése meghatározza boldogságunkat!” – Ismeretlen

5. „A megbántások egy lehetőség arra, hogy megtanuljunk empatikusabbá és megértőbbé válni. Szilárdan állva a saját igazságunk mellett, képesek lehetünk megbocsátani és előre tekinteni.” – Ismeretlen

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy hogyan kezeljük a megbántásokat, az, hogy megtanuljuk elfogadni a saját érzéseinket és megtalálni a belső erőnket a gyógyuláshoz. Egy időben én is megbántódva éreztem magam valakinek a szavai vagy cselekedete miatt, de azóta megtanultam, hogy a megbántásokat lehetőségként használjam a személyes növekedésre és a megbocsátásra. Ez segített megerősíteni a belső bizalmamat és boldogságomat.

Remélem, hogy ezek az idézetek és a megosztott tapasztalatom segítenek neked is megtalálni a belső békét és szeretetet az életedben.

Irigység pletyka idézetek

Üdvözöllek ezen a gyönyörű napon! Az életünk során számtalan érzés és helyzet követ bennünket, köztük az irigység és a pletykálkodás is. Az irigység egy olyan érzés, amely sokszor negatív hatással van ránk és a környezetünkre. A pletykálkodás pedig egy olyan tevékenység, amely sokszor elterjeszti a rosszindulatot és megbántást okozhat másoknak.

Az alábbiakban öt idézetet szeretnék megosztani veled, amelyek a helyes irányba mutatnak, és segíthetnek megérteni és kezelni az irigységet és a pletykálkodást:

1. „Az irigység olyan, mint egy láng, amely elpusztít mindent az útjában. A szeretet és elfogadás viszont erőt ad, hogy támogassuk és ösztönözzük egymást.” – Ismeretlen

2. „A pletykálkodás csak akkor virágzik, ha tápláljuk és teret adunk neki. Inkább válasszuk a pozitív és építő beszélgetéseket, amelyek inspirálnak és összehoznak minket.” – Ismeretlen

3. „Az irigység és a pletykálkodás csak a saját boldogságunkat és békénket veszélyezteti. Hagyjuk, hogy a szeretet és a tisztelet vezessen minket az életünkben.” – Ismeretlen

4. „Az irigység olyan, mint egy láthatatlan lánc, amely megakadályoz minket abban, hogy szabadon repüljünk és boldogságot találjunk. Szabaduljunk meg tőle, és engedjük, hogy a sikerünk és boldogságunk másokat is inspiráljon.” – Ismeretlen

5. „A pletykálkodás azt mutatja, hogy az emberek inkább másokról beszélnek, mintsem saját magukkal foglalkozzanak. Legyünk inkább azok, akik a szeretetet és a támogatást terjesztik, és hagyjuk, hogy az életünk példa legyen mások számára.” – Ismeretlen

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy hogyan kezeljük az irigységet és a pletykálkodást, az az, hogy tudatosan gyakoroljuk az empátiát és az elfogadást mások felé. Például, amikor megtudtam, hogy valaki irigykedik rám, inkább megpróbáltam megérteni a motivációit és támogatást nyújtani neki, hogy megtalálja a saját boldogságát és sikereit.

Remélem, hogy ezek az idézetek és a megosztott tapasztalatom segítenek neked is megtalálni a helyes utat az irigység és a pletykálkodás kezelésében.

Irigy ember idézetek

Örömmel üdvözöllek ebben a kis idézetek világában! Az irigység olyan emberi érzés, amely időnként mindannyiunkat érint. Sajnos az irigy emberek képesek mások boldogságát és sikereit saját szomorúságukra és elégedetlenségükre alapozva tekinteni. Azonban fontos megjegyezni, hogy az irigység nem vezet sehova, csak korlátoz minket és akadályozza a saját boldogságunkat.

Most pedig hoztam neked öt egyedi idézetet az irigy emberekről:

1. „Az irigy ember olyan, mint egy cserbenhagyó tengerjáró hajó az élet viharában. Inkább legyél egy kis, de stabil vitorlás, amely boldogan suhan a hullámokon.” – Ismeretlen

2. „Az irigy ember szemében mindenki más arany, de elfelejti, hogy ő is képes lehet ragyogni, ha a saját belső fényét fedezné fel.” – Ismeretlen

3. „Az irigy ember olyan, mint egy sötét felhő az égen, amely elhomályosítja mások napját. Legyél inkább a napfény, amely ragyog és melegséget sugároz mások felé.” – Ismeretlen

4. „Az irigy ember mindig mások árnyékában próbálja megtalálni a saját helyét. Légy inkább az a szivárvány, amely színekkel és örömmel tölti meg az életedet.” – Ismeretlen

5. „Az irigy ember folyton másokat méricskél és kritizál, de elfelejti, hogy a saját boldogságát nem másokban, hanem önmagában kell megtalálnia.” – Ismeretlen

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogyan kezeljük az irigy embereket, az az, hogy megőrizzük a saját boldogságunkat és ne hagyjuk, hogy az irigység befolyásoljon minket. Például, amikor találkozom egy irigy emberrel, igyekszem megérteni, hogy miért érezheti így, és inkább szeretettel és támogatással válaszolok, hogy talán segíthetek neki megtalálni a saját boldogságát.

Remélem, hogy ezek az idézetek és a megosztott tapasztalatom segít neked is megérteni és kezelni az irigy embereket az életedben.

Megbántás idézetek képekkel

Üdvözöllek ebben az inspiráló idézetek világában! Az élet során mindannyian megtapasztalhatjuk a megbántást, mely olykor fájdalmas érzéseket hozhat magával. Fontos azonban megőrizni a belső erőnket, megbocsátást gyakorolni és építő módon kezelni ezeket a helyzeteket.

Most pedig örömmel hoztam neked öt egyedi megbántás idézetet képekkel kísérve:

1. „A megbántás olyan, mint egy kis seb a szívünkben. Idővel begyógyul, és csak az emléke marad, hogy megtanuljunk erősebbek lenni.” [Kép: Szívecskék körülölelik az idézetet]

2. „Ne hagyd, hogy a megbántások megmérgezzék a lelkedet. Inkább ültess szeretetet, és hagyd, hogy a boldogság virága szépítse az életedet.” [Kép: Virágos kert]

3. „Az igazi erő abban rejlik, hogy képesek vagyunk megbocsátani és továbblépni a megbántásokon túl. Ezáltal hozzuk a saját belső békénket.” [Kép: Naplemente a tengerparton]

4. „A megbántások lehetőséget adnak arra, hogy megerősítsük a saját értékeinket és növekedjünk belőlük. Hagyjuk, hogy a megbántások inspiráljanak bennünket a pozitív változásra.” [Kép: Hegycsúcsok az ég felé]

5. „Az empátia és megértés ereje áttöri a megbántások falait. Így képesek vagyunk közelebb kerülni egymáshoz és megszületik a gyógyulás.” [Kép: Két kéz egymás felé nyúl]

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogyan kezeljük a megbántást, az az, hogy megengedjük magunknak az időt a gyógyulásra, elfogadjuk az érzéseinket, és megtanulunk megbocsátani. Például, amikor megbántanak, igyekszem empatikus lenni és megérteni, hogy másoknak is vannak nehézségeik és sérülékenységeik. Ez segít abban, hogy ne viszonozzam a fájdalmat, hanem a szeretet és megértés útját válasszam.

Remélem, hogy ezek az idézetek és a megosztott tapasztalatom segít neked is megtalálni a belső erőt a megbántások kezeléséhez és a békés élet felé vezető úton.

Kapzsiság idézetek

Örülök, hogy itt vagy, hogy egy kis inspirációval gazdagítsam az életedet. Ma szeretnék neked egy csokor idézetet megosztani a kapzsiság témájában. A kapzsiság, mint negatív tulajdonság, hajlamos elfedni az egyéni értékeket és az igazi boldogságot. A következő idézetekkel arra szeretném ösztönözni, hogy fókuszálj a méltányosságra, az önzetlenségre és az értékes dolgokra az életedben.

1. „A kapzsiság olyan, mint egy üres markolat: semmi sem marad benne, még akkor sem, ha mindent megkapnál.” – Khalil Gibran

2. „Az igazi gazdagság az, amikor megosztod másokkal, amit rendelkezel, és közben megtapasztalod a belső gazdagságot.” – Ismeretlen szerző

3. „A kapzsiság örök éhség, mely sosem tudja betelni, mert mindig többet és többet akar, de sosem találja meg a valódi elégedettséget.” – Ismeretlen szerző

4. „Az igazi érték azokban a pillanatokban rejlik, amikor másoknak adunk, segítünk, és érzékeljük a boldogságukat. Ez az igazi gazdagság.” – Ismeretlen szerző

5. „A kapzsiság, mint fekete lyuk, elnyeli a boldogságot és a harmóniát. Inkább összpontosítsunk a hálára és az adásra, hogy igazi teljességet találjunk.” – Ismeretlen szerző

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa a kapzsiság ellentétét, az önzetlenséget és adást szemlélteti. Amikor valaki a kapzsiság vezérelte cselekedetek helyett másokért tesz, akkor megtapasztalhatja az örömöt és elégedettséget, amit a kapzsiság soha nem nyújtana.

Remélem, hogy ezek az idézetek segítenek számodra, és inspirálódnod fogsz a kapzsiság ellentéteiben, az önzetlenségben és a valódi értékekben.

A gyűlöletet nem eszi meg a rozsda

Örülök, hogy itt vagy, és hogy megoszthatok veled néhány inspiráló gondolatot. Ma szeretnék neked néhány idézetet közvetíteni a gyűlölet témájában. A gyűlölet egy erőteljes és negatív érzés, amely sokszor nehezíti az emberi kapcsolatokat és befolyásolja az egyéni boldogságot. Az alábbi idézetek arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyűlöletet el kell engedni, mert az csak károsít bennünket, míg a szeretet és az elfogadás építő erővel bírnak.

1. „A gyűlölet nem eszi meg a rozsda, csak a gyűlölködőt.” – Haruki Murakami

2. „Az igazi erő nem a gyűlöletben rejlik, hanem az empátiában és a megbocsátásban.” – Ismeretlen szerző

3. „A gyűlölet olyan, mint egy méreg, amit másnak szánunk, de végül magunkat mérgezzük meg vele.” – Nelson Mandela

4. „A gyűlölet sötétséget teremt, míg a szeretet és az elfogadás fényt visz az életünkbe.” – Ismeretlen szerző

5. „A legnagyobb hatalom az, amikor képes vagy szeretettel válaszolni a gyűlöletre.” – Martin Luther King Jr.

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy a gyűlölet helyett a szeretetet választjuk, amikor valaki megbánt bennünket, és képesek vagyunk megbocsátani neki. Ez a megbocsátás és szeretet cselekedete nemcsak másokat emelhet fel, hanem saját lelkünk számára is felszabadító érzést nyújthat.

Remélem, hogy ezek az idézetek segítenek számodra, hogy átlépj a gyűlöleten és inkább a szeretet és megbocsátás irányába terelődjön az életed.

Irigység idézetek képekkel

Örülök, hogy itt vagy, és hogy megoszthatok veled néhány inspiráló gondolatot. Ma szeretnék neked néhány idézetet közvetíteni az irigység témájában. Az irigység egy emberi érzés, amely sokszor fájdalmat és konfliktusokat okozhat. Az alábbi idézetek célja az irigység megértése és kezelése, valamint az önmagunk elfogadása és mások sikerének örömteli ünneplése.

1. „Az irigység olyan, mint egy keserű gyümölcs, amit önmagunknak kell megennünk.” – Ismeretlen szerző

2. „Az irigység a mások sikereinek látványában elfeledi saját potenciálját.” – Harvey Mackay

3. „Az irigység olyan, mint egy sötét felhő, ami eltakarja a saját napodat.” – Zig Ziglar

4. „Az irigység nem oldja meg a problémákat, csak újabb problémákat szül.” – Ismeretlen szerző

5. „Az irigység az öröm rabja, míg az elfogadás és önmagunk szeretete szabaddá tesz bennünket.” – Ismeretlen szerző

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy hogyan lehet az irigységet pozitív energiává és inspirációvá változtatni. Amikor valaki körülötted sikeres vagy boldog, fogadd el és ünnepeld az ő sikerét, és ismerd fel, hogy neked is megvan a saját egyedi útjaid és lehetőségeid a boldogságra és a sikerre.

Remélem, hogy ezek az idézetek és képek segítenek neked abban, hogy mások sikerét örömmel és inspirációval fogadd, és felfedezd a saját egyedi utadat a boldogság felé.

Gonosz emberek idézetek

Nagyon örülök, hogy itt vagy, és ma szeretnék néhány inspiráló gondolattal szolgálni. A gonoszság mindannyiunk életében jelen lehet, és fontos, hogy megértsük, hogyan kezeljük azt, és hogyan tartsuk meg jó szívünket az ilyen emberek jelenlétében. Az alábbi idézetek arra ösztönöznek, hogy megőrizzük a szeretetet és az emberséget a gonoszság ellenére.

1. „A gonoszságot a szeretet győzi le, az ártalom pedig a jó cselekedetek.” – Mahátma Gandhi

2. „Az igazi erő abban rejlik, hogy megtartjuk jóságunkat, még akkor is, ha a körülöttünk lévő emberek gonoszok.” – Ismeretlen szerző

3. „A gonoszság nem a válasz, szeretetben és megértésben kell megtalálnunk a megoldást.” – Martin Luther King Jr.

4. „A legnagyobb győzelem, amit elérhetsz a gonoszság ellen, az, hogy nem változol hasonlóvá.” – Ismeretlen szerző

5. „A gonosz emberek ellenállhatatlan vágya, hogy ártson másoknak, csupán az ő saját boldogtalanságukból fakad.” – Ismeretlen szerző

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy hogyan lehet a gonoszság hatását meghaladni és jóságot teremteni. Amikor egy gonosz ember megpróbál bántani vagy ártani nekünk, a legjobb válasz az, ha megőrizzük nyugalmunkat és szeretettel válaszolunk. Például, ha valaki durván beszél hozzám, igyekszem megőrizni a türelmemet és empatikusan reagálni, hogy feloldjam a feszültséget és lehetőséget teremtsek a pozitív párbeszédre.

Remélem, hogy ezek az idézetek segítenek neked abban, hogy megerősödj, és felfedezd, hogy a szeretet és az emberség mindig erősebbek a gonoszságnál.

Rosszindulat idézetek

Örülök, hogy itt vagy, és ma szeretnék néhány gondolattal megosztani téged a rosszindulat és negativitás témájában. Sajnos, az életünk során szembesülhetünk olyan emberekkel, akik rossz szándékkal és negatív hozzáállással rendelkeznek. Az alábbi idézetek emlékeztetnek minket arra, hogy a szeretet és a kedvesség mindig erősebbek a rosszindulatnál.

1. „A rosszindulat csak olyan emberekben él, akik nem találtak még rá a belső béke forrására.” – Dalai Láma

2. „A rosszindulat és a gyűlölet semmit sem old meg. Csak teremtsünk több szeretetet és megértést a világban.” – Ismeretlen szerző

3. „A rosszindulat egy sötét felhő, de a szeretet és a jó szándék a napfény, ami mindig át tudja deríteni.” – Ismeretlen szerző

4. „A rosszindulat nem tesz boldoggá senkit. Csak a szeretet és az elfogadás képes valódi boldogságot teremteni.” – Ismeretlen szerző

5. „Ne hagyd, hogy a rosszindulat másokat befolyásoljon. Légy az a személy, aki örömöt és inspirációt hoz mások életébe.” – Ismeretlen szerző

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy hogyan lehet pozitív módon reagálni a rosszindulatra. Amikor valaki rosszindulatú vagy negatív hozzáállással közeledik felém, igyekszem megőrizni a nyugalmamat és nem reagálok ugyanazzal a rosszindulattal. Inkább szeretettel és megértéssel próbálok válaszolni, mert hiszem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy megtörjük a negatív ciklust és pozitív változást hozzunk.

Remélem, hogy ezek az idézetek és példám inspirálóan hatnak rád, és segítenek abban, hogy a rosszindulatot és negativitást pozitív energiával és szeretettel hidaljuk át.

Idézet irigység

Örömmel üdvözlöm és köszöntöm ebben a kedves és inspiráló környezetben! Ma szeretnék veled megosztani néhány gondolatot az irigységről és annak hatásairól. Az irigység olyan érzelem, ami mindenki életében előfordulhat, és fontos megértenünk, hogy hogyan kezeljük és áthidaljuk ezt az érzést.

Az alábbi idézetek segítségedre lehetnek ebben az utazásban:

1. „Az irigység olyan érzés, ami belülről mérgez, de ha helyette örömre és elismerésre összpontosítunk, megtapasztalhatjuk az igazi boldogságot.” – Ismeretlen szerző

2. „Az irigység egy olyan fájdalom, amit saját magunknak okozunk. Ha inkább mások sikerét ünnepeljük, megtaláljuk a saját boldogságunkat.” – Ismeretlen szerző

3. „Az irigység egy vesztes játék. Inkább koncentráljunk a saját utunkra, és tegyünk meg mindent, hogy elérjük a céljainkat.” – Ismeretlen szerző

4. „Az irigység egy szűkítő érzés, ami gátol minket abban, hogy az igazi potenciálunkat kiaknázzuk. Helyette, higgyünk a saját képességeinkben és építsünk a saját sikerünkre.” – Ismeretlen szerző

5. „Az irigység olyan, mint egy láthatatlan kötél, ami visszahúz minket. Engedjük el ezt a kötelet, és engedjük, hogy a saját boldogságunk vezéreljen minket.” – Ismeretlen szerző

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogyan kezelhetjük az irigységet, az az, hogy amikor mások sikereiről és boldogságáról hallunk, inkább örüljünk nekik és bátorítsuk őket. Például, ha egy barátunk eléri a célját vagy sikerrel jár egy projekten, örüljünk neki őszinte szívvel, és gratuláljunk neki. Az irigység helyett válasszuk az elismerést és az öröm megosztását, mert így erősíthetjük a kapcsolatainkat és pozitív hatást gyakorolhatunk a környezetünkre.

Remélem, hogy ezek az idézetek és példám segítettek néhány új perspektívát nyitni az irigységgel kapcsolatban, és erőt adtak ahhoz, hogy pozitívabban és boldogabban tekints a mások sikerére és boldogságára.

Irigy idézetek

Örülök, hogy itt vagy és hogy megoszthatok veled néhány gondolatot az irigységről. Az irigység egy emberi érzelem, amely mindannyiunkban felmerülhet, de fontos megtanulni kezelni és áthidalni azt. Szeretném megosztani veled néhány idézetet, amelyek segíthetnek új perspektívákat nyitni és pozitívabb hozzáállást kialakítani az irigységgel kapcsolatban.

1. „Az irigység az önbizalom hiányának az eredménye. Inkább bízzunk magunkban és az egyedi képességeinkben, hogy elérjük a saját sikerünket.” – Ismeretlen szerző

2. „Az irigység a saját boldogságunk útjában álló akadály. Ha inkább inspirálódunk mások sikereiből, lehetőséget adunk a saját fejlődésünkre és boldogságunkra.” – Ismeretlen szerző

3. „Az irigység egy fárasztó verseny, amelyben soha nem érhetünk el teljes elégedettséget. Hagyjuk el ezt a versenyt, és fókuszáljunk inkább a személyes boldogságunkra és elégedettségünkre.” – Ismeretlen szerző

4. „Az irigység olyan érzés, ami minket tart vissza az öröm és az elégedettség megtapasztalásától. Engedjük el az irigységet, és nyissunk helyet az elismerésnek és a pozitív energiának.” – Ismeretlen szerző

5. „Az irigység csak a saját boldogságunkat csorbítja. Helyette inkább gyarapítsuk a saját életünket és tegyünk meg mindent a saját sikerünkért.” – Ismeretlen szerző

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogyan kezelhetjük az irigységet, az az, hogy amikor mások sikereit vagy boldogságát látjuk, legyen az egy barát vagy ismerős, örüljünk nekik őszinte szívvel. Kifejezzük az elismerésünket és bátorítsuk őket, hiszen ez segít erősíteni a kapcsolatokat és pozitív hatást gyakorol a környezetünkre. Ezzel együtt pedig fókuszáljunk a saját céljainkra és azon dolgokra, amelyek boldoggá tesznek minket.

Remélem, hogy ezek az idézetek és a példám segítségedre lesznek abban, hogy pozitívabb hozzáállást alakíts ki az irigységgel szemben, és inkább az inspirációra és a saját boldogságodra összpontosíts.

Charles Bukowski idézetek

Ma szeretném megosztani veled néhány inspiráló idézetet Charles Bukowskitól, a híres írótól és költőtől. Bukowski műveiben őszinte és megindítóan nyers hangon szól az élet nagy kérdéseiről, a szenvedélyről, a szabadságról és az emberi tapasztalatokról. Az alábbi idézetek remélhetőleg elgondolkodtatnak, és hozzájárulnak a belső békéd és inspirációd megőrzéséhez.

1. „Mindent, ami szeretetre méltó, összetörtem bennem, és még mindig szeretem az életet.”

2. „Azok vagyunk, akiknek a világban nincs helye, de mégis túlélünk.”

3. „Az igazi kreativitás nem a rendszerben, hanem a rendszer ellen dolgozik.”

4. „Nem találhatod meg a fényt, amíg nem ismered a sötétséget.”

5. „Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne éljük át az áhított élményeket és ne kövessük a szívünket.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa Charles Bukowski írásainak erejéről és hatásáról az, hogy az ő művei által sok ember talált inspirációt és bátorságot az élet nehézségei közepette. Az őszintesége és a kíméletlenül őszinte hangja segítette az embereket abban, hogy merészebben szembenézzenek önmagukkal és megtalálják a belső erőt a változáshoz.

Remélem, hogy ezek az idézetek és a példám segítők lesznek számodra, és hogy felfedezheted Bukowski műveinek erejét és varázsát, amelyek inspirálhatnak és megmozgathatnak téged is.

Mérgező emberek idézetek

Az életünk során olykor találkozhatunk olyan emberekkel, akiknek jelenléte és viselkedése negatívan befolyásolhatja az érzelmeket és a gondolkodásmódunkat. Ezeket az embereket gyakran mérgező személyiségeknek nevezzük, akiknek energiájuk negatív hatással lehet a környezetükre. Fontos azonban megőrizni a pozitív és szeretetteljes énünket, és nem hagyni, hogy mások viselkedése befolyásoljon minket negatívan.

Az alábbiakban néhány idézetet osztok meg veled a mérgező emberekkel kapcsolatban, amelyek talán segítenek megérteni és kezelni az ilyen helyzeteket:

1. „Néha nem az a kérdés, hogy kicsoda az életedben, hanem az, hogy milyen hatással van rád. Néhány ember a napodat szebbé teszi, mások pedig tanítanak neked értékes leckéket.”

2. „Az igazi erő nem az agresszióban vagy a bosszúban rejlik, hanem a képességben, hogy megtartsd a nyugalmadat nehéz helyzetekben.”

3. „A mérgező emberek olyanok, mint a fekete lyukak: elszívják az energiádat és a boldogságodat. Légy óvatos, kitengedni őket az életedből.”

4. „Aki folyton áskálódik és kritizál másokat, az elfelejti megélni az életet saját boldogsága helyett.”

5. „Az igazi erő nem a mások feletti uralomban van, hanem a szeretetben, empátiában és az elfogadásban.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint a mérgező emberekkel való találkozás és együttélés komoly kihívást jelenthet. Az egyik példa, amelyet megosztanék veled, az egyik munkahelyi helyzetemről származik. Ott volt egy kolléga, aki mindig negatív volt, és mindenki körülötte rossz hangulatba került. Észrevettem, hogy ez a negativitás hatással van az én hangulatomra és munkavégzésemet is befolyásolja. Elkezdtem távolságot tartani tőle, és inkább pozitív emberekkel töltöttem az időmet. Ez segített megőrizni a belső békémet és a boldogságomat, és nem engedtem, hogy a mérgező kolléga befolyásolja az életemet.

A lényeg az, hogy fontos körülöttünk az olyan emberek társasága, akik támogatnak bennünket, inspirálnak és pozitív energiával töltik fel az életünket. Az idézetek és a példa is arra ösztönöznek minket, hogy határozottan lépjünk fel a mérgező emberekkel szemben, és tegyük meg azokat az intézkedéseket, amelyek megőrzik a belső békénket és boldogságunkat.

Remélem, hogy ezek az idézetek és a példa segítenek neked megerősíteni magadban a szeretetet és pozitív gondolkodásmódot, és támogatást nyújtanak a mérgező emberekkel való helyes kezelésében.

Ne bízz senkiben idézetek

Az életünk során számos kapcsolatot építünk és emberrel találkozunk, akik befolyásolják gondolkodásmódunkat és érzéseinket. Azonban néha lehetnek olyan helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy jobb óvatosnak lenni és nem feltétlenül bízni mindenki szavában és szándékában. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan gyanakvóak vagyunk, hanem hogy figyelmesek és tudatosak vagyunk az emberekkel való kapcsolatokban.

Az alábbiakban néhány idézetet osztok meg veled, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy kritikusak legyünk az emberi kapcsolatainkban:

1. „Az élet túl rövid ahhoz, hogy naivan higgyünk mindenkinek. De elég hosszú ahhoz, hogy megtanuljuk, kikre érdemes építenünk.”

2. „A bizalom nem egy vakon adott ajándék, hanem fokozatosan kivívott és megérdemelt állapot.”

3. „Az igazi barátokat nem a szavak, hanem a tettek igazolják.”

4. „Ne bízz vakon az emberekben, hanem figyelj az intuíciódra és hallgasd meg a belső hangodat.”

5. „A legfontosabb, hogy bízz magadban, és figyelj a jelekre, amelyeket mások sugallnak.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint fontos a megfelelő mértékű óvatosság az emberi kapcsolatokban. Példaként megosztanék veled egy történetet: Egykoriban egy új barátot szereztem, aki nagyon kedves és barátságos volt. Az elején minden pozitív jelét látva teljesen megbíztam benne. Azonban idővel néhány olyan esemény történt, ami felvetett néhány kérdést a hozzá való bizalmammal kapcsolatban. Elkezdtem jobban figyelni az apró jelekre, és rájöttem, hogy bizonyos dolgok nem stimmelnek a viselkedésével. Ez arra sarkallt, hogy óvatosabb legyek és ne áldozzak fel mindent a kapcsolatunkban anélkül, hogy megfontolnám a kockázatokat és a jeleket.

A lényeg az, hogy a bizalomnak építőkövek és megerősítések kellenek, és fontos, hogy figyeljünk az intuícióinkra és az apró jelekre, amelyeket az emberek sugallnak. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan gyanakvóak vagyunk, hanem hogy tudatosak és óvatosak vagyunk az emberi kapcsolatainkban.

Remélem, hogy ezek az idézetek és a példa segítenek neked abban, hogy jobban megértsd a bizalom fontosságát és azt, hogy néha óvatosnak kell lenni a kapcsolatokban.

Pletyka idézetek

Az emberek közötti kommunikáció szerves része az információcsere és a beszélgetés. Azonban néha előfordulhat, hogy a jó szándék helyett pletykák terjednek, amelyek károsíthatják mások hírnevét és kapcsolatait. A pletyka negatív hatással lehet az emberek életére, érzéseire és önbizalmára is.

Az alábbiakban megosztok veled néhány idézetet, amelyek felhívják a figyelmet a pletyka káros hatásaira és arra, hogy milyen fontos tiszteletteljesen kommunikálni egymással:

1. „A pletyka egy gyors futó tűz, amely könnyedén elhamisítja az igazságot és megsebesíti mások szívét.”

2. „Aki pletykál, elveszíti a saját hitelességét és mások bizalmát.”

3. „A pletyka könnyedén rombol, de nehéz helyrehozni a történteket. Inkább válasszuk a tiszteletteljes és őszinte kommunikációt.”

4. „Az erős emberek nem pletykálnak, hanem támogatják és inspirálják egymást.”

5. „Aki pletykát hallgat, azzal szintén bűnrészessé válik. Válasszuk inkább az empátiát és a segítő szavakat.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint a pletyka nem csak másoknak ártalmas, hanem az emberek közötti kapcsolatokban is kárt okozhat. Példaként megosztanék veled egy történetet: Egy alkalommal egy baráti társaságban pletykák kezdtek terjedni egy közös ismerősünkkel kapcsolatban. Mindenki hajlott arra, hogy elhiggye és továbbadja ezeket a pletykákat. Azonban én úgy döntöttem, hogy inkább közvetlenül megszólítom az érintett személyt, hogy megtudjam az igazságot. Kiderült, hogy a pletykák alaptalanok voltak, és a másik fél mélyen megsértődött és megbántódott azok miatt. Ebből a tapasztalatból azt tanultam, hogy a pletykákkal teli kommunikáció helyett jobb az őszinte és közvetlen beszélgetés, amely megelőzheti a félreértéseket és a sértődéseket.

A lényeg az, hogy legyünk tudatosak a szavainkkal és ne terjesszünk pletykákat, amelyek másokat bántalmaznak és rombolnak. Inkább válasszuk a tiszteletteljes és empatikus kommunikációt, hogy építsük a kölcsönös bizalmat és erős kapcsolatokat.

Rosszindulatú idézetek

Az életünk során találkozhatunk olyan emberekkel, akiknek rosszindulatú vagy negatív hozzáállása van. Ezek az emberek gyakran szavakkal vagy tetteikkel próbálnak másokat megbántani vagy leértékelni. Fontos azonban megőriznünk a kedvességet és a pozitív hozzáállást még ilyen helyzetekben is.

Az alábbiakban megosztok veled néhány idézetet, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy milyen fontos a kedvesség és a tisztelet mások iránt, még akkor is, ha találkozunk rosszindulatú emberekkel:

1. „Az igazi erő nem a másokat megalázó szavakban vagy tettekben rejlik, hanem az empátia és a kedvesség erejében.”

2. „A szépség abban rejlik, hogy képesek vagyunk mosolyogni még azokra az emberekre is, akik próbálnak bennünket megbántani.”

3. „Ne feledd, hogy a saját pozitív hozzáállásod megváltoztathatja a rosszindulatú emberek viselkedését és segíthet megteremteni a harmóniát.”

4. „Az empátia az a csodálatos képesség, ami lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük a rosszindulat mögött rejlő fájdalmat és szeretettel válaszoljunk rá.”

5. „A legnagyobb győzelem az, amikor a rosszindulatú szavak helyett kedvességgel válaszolsz, és így megváltoztatod a dinamikát.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint az empátia és a kedvesség az egyik legerősebb fegyverünk a rosszindulatú emberekkel szemben. Példaként megosztanék veled egy történetet: Egy baráti összejövetelen találkoztam egy olyan személlyel, aki szándékosan próbált kritikával illetni másokat és lenézni mások eredményeit. Ahelyett, hogy reagáltam volna azonos hangnemben, inkább figyelmesen meghallgattam és udvariasan válaszoltam rá. Meglepő módon ez a személy kezdett megváltozni és elkezdett pozitívabban viselkedni. Ez a tapasztalat megerősítette bennem, hogy a kedvesség és a pozitív reakciók hatással lehetnek mások viselkedésére és segíthetnek átfordítani a rosszindulatot jóra.

Legyen a kedvesség és a pozitív hozzáállás az útmutató a mindennapokban, és bátran válaszoljunk a rosszindulatot szeretettel és megértéssel!

Buta ember idézetek

Az életünk során találkozhatunk olyan emberekkel, akiknek talán nem a legmagasabb intelligencia vagy éles elméjűség jellemző. Fontos azonban megőriznünk a kedvességet és a tiszteletet mások iránt, még akkor is, ha eltérő képességekkel rendelkeznek.

Az alábbiakban szeretnék megosztani veled néhány idézetet, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tisztelet és az elfogadás mindenkinek jár, függetlenül az intelligenciájától:

1. „Az intelligencia nem az egyetlen mérce, amely alapján megítélhetjük az embereket. A jó szív, az empatikus viselkedés és a kedvesség sokkal értékesebb jellemzők.”

2. „A butaság nem az, ha valaki keveset tud, hanem az, ha az intelligenciáját mások megalázására vagy lenézésére használja.”

3. „Aki másokat butának tart, csak a saját korlátoltságát tükrözi. Mindannyian eltérő erősségekkel és gyengeségekkel rendelkezünk, és mindegyikünkben van valami értékes.”

4. „A tisztelet mindenkinek jár, függetlenül attól, hogy milyen intelligensnek vagy butának gondoljuk őket. A kedvesség és az elfogadás minden helyzetben fontosabb.”

5. „Az igazi intelligencia az, amikor képesek vagyunk megérteni és elfogadni mások véleményét és képességeit, még akkor is, ha eltérnek a sajátunktól.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint a tisztelet és a kedvesség minden ember számára fontos. Példaként megosztanék veled egy történetet: Egy korábbi munkahelyemen volt egy kolléga, aki nem volt túl erős intellektuális szempontból. Ahelyett, hogy kigúnyoltuk vagy leértékeltük volna, inkább segítőkészek voltunk vele, támogattuk és bátorítottuk a képességeit. Ez segítette őt abban, hogy kibontakozhasson és hozzájárult a pozitív munkahelyi légkörhöz.

Legyen a tisztelet és a kedvesség az iránytű a mindennapokban, és fogadjuk el másokat olyannak, amilyenek!

Veszélyes nő idézetek

Az emberek sokszínűsége és különböző tulajdonságaik teszik ezt a világot érdekessé. Az alábbiakban szeretnék néhány idézetet megosztani veled, amelyek a veszélyes nőkről szólnak. Az idézetek nem arra hivatottak, hogy negatív sztereotípiákat erősítsenek, hanem hogy megmutassák, milyen erővel, határozottsággal és öntudattal rendelkezhetnek a nők:

1. „Egy veszélyes nő olyan, mint egy vihar. Megrengeti az életedet, de azután megtanít arra, hogy milyen erős vagy valójában.”

2. „A veszélyes nő nem azért veszélyes, mert rosszindulatú vagy ártalmas, hanem mert bátran meri kifejezni önmagát, követni az álmait és nem hagyja, hogy mások elnyomják.”

3. „A veszélyes nő az, aki nem fél kockázatot vállalni, akinek a szenvedélye és határozottsága inspirál másokat, hogy merjenek nagyot álmodni.”

4. „A veszélyes nő az, aki tudja, mit akar, és nem habozik érte küzdeni. Önbizalma és határozottsága vonzó és inspiráló.”

5. „Egy veszélyes nő az, aki megtanít arra, hogy a félelem és a kényelemzóna elhagyása nélkül sosem érhetjük el valódi potenciálunkat.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy veszélyes nő példája lehet az, aki bátran kiáll az igazáért és nem engedi, hogy mások alábecsüljék vagy elnyomják. Egy példa lehet azon nők, akik sikeres karriert építenek, és az általuk elért eredményekkel példát mutatnak másoknak. A veszélyes nők erősek, határozottak és öntudatosak, és hozzájárulnak a társadalom fejlődéséhez és inspirálják másokat.

Mindig fontos, hogy megértőek és tiszteletteljesek legyünk mások iránt, függetlenül attól, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek.

Emberi gonoszság idézetek

Az emberi természet sokszínűsége elénk tárja a jó és a rossz oldalát egyaránt. Az alábbiakban szeretnék megosztani veled néhány idézetet, amelyek az emberi gonoszságról szólnak. Bár ezek az idézetek a negatív aspektusokra fókuszálnak, emlékeztetnek minket arra, hogy a jóság és a szeretet mindig legyőzheti a gonoszságot:

1. „Az emberi gonoszság egy árnyék, amelyet mindig világosság követ. Csak az erős és bátor szív képes megtörni ezt az árnyékot.”

2. „Az emberi gonoszság olyan, mint egy örvény, amely könnyen magával ragadhat minket. Csak a belső erő és empátia képes kikerülni ezt a veszélyes örvényt.”

3. „Az emberi gonoszság szikrája mindannyiunkban ott van, de ne felejtsük el, hogy a szeretet és az emberségesség is ott rejtőzik bennünk. Mindig választhatunk, hogy melyiket tápláljuk.”

4. „Az emberi gonoszság nem győzedelmeskedhet, ha a szeretet és a megbocsátás erejét hívjuk segítségül. A megbékélés útja mindig a gyógyulás felé vezet.”

5. „Az emberi gonoszság sötétséget hozhat az életünkbe, de soha ne feledjük, hogy egyetlen gyertya is képes megtörni a legsötétebb éjszakát.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa az emberi gonoszságra az, amikor valaki szándékosan árt másoknak vagy rossz szándékkal cselekszik. Például, amikor valaki hazugságokat terjeszt, másokat manipulál, vagy másokat megbánt szándékosan. Az emberi gonoszság jelen lehet mindennapi helyzetekben, de mindig fontos, hogy emberségesek maradjunk és a szeretet erejét válasszuk.

Ne utánozz idézetek

Az egyediség és az önmagunk kifejezése fontos része az életünknek. Mindannyian egyedi gondolatokkal, érzésekkel és tapasztalatokkal rendelkezünk, amelyek egyedivé tesznek minket. Az alábbiakban szeretnék megosztani veled néhány idézetet arról, hogy miért fontos, hogy ne utánozzuk másokat, hanem merjünk önmagunk lenni:

1. „Az igazi szépség abban rejlik, hogy merünk önmagunk lenni, nem pedig mások másolatai.”

2. „Az életünk egy festmény, és mi vagyunk a művészek. Ne féljünk saját színeinket felvinni a vászonra.”

3. „A világnak szüksége van az egyediségedre. Ne törődj azzal, hogy mások mit gondolnak rólad, csak légy önmagad.”

4. „Az utánozás csak ideiglenes boldogságot hozhat, míg az egyediség örökre megmaradó nyomot hagy az életedben.”

5. „Nem kell senkinek másnak lenned, csak önmagadnak. Az igazi boldogság és elégedettség az önmagunk elfogadásából fakad.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy miért fontos nem utánozni másokat, az amikor valaki mások véleménye vagy elvárásai szerint próbál megélni. Ez lehet például az, hogy valaki egy bizonyos stílusra vagy trendre igyekszik ráhajazni, vagy hogy valaki másokat utánozva próbálja meg elnyerni mások elismerését. Az igazi boldogság és elégedettség azonban abból fakad, ha merünk önmagunk lenni és követjük saját útjainkat.

Közmondások az irigységről

Az irigység egy emberi érzés, amely sokszor nem hoz pozitív hatást az életünkben. Az alábbiakban szeretnék megosztani veled néhány közmondást az irigységről, amelyek segíthetnek jobban megérteni és kezelni ezt az érzést:

1. „Az irigység olyan, mint a szúnyog, amely csak akkor zavar, ha hagyod, hogy beléd harapjon.”

2. „Az irigység nemcsak a szívünknek árt, hanem az életünknek is. Engedd el, és légy boldogabb.”

3. „Az irigység egy olyan tűz, amely mások boldogságát próbálja elfojtani, de végül saját magát égeti meg.”

4. „Az irigység egy súlyos terhelő, amely csak lefelé húz. Engedd el, és engedd szabadon repülni a lelkedet.”

5. „Az irigység a saját boldogságunk legnagyobb ellensége. Inkább örüljünk mások sikerének és támogassuk egymást.”

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa arra, hogy hogyan befolyásolhatja az irigység az életünket, az amikor valaki más sikereire irigykedve próbálja elérni a saját céljait. Ez a fajta negatív gondolkodás és viselkedés csak korlátoz minket, és elhomályosítja az igazi boldogságot. Fontos, hogy inkább inspirálódjunk mások sikeréből, és találjuk meg a saját útunkat a boldogság felé.

Utánzás idézet

Az utánzás egy olyan dolog, amely sokszor természetes emberi reakció lehet. Az emberek hajlamosak arra, hogy másokat követve vagy másokat másolva találják meg a helyüket a világban. Az alábbiakban szeretnék megosztani veled néhány idézetet az utánzásról, amelyek segíthetnek jobban megérteni ezt a jelenséget:

1. „Az utánzás a legmagasabb fokú elismerés, amit másoknak adhatsz.” – Ralph Waldo Emerson

2. „Az utánzás a tanulás egyik formája, de az egyediség a saját erőd.” – Ismeretlen szerző

3. „Az utánzás a legőszintébb hízelgés.” – Charles Caleb Colton

4. „Az utánzás egy fokkal jobb a semminél, de soha nem leszel igazán boldog, ha nem találod meg saját utadat.” – Ismeretlen szerző

5. „Az utánzás csak arra jó, hogy mások árnyékában maradj.” – Ismeretlen szerző

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa az utánzásra, amikor valaki teljesen átveszi valaki más szokásait, stílusát és gondolkodásmódját anélkül, hogy megőrizné a saját egyediségét. Ez azonban megfosztja őt attól, hogy felfedezze és kifejezze saját értékeit és tehetségét. Fontos, hogy inspirálódjunk másoktól, de mindig tartsuk meg a saját autenticitásunkat és hozzáadott értékeinket az utunk során.

Dicséret idézetek

Az elismerés és dicséret rendkívül fontos szerepet játszik az életünkben. Egyetlen kedves szó vagy pozitív visszajelzés is képes megvilágítani a napunkat és erőt adni a továbbiakhoz. Az alábbiakban szeretnék megosztani veled néhány idézetet a dicséretről, amelyek inspirációt nyújthatnak:

1. „Az elismerés nem csak a másokat emeli, hanem magunkat is.” – Ismeretlen szerző

2. „Az elismerő szavak olyan virágok, amelyek elültetve gyönyörű kertet hoznak létre.” – Daphne Rose Kingma

3. „A dicséret nem csak bók, hanem erőforrás is.” – Ismeretlen szerző

4. „Az elismerés egy kis szikra, amely lángra lobbanthatja az ember lelkét.” – Ismeretlen szerző

5. „Az elismerés olyan varázserejű ajándék, amely örökké tartó hatást gyakorol a szívünkre.” – Gary Chapman

Én tapasztalatom, véleményem szerint egy példa a dicséretre, amikor egy barátom bátorító szavakkal és elismeréssel köszöntött engem egy sikeres projektem után. Ez az apró gestus hatalmas motivációt adott nekem, hogy folytassam a munkámat és magabiztosan haladjak előre az életemben.

Összeomlás idézetek

Az életünk során mindannyian találkozhatunk olyan nehéz pillanatokkal, amikor úgy érezzük, hogy minden összeomlik körülöttünk. Ilyenkor fontos, hogy megőrizzük a lelki egyensúlyunkat és erőt merítsünk belülről. Az alábbiakban szeretnék megosztani veled néhány idézetet az összeomlásról, amelyek reményt és inspirációt hozhatnak:

1. „Az összeomlás az újrakezdés kezdete.” – Ismeretlen szerző

2. „Az összeomlás nem a vég, hanem egy új kezdet lehetősége.” – Ismeretlen szerző

3. „Az összeomlásból merített erővel építhetsz magadnak egy még erősebb alapot.” – Ismeretlen szerző

4. „Az összeomlás pillanataiban találkozunk igazán önmagunkkal, és megtapasztaljuk a belső erőnket.” – Ismeretlen szerző

5. „Az összeomlás nem egy végső állomás, hanem egy átmeneti állapot a felemelkedéshez.” – Ismeretlen szerző

További cikkek

Barátnő idézetek 350 legszebb barátság idézetek
Legjobb zene 2019
Legjobb apa idézetek 80+ apa-idézet
Legjobb youtube filmek 2021 ben
Legjobb párásító és intelligens párásító 2021 ben
Legjobb horror filmek 2019-2021
A legjobb vígjátékok 100 a legjobb vígjátékok
Legjobb török sorozatok 2019
Legjobb hajvágógép otthoni célra
Legjobb középkategóriás telefon 2020
Hbo go legjobb filmek 25 legjobb film
Melyik a legjobb spirulina alga?
Legjobb kávéfőző? Hogyan teszteljük 11 kávéfőzőket!
Legjobb netflix sorozatok 2020
Legjobb hajvitaminok? Valóban hatnak a hajvitaminok?
Legjobb autó 2021 – ben? Szerinted?
Legjobb elektromos fűtőpanel
2019 legjobb sorozatok
Legjobb elektromos fogkefe 9 közül melyik?

Legjobb kenyérsütőgép az otthoni sütéshez
Legjobb elektromos roller
Legjobb kenyérsütő? Megéri egy kenyérpirító sütő?
Legjobb krimi 40 top filmek
Legjobb zsírégető étrend-kiegészítők 2022-ben
Melyik a legjobb kondenzációs kazán?
Legjobb mosógép – Amikor új mosógépet vásárol?
Legjobb hajvasaló és laposvasaló
Melyik a legjobb kollagén
Legjobb pizza recept – Pizza variációk
Legjobb karácsonyi ajándékok
Legjobb karacsonyi filmek

Legjobb kenyérsütőgép az otthoni sütéshez
Legjobb elektromos roller
Legjobb kenyérsütő? Megéri egy kenyérpirító sütő?
Legjobb krimi 40 top filmek
Legjobb zsírégető étrend-kiegészítők 2022-ben
Melyik a legjobb kondenzációs kazán?
Legjobb mosógép – Amikor új mosógépet vásárol?
Legjobb hajvasaló és laposvasaló
Melyik a legjobb kollagén
Legjobb pizza recept – Pizza variációk
Legjobb karácsonyi ajándékok
Legjobb karacsonyi filmek

Melyik a legjobb cbd olaj? Top 10 CBD olaj
Legjobb barát idézetek 101 legjobb barát idézetek
Legjobb kollagén és előnyei hátrányai
Legjobb sorozatok – TV – DVD -n
Legjobb vígjáték a huszonegyedik században
Hbo go legjobb sorozatok
Ametiszt hatása? Mi az ametiszt ásvány – ametiszt kő?

Idézetek

Barátnő idézetek 350 legszebb barátság idézetek
Szerelem idézet mindenkinek 2021
Karácsony idézet válogatás 2021-ből
Motivációs idézet – Mi a motiváció? 300 idézet
Szeretlek idézet több mint 100 idézet
Esküvő idézet ötletek és inspiráció 200
Jó reggelt idézet 550 idézetek
Buddha idézet 300 az életről és a meditációról
Búcsú idézet 200-nál több búcsúztató idézetek
Anya idézet 200 legjobb anya idézetek
Élet idézet 300 minden idők legjobb idézetei
Testvér idézet 400 legjobb testvér idézet
Anyaság idézet 400 idézett az anya és a gyermek
Barátság idézet Minden idők 400 legjobb barátság idézet
Kutyás idézet több mint 300 legjobb idézetek

Csalódás idézet több mint 300 idézet
Kutya idézet 300 legjobb kutya idézet
Idézet szerelem több mint 300 legszebb idézet
Boldogság idézet több mint 500 idézetek az életről
Család idézet 156 családi szerelmi idézetek
Vicces idézet – Több mint 300 vicces idézetek
Barátnők idézet 150 szerelmes idézetek
Szeretet idézet – 200 romantikus szeretet idézet
Kitartás idézet 300 idézetek a soha fel nem adásról
Mosoly idézet több mint 250 mosoly idézetek
Anya lánya idézet – 200 anya lánya idézetek
Szülinapi idézet 450 boldog születésnapi idézetek
Évforduló idézet 190 évforduló idézet listája

Szakítás idézet 216 legjobb szakítás idézetek
Idézet élet bölcs idézet 150 Idézetek az életről
Testvérek idézet 200 Legjobb testvérek idézetek
Gyermek idézet 150 legjobb gyermek idézetek
Coco Chanel idézet 70 idézet szépségről szerelemről
Házasság idézet 200 esküvői fogadalmak házasság idézetek
Dalai láma idézet? Ihletek 196 dalai láma idézetek
Idézet a barátságról? 150 idézetek a barátságról
Köszönet idézet? 180 legjobb köszönet idézetek
Napi idézet 100 bátorító napi idézetek
Zene idézet 200 legjobb zene idézetek
Elengedés idézet 150 legjobb elengedés idézetek
Idézet a szeretetről? 300 legjobb idézetek a szeretetről
Karácsonyi idézet 150 csodás karácsonyi idézetek

Fiamnak idézet? 215 Legjobb fiamnak idézetek
Advent idézet 85 Legjobb advent idézetek
Remény idézet? 300 Inspiráló remény idézetek
Nagymama idézet 175 nagymama idézetek listája
Idézet születésnapra? 250 legjobb születésnapi idézet
Lányomnak idézet? 255 inspiráló lányomnak idézetek
Szerelmünk lapjai idézet 100 szerelmünk lapjai idézetek
Szeretlek vers 152 romantikus szeretlek versek
Reggel idézet 250 jó reggel idézetek
Coelho idézet 200 inspiráció motiváció Coelho idézetek
Álmok idézet 250 álmok idézetek álmaid valóra válhatnak
Depresszió idézet 300 depresszió idézetek
Idézet gyerekekről 300 Gyermek Idézetek
Őszinteség idézet 150 legjobb őszinteség idézetek
Ölelés idézet 100 legjobb ölelési idézetek
Esküvői meghívó idézet 200 esküvői meghívó idézetek

Nyugalom idézet 200 nyugalom idézetek
Churchill idézet 150 Winston Churchill idézetek
Születésnap idézet 185 Születésnap idézetek
Gyermekmosoly idézet 190 gyermekmosoly idézetek
Virág idézet 250 virág idézetek
Boldog gyermek idézet 244 boldog gyermek idézetek
Gyermek születik idézet 125 Gyermek születik idézetek
Sajnálom idézet 162 sajnálom idézetek
Unoka születése idézet 150 unoka születése idézetek
Motiváció idézet 1000 edzés motiváció idézetek
Keresztanya idézet 140 keresztanya idézetek
Macska idézet 200 macska idézetek
Búcsú idézet tanároknak 100 búcsú idézetek
Szépségről idézet 360 legjobb szépség idézetek
Kutya nevek lány kutya nevek kan kutya nevek
Keresztanyának idézet 50 Keresztanyának idézetek
Féltékenység idézet 200 féltékenység idézetek
Idézet karácsony? 250 idézet karácsonyról
Párkapcsolat idézet 280 párkapcsolat idézetek
Idézet család 200 család idézetek

Idézet boldogság 200 Boldogság idézetek
Lelki fájdalom idézet 350 lelki fájdalom idézetek
Esküvőre idézet 150 Gratuláció esküvőre idézetek
Gyermekemnek idézet 100 gyermekemnek idézetek
Sajnálom idézet 200 sajnálom idézetek
Kislányom idézet 180 kislányom idézetek
Eljegyzés idézet 185 eljegyzés idézetek
Idézet tetoválások 130 tetoválások idézetek
60 dik születésnapra idézet 200 születésnapra idézetek
Ne add fel idézet 206 ne add fel idézetek
Eljegyzésre idézet 250 eljegyzésre idézetek
Hamis barátok idézet 225 hamis barátok idézetek
Futás idézet 145 futás idézetek
Szeretlek apa idézet 100 szeretlek apa idézetek

Idézet anyának 125 idézetek anyának
Vágyom rád idézet 150 vágyom rád idézetek
Olvasás idézet 250 olvasás idézetek
Búcsú idézet temetésre 212 búcsú idézetek temetésre
Idézet testvér 120 idézet testvérekről
Gyermek születése idézet 150 gyermek születése idézetek
Esküvői gratuláció 200 esküvői jókívánságok
Gratuláció házassági évfordulóra 100 idézetek
Baba születése gratuláció képeslap 100 Idézetek
Esküvői gratuláció szöveg 100 esküvői gratuláció szövegek
Babaköszöntő gratuláció 145 babaköszöntő gratuláció idézetek
Nagymamának unoka születése gratuláció100 idézetek
Esküvői gratuláció képeslapra 200 idézetek
Esküvői gratuláció esküvői idézetek ajándék mellé 100
Munka idézet 125 Motivációs munka idézetek

Édesapám emlékére idézet 80 édesapám emlékére idézetek
Idézet anyaság 120 idézetek az anyaságról
Tisztelet idézet 100 legjobb tisztelet idézetek
Kapcsolat idézet 350 kapcsolat idézetek
Kislányomnak idézet 188 kislányomnak idézetek
Keresztszülő idézet 350 keresztszülő idézetek
Bibliai idézet a kitartásról 150 bibliai idézetek
Idézet a családról 250 idézetek a családról
Tablókép idézet 150 tablókép idézetek
Idézet a boldogságról 175 idézetek a boldogságról
Elegem van idézet 200 Elegem van idézetek
Nagyszülőknek idézet 150 Nagyszülőknek idézetek
Baba születés idézet 180 baba születés idézetek
Szomorúság idézetek 350 szomorú idézetek életről
Halál évforduló idézet 150 Búcsú idézetek halál üzenetek
Tanítás idézet 150 tanítás idézetek
Szeretem idézet 120 szeretem idézetek
Tanárnak idézet 190 Tanárnak idézetek
Nagyszülők idézet 155 nagyszülők idézetek

Elhunytak emlékére idézet 200 elhunytak emlékére idézetek
Hálás vagyok idézet 120 hálás vagyok idézetek
Naplemente idézet 165 naplemente idézetek
Idézet mosoly 121 vidám mosoly idézetek
Mikulás idézet 150 Mikulás idézetek
Nevetés idézet 150 Nevetés idézetek
Elfogadás idézet 150 elfogadás idézetek
Kapcsolatok idézet 180 Kapcsolatok idézetek
Valentin napi idézet 200 Valentin napi idézetek
Gondolat idézet 300 gondolat idézetek
Döntés idézet 200 döntés idézetek
Idézet a kitartásról 160 idézetek a kitartásról
Fontos vagy nekem idézet 150 fontos vagy nekem idézetek

orszagosgazdikereso.com
Mai hírek friss
Apró-Nokedli.eu