Húsvéti üdvözlő 100 üzenetek és jókívánságok

Rohamosan közeledik húsvét, a keresztények szerte a világon mindent felkészítenek, hogy megünnepeljék Jézus Krisztus feltámadását az istentiszteleteken. Itt megtalálod az húsvéti üdvözlő idézetek, kívánságok listáját, amit húsvétkor elküldhetsz szeretteidnek, barátaidnak. üzenetek -Krisztus feltamadt. Alleluja! 

Húsvét csodája hozzon számotokra megújult reményt, hitet, szeretetet és örömöt. 

Húsvéti üdvözlő üzenetek és jókívánságok

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk neked és családodnak, miközben Atyánk legnagyobb áldozatát ünnepeljük Fia, Jézus Krisztus által. 

Áldott húsvéti ünnepeket! -A legmelegebb gondolatok neked és családodnak ezen az ünnepen. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! – Ez a húsvétvasárnap inspiráljon benneteket új reményre, boldogságra, jólétre és bőségre, mindezt Isten isteni kegyelméből. – Csatlakozunk hozzátok hálával Krisztus áldozatáért és az örömteli megújulásért, amelyet Isten minden gyermekének hoz ebben a húsvéti időszakban. 

Kívánságok Krisztus sok áldását kívánom ebben az örömteli időszakban. Békével, örömmel és gyönyörű időjárással teli évszakot kívánok. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 

Minden szeretetet és boldogságot kívánok, amit csak a húsvét hozhat. Kellemes ünneplést a családdal! Örüljetek, örüljetek, kiáltsátok Halleluját! Isten báránya feltámadt a sírból. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 

Napsütést és csokoládéval teli kosarat kívánok ezen a szép napon. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Üdv A húsvét reményt ad a holnapnak, hiszen a tél után jön a tavasz. Szívünk megtelhet örömmel, miközben a szívek örvendeznek és énekelnek. Jézus Krisztus, aki jászolban született, újjászületik a szívedben. 

Kellemes húsvétot neked és családodnak. A húsvét emlékeztet arra, hogy a reményt soha nem szabad elveszíteni, mert bármilyen sötétnek is tűnik az út, mindig ott van a fény a végén. Teljesüljön minden imád. Kellemes húsvéti ünnepeket! – Húsvéti üdvözlő

Nem a nyusziról, a tojásról, vagy akár a templomba való öltözködésről van szó. A reményről szól, ami azért van, mert volt egy üres sír. A húsvéti nyuszi sok-sok ajándékot hozzon nektek. Élvezze a húsvéti tojások és kalapok szezonját. Kellemes húsvéti ünnepeket.

Húsvéti üdvözlő idézetek

A húsvét nemcsak Isten feltámadása, hanem a lelkiismeret és a hit egyesülése is A húsvét az élet, a hit és a szeretet megújulását jelenti. Boldog húsvéti vasárnapot!! 

A húsvét az isten módja annak, hogy elmondja nekünk, hogy az élet alapvetően spirituális és időtlen. A húsvét az új élet, az új kezdet, az új lehetőség szimbóluma. Feltámadt, higgy benne, és mindig melletted lesz.

Klasszikus húsvéti üdvözlő és megosztandó üzenetek ebben az évben

A keresztény ünnepeken nagy hagyománya van a húsvéti üdvözlő üdvözleteknek, üzeneteknek, verseknek és himnuszoknak. A húsvéti üdvözlő a kedvenc húsvéti versekig és himnuszokig íme néhány a ma is használható klasszikus húsvéti üzenet.

Klasszikus húsvéti üdvözlő és megosztandó üzenetek

A keresztény ünnepeken nagy hagyománya van a húsvéti üdvözleteknek, üzeneteknek, verseknek és himnuszoknak. Az egyházi üdvözlettől kezdve a kedvenc énekekig ezek az üzenetek segítenek nekünk emlékezni és jobban megérteni Jézus cselekedeteit virágvasárnaptól húsvétvasárnapig. Íme néhány klasszikus húsvéti üdvözlet és üzenet, amelyet ma is használhat:

Mi a húsvéti üdvözlő köszöntés húsvétkor?

A húsvéti köszöntés a leghagyományosabb húsvéti köszöntés, amelyet a protestáns, katolikus és ortodox felekezetekben használnak. A húsvét az arámi kifejezés a húsvéti lakomára vagy a húsvéti ünnepekhez kapcsolódó tárgyakra. Mivel Jézust keresztre feszítették és feltámadt a húsvétkor, és a Biblia húsvéti bárányként írja le, a húsvéti köszöntés összefoglalja Jézus szerepét: ő volt a bűneinkért megölt húsvéti bárány, aki aztán harmadnapon feltámadt.

A húsvéti üdvözletben az egyik keresztény azt mondja: „Krisztus feltámadt!” egy másik pedig így válaszol: „Valóban feltámadt!” Sok húsvéti istentiszteleten a pásztor vagy a pap mondja ki az első mondatot, és a gyülekezet válaszol. A köszöntés az evangéliumi szakaszon alapul, ahol az angyal azt mondja az asszonyoknak Jézus sírjánál, hogy „nincs itt, mert feltámadt”.

„Az asszonyok ijedtükben arccal a földre hajoltak, de a férfiak ezt mondták nekik: Miért keresitek az élőket a holtak között? Ő nincs itt; feltámadt!” ( Lk 24:5-6 )  – Húsvéti üdvözlő

„Az angyal így szólt az asszonyokhoz: „Ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Ő nincs itt; feltámadt, ahogy mondta. Gyere és nézd meg a helyet, ahol feküdt.” ( Máté 28:5-6 ) – Húsvéti üdvözlő

„Amikor bementek a sírba, egy fehér köntösbe öltözött fiatalembert láttak a jobb oldalon ülni, és megriadtak. – Ne ijedjen meg – mondta. – A názáreti Jézust keresed, akit keresztre feszítettek. Feltámadt! Ő nincs itt. Nézd meg azt a helyet, ahová letették.” ( Mk 16:5-6 ) – Húsvéti üdvözlő

A „valóban feltámadt” kifejezés egy későbbi, Lukács 24 -ben említett eseményből származik, amikor Jézus megjelent két követőjének az emmausi úton, és visszajöttek Jeruzsálembe, hogy elmondják a tanítványoknak: – Húsvéti üdvözlő

„És ugyanabban az órában felkeltek, és visszatértek Jeruzsálembe. És egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük lévőket, akik ezt mondták: Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” ( Lukács 24:33-34 ) – Húsvéti üdvözlő

Senki sem tudja teljesen biztosan, hogy a keresztények mikor kezdték el használni a húsvéti köszöntést, de úgy tűnik, ez meglehetősen korán történt. Aranyszájú János húsvéti homíliája ( amely a IV. században hangzik el) egy variációval zárul, megismétli a „Krisztus feltámadt” szavakat, és elgondolkodik, hogy ez mit jelent („Krisztus feltámadt, és a démonok elbuktak. Krisztus feltámadt, és az angyalok örülnek…”). Feltételezhetjük tehát, hogy a keresztények szinte az egyház kezdetétől használták a húsvéti köszöntést.

Vannak más változatai is a húsvéti üdvözlő köszöntésnek?

Az eredeti húsvéti köszöntés ógörögül hangzott volna. Ehhez az áll a legközelebb, amit a görög ortodox keresztények mondanak ma: „Christos Anesti!” („Feltámadott”), és az „Alithos Anesti!” („Bizony, feltámadt”). Mivel a keleti ortodox egyház a Gergely-naptár helyett a Julianus-naptárt követi, a húsvétot a nyugati félteke nagy részén eltérő időpontban tartja, mint a keresztények. Ezt az időpontot gyakran görög húsvétnak, görög ortodox húsvétnak vagy egyszerűen ortodox húsvétnak nevezik.

A Görögországon kívüli ortodox egyházak gyakran használják a húsvéti üdvözlet fordítását anyanyelvükön. Például az ukrán keresztények azt mondják, hogy „Khrystos Voskres” („Krisztus feltámadt!”), és azt a választ, hogy „Voisztynu Voskres” („Valóban feltámadt”). – Húsvéti üdvözlő

A keleti ortodox egyházon kívül több húsvéti köszöntés is létezik a húsvéti köszöntés alapján. A protestánsok gyakran mondják: „ Feltámadott!” és a válasz: „Valóban feltámadt!” A latin rítusokat követő római katolikusok azt mondják: „Krisztus feltámadt!” és a válasz: „Valóban feltámadt. Alleluja!” A válasznak számos változata létezik, beleértve a „Feltámadott, valóban!” vagy „Valóban, feltámadt!” vagy „Valóban feltámadt!” vagy „Bizony, feltámadt!”

Húsvéti üdvözlő üzenetek a meditációhoz

Úgy fejlődünk, hogy lelki közösségben vagyunk, gyülekezeti közösségünkkel részt veszünk az istentiszteleten, és lelkészeink prédikációit hallgatjuk. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a múltban elmondottakon való elmélkedés segít jobban megérteni a spirituális gondolatokat. A következő húsvéti prédikációk klasszikusnak számítanak, és hívők generációi számára előnyösek:

Charles Spurgeon: Jézus sebei

„Justification by Faith Alone”, Jonathan Edwards – Húsvéti üdvözlő

Charles Finney: Halál a bűnre Krisztuson keresztül

Joseph Barber Lightfoot „A feltámadás reménysége”.

Hagyományos húsvéti himnuszok

A húsvéti himnuszok egy másik nagyszerű módja a bibliai gondolatok elmélkedésének. A következő himnuszok klasszikus művek, amelyek Jézusnak a bűn és a halál felett aratott győzelmére emlékeztetnek a Golgotán.

Charles Wesley : Krisztus, az Úr feltámadt ma

Az Úr Krisztus ma feltámadt, Alleluja! – Húsvéti üdvözlő

Föld és ég kórusban azt mondják: Alleluja!

Emeld magasba örömödet és diadalodat, Alleluja! – Húsvéti üdvözlő

Énekeljetek egek, és a föld feleljen: Alleluja!

A szerelem megváltó munkája elkészült, Alleluja!

Megharcolta a harcot, a csata győzött, Alleluja!

A halál hiába tiltja, hogy feltámadjon, Alleluja! – Húsvéti üdvözlő

Krisztus megnyitotta a paradicsomot, Alleluja!

Újra él dicsőséges királyunk, Alleluja!

Ó, halál, hol van most a fullánkod? Alleluja!

Egyszer meghalt a lelkünkben, hogy megmentse, Alleluja! – Húsvéti üdvözlő

Hol a te győzelmed, dicsekedő sírod? Alleluja!

Szárnyalunk most oda, ahová Krisztus vezetett, Alleluja!

Magasztos fejünket követve, Alleluja!

Olyanok, mint ő, úgy kelünk fel, mint ő, Alleluja! – Húsvéti üdvözlő

Miénk a kereszt, a sír, az egek, Alleluja!

Üdvözöljük a föld és az ég Ura, Alleluja!

Dicsérjétek mindketten, Alleluja!

Téged most diadalmasan köszöntünk, Alleluja! – Húsvéti üdvözlő

Üdvözöljük a feltámadást, alleluja!

A dicsőség királya, a boldogság lelke, alleluja!

Az örök élet ez, Alleluja! – Húsvéti üdvözlő

Téged tudni, bizonyítani hatalmad, Alleluja!

Így énekelni, és így szeretni, Alleluja!

Charles Wesley: „Bűnösök, örüljetek: a békétök létrejött”.

Bűnösök, örüljetek: békességetek megtörtént; 

Megváltód a kereszten elvérzett:

A te Istened, aki Jézusban megbékélt, 

Minden munkáján ismét mosolygott;

A kegyelem általa és áldás adatott, 

Mindenkinek a földön és a mennyben.

Az angyalok örülnek Jézus kegyelmének, 

És versenyezzen az ember kedveltebb fajával;

A vér, amely engesztelt értünk, 

Valami ismeretlen ajándékkal ruházta fel őket;

Jézus fájdalmai által bővelkedő örömük, 

Az Ő dicsőséges sebei által diadalmaskodnak.

Vagy az általa létrehozott és megerősített 

Kit váltott meg alsó világunk,

Biztosítsd, hogy megtartsák legszebb birtokukat, 

Határozottan egy örök ülésen;

Vagy önmaguk fölé emelve törekedjenek, 

A boldogságban jobb, a dicsőségben magasabb.

Őt látták, győztes Istenünket, 

Vérbe gurult ruhákkal tért vissza!

Látták, és felizgultak a látványtól, 

És tele kiáltással a fény birodalma;

A leghangosabb halleluják találkozása, 

És elesett, és megcsókolta vérző lábát.

Látták Őt a fenti bíróságokon. 

A szerelem összes legutóbbi lenyomatával;

A sebek, a vér! hallották a hangját,

Ez fokozta minden legnagyobb örömüket;

Érezték, ahogy szétszórja az eget, 

És megosztotta ezt a jobb áldozatot.

Az angyalnyelvek soha nem fejezhetik ki 

A kimondhatatlan boldogság;

Az emberi szív sem képes felfogni 

A boldogság, amelyben Krisztus által élnek,

De egész mennyországotok, ti ​​dicsőséges hatalmak,

És minden Istened kétszeresen a miénk! 

Húsvéti üdvözlő versek

A húsvéti eseményekről írt versek is remekül elgondolkodhatnak Jézus áldozatáról, és arról, hogy mit értünk el. Ez egy pár a sok klasszikus vers közül, amelyek arról szólnak, hogy mit végzett Jézus húsvét vasárnapján.

George Herbert húsvétja

Emelkedjen a szív; a te Urad feltámadt. 

Énekelje a dicséretét

Késések nélkül, 

Aki kézen fog téged, te is hasonlóképpen

Vele emelkedhet: 

Hogy amint halála porrá égetett téged,

Az élete arannyá tehet téged, és sokkal igazságosabbá tehet.

Ébredj, lantom, és küzdj a részedért 

Minden művészeteddel.

A kereszt minden fát megtanított az ő nevének zengésére, 

Aki ugyanazt viselte.

Megfeszített ina minden húrt megtanított, 

Melyik kulcs a legjobb ennek a legmagasabb ünnepnek a megünneplésére.

Párosítsd össze a szívet és a lantot, és csavarj egy dalt 

Kellemes és hosszú:

Vagy mivel minden zene csak három részből áll 

És megszaporodott;

Ó, áldott Lelked vegyen részt, 

És pótolja hibáinkat édes művészetével.

Virágot hoztam, hogy szalmába vessem az utat: 

Sok fáról leágaztam:

De felkeltél hajnalra, 

És elhoztad magaddal édességedet.

Keleten felkelő Nap,

Bár fényt ad, és keleti parfümöt;

Ha felajánlják a versenyt 

A te felemelkedéseddel feltételezik.

Lehet más nap, mint ez,

Bár sok nap sütni próbál?

Háromszázat számolunk, de hiányzik: 

Csak egy van, és az egyetlen.

Edmund Spenser húsvétja

Az élet legdicsőségesebb Ura! hogy ezen a napon, 

Győzelmet arattál a halál és a bűn felett;

És miután megboronálta a poklot, elhozta 

Fogság, onnan fogság, nyerjünk:

Ez az örömteli nap, drága Uram, örömmel kezdődik; 

És add, hogy mi, akikért tettél,

Drága véreddel a bűntől megmosva, 

Éljen örökké boldogságban!

És hogy a Te szeretetedet méltóan mérlegeljük,

Ugyanígy szeressen Téged ugyanazért;

És a te kedvedért, hogy mindenki úgy vásárolt, mint kedves,

Szeretettel szórakoztassuk egymást!

Szeressünk hát, drága Szerelem, úgy, ahogy kell,

-A szeretet az a lecke, amelyet az Úr tanított nekünk.

Inspiráló húsvéti üdvözlő idézet a feltámadás vasárnapjának megünnepléséhez

20 inspiráló húsvéti idézet a feltámadás vasárnapjának megünnepléséhez

Valószínűleg magától értetődik, hogy a kereszténység középpontjában Krisztus áll. Pontosabban Jézus halálára és feltámadására összpontosít. Az a tény, hogy Jézus valóban visszatért a halálból, azt mutatja, hogy ő volt a Messiás, nem csak egy tanító vagy egy félrevezetett forradalmár. Sok húsvéti idézet, amelyet minden évben olvasunk a templomban, vagy látunk a weben, nem csak a húsvét tényeiről adnak tájékoztatást, hanem segítenek megbirkózni azzal is, mennyire fontos ez az esemény.

Szánjunk egy pillanatra annak átgondolására, mit is jelent valójában húsvét vasárnapja, majd nézzünk meg néhány figyelemre méltóbb dolgot, amit erről mondtak.

Miért ünnepeljük húsvét vasárnapját?

Húsvét vasárnap az a nap, amikor Jézus kijött a sírjából, megmutatva mindenkinek, hogy nemcsak meghalt a kereszten az emberiség bűneiért, hanem a halált is legyőzte. Míg a húsvét hét minden része jelentős, és komolyan kell venni, a húsvét vasárnap a zárókő. A nagypéntek teret ad nekünk, hogy elgondolkodjunk Jézus keresztáldozatán, a szomorúságon és a keresztre feszítés erején. Húsvétvasárnap teret teremt a kereszténység által adott reményre való gondolkodásra. Jézus nemcsak a végső áldozatot követte el, hanem visszatért az életbe, és most a mennyei Atya Isten jobbján ül ( Mk 16:19 ).

Miért mondjuk „Feltámadott” húsvétkor?

Ez a kifejezés az evangéliumok több részéből származik, amelyek leírják, hogy Jézus követői felfedezték, hogy feltámadt a halálból.

A Máté 28 -ban Mária Magdolna és Mária elmennek Jézus sírjához, és üresen találják azt. Egy angyal azt mondja nekik: „ Ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Ő nincs itt; feltámadt, ahogy mondta. Gyere, és nézd meg a helyet, ahol feküdt” ( Máté 28:5-6 ). – Húsvéti üdvözlő

A Márk 16 -ban az angyal azt mondja: „ Ne félj… A názáreti Jézust keresed, akit keresztre feszítettek. Feltámadt! Nincs itt ” ( Mk 16:6 ). – Húsvéti üdvözlő

A Lukács 24 -ben Jézus megjelenik két követőjének az emmausi úton. Miután eltűnt, és rájönnek, kivel beszéltek: „Felkeltek, és azonnal visszatértek Jeruzsálembe. Ott találták a tizenegyet és a velük lévőket, akik egybegyűltek 34 és ezt mondták: „Igaz! Az Úr feltámadt, és megjelent Simonnak”  ( Lk 24,33-34 ). – Húsvéti üdvözlő

János ezt a kifejezést nem pontosan használja, de a nagyon hasonló „feltámad a halálból” kifejezést használja, amikor Péterről és „a másik tanítványról” beszél, aki az üres sírhoz megy:

Péter és a másik tanítvány elindult a sírhoz.  Mindketten futottak, de a másik tanítvány megelőzte Pétert, és előbb ért a sírhoz. Lehajolt, benézett, és látta, hogy ott hevernek a vászon kendők, de nem ment be. Ekkor megérkezett Simon Péter, és bement. Észrevette az ott heverő vászon kendőket is, miközben a Jézus fejét takaró kendő fel volt hajtva, és külön feküdt a többi pakolástól. Ekkor bement az a tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott és hitt – mert addig még nem értették az Írást, amely szerint Jézusnak fel kell támadnia a halálból” ( János 20:3-9 ). – Húsvéti üdvözlő

Mivel mind a négy evangélium használja valamilyen módon ezt a kifejezést, hagyományos keresztény köszöntővé vált húsvétkor. Eredetileg a keleti ortodox keresztények ezt használták a húsvéti üdvözlet vagy húsvéti üdvrivalgás alapjául, ahol az egyik keresztény  azt mondja: „Feltámadott”, majd ezt követte a „Valóban feltámadt”. A köszöntés azóta más felekezetekre is átterjedt, bár a pontos megfogalmazás a különböző hagyományoktól függően változik. Röviden: „Feltámadott”, mert ez arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus legyőzte a halált és a bűnt, ahogy a Biblia is állítja.

Húsvéti üdvözlő idézetek keresztény társaktól

Mivel a húsvétvasárnap központi szerepet játszik a keresztény történetben, keresztény tudósok és dalszerzők (valójában mindenféle író) sok mindent írtak róla. Íme néhány idézet a jelentős keresztényektől erről a különleges napról. Mivel a keresztény idézetek általában az interneten terjednek, majd rossz szerzőhöz vagy rossz könyvhöz kötődnek, ezek az idézetek mindegyike annak a könyvnek, prédikációnak vagy himnusznak tulajdonítható, amelyből származtak:

„A húsvét mindig a válasz arra, hogy „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!” – Madeleine L’Engle, Az irracionális évszak – Húsvéti üdvözlő

„ És eltávozott a szemünk elől, hogy visszatérjünk szívünkbe, és ott találjuk őt. Mert elhagyott minket, és íme, itt van. ” – Augustine, Vallomások IV – Húsvéti üdvözlő

„ Régi történelmünk a kereszttel ér véget; új történelmünk a feltámadással kezdődik … A kereszt véget vet az első teremtésnek, és a halálból új teremtés születik Krisztusban, a második emberben.” – Watchman Nee, A normális keresztény élet

„Az evangélium kijelenti, hogy bármennyire is kötelességtudóak vagy imádkozók vagyunk, nem tudjuk megmenteni magunkat. Amit Jézus tett, az elég volt.” – Brennan Manning,  A ragamuffin evangélium – Húsvéti üdvözlő

„A feltámadás először is azt jelentette, hogy Krisztus tagadhatatlanul Isten. Az volt, aminek vallotta magát. Krisztus Istenség volt a testben.” – Billy Graham, „Unto the Hills” – Húsvéti üdvözlő

„Jézus követőiként nem a „kereszténységnek” nevezett vallással, sem a „nyugati civilizációnak” nevezett kultúrával foglalkozunk, hanem egy személlyel, a názáreti Jézussal, az egyetlen istenemberrel, aki a szeretetben tökéletes életet élt. Meghalt a kereszten a mi bűneinkért, saját személyében hordozva az általunk megérdemelt kárhoztatást, diadallal feltámadt a sírból, és most él, elérhető és elérhető számunkra a Szentlélek által.” – John Stott, „Krisztusban” – Húsvéti üdvözlő

„Mi a különbség a halott Krisztus között, akit az asszonyok elmentek felkenni, és az élő Krisztus között? Egy halott Krisztusért mindent meg kell tennem; egy élő Krisztus mindent megtesz értem.” – Andrew Murray, maga Jézus – Húsvéti üdvözlő

„ Az evangélium szíve a megváltás, a megváltás lényege pedig Krisztus helyettesítő áldozata. ” – Charles Spurgeon, „Az evangélium szíve” – Húsvéti üdvözlő

„ Angyalok, görgessétek el a sziklát; A halál adja ki hatalmas prédáját! Lásd, a Megváltó elhagyja a sírt, halhatatlan virágzásban ragyogva.” – Thomas Scott: „Angyalok! Roll the Rock Away” – Húsvéti üdvözlő

„ Emlékezzen a Názáreti Jézusra, aki törött lábakkal tántorgott ki a sírból a feltámadás felé, és testén viseli a vereség büszke jelvényét, amely a győzelem, az emberi lélek csodálatos veresége Isten kezéből.” (Frederick Buechner)  A csodálatos vereség

Húsvéti üdvözlő idézetek a Bibliában

Az evangéliumok Jézus feltámadását leíró szöveg részei mellett az újszövetségi levelekben is vannak olyan helyek, amelyek teológiai értelemben beszélnek a feltámadásról. Íme a húsvét vasárnapról szóló bibliai idézetek gyűjteménye, amely mindkét oldalt megragadja, a történelmi és a filozófiai vonatkozásban egyaránt:

„ A követ elhengerítve találták a sírról, de amikor bementek, nem találták meg az Úr Jézus testét.” Lukács  24:2-3. – Húsvéti üdvözlő

„Dicsértessék a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja! Nagy irgalmában újjászületett bennünket élő reménységbe Jézus Krisztus halálból való feltámadása által, és örökségbe, amely soha nem vész el, tönkremehet vagy elhalványulhat. Ez az örökség a mennyben van megtartva nektek” 1Péter 1:3-4. – Húsvéti üdvözlő

„ Nincs itt; feltámadt! Emlékezzetek arra, hogyan mondta nektek, amikor még veletek volt Galileában: „Az Emberfiát a bűnösök kezébe kell adni, keresztre kell feszíteni, és harmadnapon fel kell támadni” ( Lukács  24:6-7). – Húsvéti üdvözlő

„ Elutasítottad a Szentet és az Igazat , és azt kérted, hogy engedjenek el hozzád egy gyilkost. Megölted az élet szerzőjét, de Isten feltámasztotta a halálból. Tanúi vagyunk ennek” ApCsel  3:14-15.

„ Mert amit kaptam, azt mindenekelőtt továbbadtam nektek: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, hogy eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, és megjelent Kéfásnak. Majd a Tizenkettőhöz. Ezt követően egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, akiknek többsége még mindig él, bár néhányan elaludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak, és utoljára megjelent nekem is, mint egy rendellenesen születettnek.” 1 Korinthus 15  :  3-8. – Húsvéti üdvözlő

„ Amikor bementek a sírba, egy fehér köntösbe öltözött fiatalembert láttak ülni a jobb oldalon, és megriadtak. – Ne ijedjen meg – mondta. „A názáreti Jézust keresed, akit keresztre feszítettek. Feltámadt! Ő nincs itt. Nézd meg azt a helyet, ahová letették. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátod őt, ahogy mondta neked.” Márk  16:5-7. – Húsvéti üdvözlő

„Ki tehát az, aki elítél? Senki. Krisztus Jézus, aki meghalt – sőt, aki életre támadt – az Isten jobbján van, és közbenjár értünk is” Róma 8:34 .

„Imádkozom, hogy megvilágosodjék szíved szeme, hogy megismerd a reményt, amelyre elhívott, az ő szent népében szerzett dicsőséges örökségének gazdagságát, és páratlanul nagy hatalmát nekünk, akik hívünk. Ez az erő megegyezik azzal a hatalmas erővel, amelyet akkor fejtett ki, amikor Krisztust feltámasztotta a halálból, és jobbjára ültette a mennyei birodalmakban, messze minden uralkodás és hatalom, hatalom és uralom, és minden felidézett név fölött. a jelen korban, de az eljövendőben is” Efézus 1:18-21. – Húsvéti üdvözlő

„ Az előtte álló örömért eltűrte a keresztet, megvetve annak szégyenét, és leült Isten trónjának jobbjára.” Zsidók 12: 2

„Felmegyünk Jeruzsálembe – mondta -, és az Emberfia a főpapoknak és a törvény tanítóknak lesz adva. Halálra fogják ítélni, és átadják a pogányoknak, akik kigúnyolják, leköpik, megkorbácsolják és megölik. Három nap múlva feltámad” Márk 10:33-34

Idézetek

Nyugalom idézet 200 nyugalom idézetek
Churchill idézet 150 Winston Churchill idézetek
Születésnap idézet 185 Születésnap idézetek
Gyermekmosoly idézet 190 gyermekmosoly idézetek
Virág idézet 250 virág idézetek
Boldog gyermek idézet 244 boldog gyermek idézetek
Gyermek születik idézet 125 Gyermek születik idézetek
Sajnálom idézet 162 sajnálom idézetek
Unoka születése idézet 150 unoka születése idézetek
Motiváció idézet 1000 edzés motiváció idézetek
Keresztanya idézet 140 keresztanya idézetek
Macska idézet 200 macska idézetek
Búcsú idézet tanároknak 100 búcsú idézetek
Szépségről idézet 360 legjobb szépség idézetek
Kutya nevek lány kutya nevek kan kutya nevek
Keresztanyának idézet 50 Keresztanyának idézetek
Féltékenység idézet 200 féltékenység idézetek
Idézet karácsony? 250 idézet karácsonyról
Párkapcsolat idézet 280 párkapcsolat idézetek
Idézet család 200 család idézetek

Idézet boldogság 200 Boldogság idézetek
Lelki fájdalom idézet 350 lelki fájdalom idézetek
Esküvőre idézet 150 Gratuláció esküvőre idézetek
Gyermekemnek idézet 100 gyermekemnek idézetek
Sajnálom idézet 200 sajnálom idézetek
Kislányom idézet 180 kislányom idézetek
Eljegyzés idézet 185 eljegyzés idézetek
Idézet tetoválások 130 tetoválások idézetek
60 dik születésnapra idézet 200 születésnapra idézetek
Ne add fel idézet 206 ne add fel idézetek
Eljegyzésre idézet 250 eljegyzésre idézetek
Hamis barátok idézet 225 hamis barátok idézetek
Futás idézet 145 futás idézetek
Szeretlek apa idézet 100 szeretlek apa idézetek

Idézet anyának 125 idézetek anyának
Vágyom rád idézet 150 vágyom rád idézetek
Olvasás idézet 250 olvasás idézetek
Búcsú idézet temetésre 212 búcsú idézetek temetésre
Idézet testvér 120 idézet testvérekről
Gyermek születése idézet 150 gyermek születése idézetek
Esküvői gratuláció 200 esküvői jókívánságok
Gratuláció házassági évfordulóra 100 idézetek
Baba születése gratuláció képeslap 100 Idézetek
Esküvői gratuláció szöveg 100 esküvői gratuláció szövegek
Babaköszöntő gratuláció 145 babaköszöntő gratuláció idézetek
Nagymamának unoka születése gratuláció100 idézetek
Esküvői gratuláció képeslapra 200 idézetek
Esküvői gratuláció esküvői idézetek ajándék mellé 100
Munka idézet 125 Motivációs munka idézetek

Édesapám emlékére idézet 80 édesapám emlékére idézetek
Idézet anyaság 120 idézetek az anyaságról
Tisztelet idézet 100 legjobb tisztelet idézetek
Kapcsolat idézet 350 kapcsolat idézetek
Kislányomnak idézet 188 kislányomnak idézetek
Keresztszülő idézet 350 keresztszülő idézetek
Bibliai idézet a kitartásról 150 bibliai idézetek
Idézet a családról 250 idézetek a családról
Tablókép idézet 150 tablókép idézetek
Idézet a boldogságról 175 idézetek a boldogságról
Elegem van idézet 200 Elegem van idézetek
Nagyszülőknek idézet 150 Nagyszülőknek idézetek
Baba születés idézet 180 baba születés idézetek
Szomorúság idézetek 350 szomorú idézetek életről
Halál évforduló idézet 150 Búcsú idézetek halál üzenetek
Tanítás idézet 150 tanítás idézetek
Szeretem idézet 120 szeretem idézetek
Tanárnak idézet 190 Tanárnak idézetek
Nagyszülők idézet 155 nagyszülők idézetek

Elhunytak emlékére idézet 200 elhunytak emlékére idézetek
Hálás vagyok idézet 120 hálás vagyok idézetek
Naplemente idézet 165 naplemente idézetek
Idézet mosoly 121 vidám mosoly idézetek
Mikulás idézet 150 Mikulás idézetek
Nevetés idézet 150 Nevetés idézetek
Elfogadás idézet 150 elfogadás idézetek
Kapcsolatok idézet 180 Kapcsolatok idézetek
Valentin napi idézet 200 Valentin napi idézetek
Gondolat idézet 300 gondolat idézetek
Döntés idézet 200 döntés idézetek
Idézet a kitartásról 160 idézetek a kitartásról
Fontos vagy nekem idézet 150 fontos vagy nekem idézetek
Irigységről idézet 200 irigységről idézetek

Köszöntők

Isten éltessen sokáig köszöntő 200 köszöntők
Születésnapi köszöntő 500 születésnapi köszöntők
Névnapi köszöntő kép 50 névnapi köszöntő képek
Vicces névnapi köszöntő 217 névnapi köszöntők
Vicces névnapi köszöntő férfiaknak 210 köszöntők
Anyák napi köszöntő szövegek 200 köszöntő szövegek
Köszöntő anyától drága fiam szülinapi köszöntő fiamnak 180
Szülinapi köszöntő férfinak 200 köszöntők férfinak
Gyermeknapi köszöntő 250 gyermeknapi köszöntők
Szülinapi köszöntő barátnőnek 241 szülinapi köszöntők
Születésnapi köszöntő lányomnak 250 köszöntők
Anyáknapi köszöntő 250 köszöntők anyáknapi ajándék
Szívhez szóló névnapi köszöntő 500 köszöntők
Pasiknak születésnapi köszöntők férfiaknak 650 köszöntők
Nőknek névnapi köszöntő 200 névnapi köszöntők
Vicces szülinapi köszöntő 230 vicces köszöntők
Szülinapi köszöntő nőknek 180 köszöntők nőknek
Vicces névnapi köszöntő férfinak 200 köszöntők
Női névnapi köszöntő 300 női névnapi köszöntők

Születésnapot köszöntő 250 születésnapot köszöntők
Köszöntő férfiaknak szülinapi képek férfiaknak 190 képek
Fiúknak szülinapi köszöntő gyerekeknek 250 köszöntők
Megható névnapi köszöntő 250 névnapi köszöntők
Férfi névnapi köszöntő 150 férfi névnapi köszöntők
Nőnap köszöntő 150 Nemzetközi nőnap köszöntők
Karácsonyi köszöntő 200 karácsonyi üdvözletek
Vicces születésnapi köszöntő 180 vicces köszöntők
Szülinapi köszöntő férfiaknak 160 köszöntők férfiaknak
Névnapi köszöntő nőknek 190 Névnapi köszöntők nőknek
Nőnapi köszöntő 150 Nemzetközi nőnapi köszöntők
Húsvéti köszöntő 220 húsvéti üdvözletek
Születésnap köszöntő 235 szülinapi köszöntők
Névnapi köszöntő férfiaknak 150 köszöntők
Születésnapi köszöntő nőknek 150 köszöntők
Születésnapi köszöntő férfiaknak 250 köszöntők
Névnapi köszöntő férfinak 130 köszöntők
Újévi köszöntő 250 újévi köszöntő idézetek
1 éves szülinapi köszöntő 100 szülinapi köszöntő
Vicces szülinapi köszöntő nőknek 350 köszöntők nőknek

Szülinapi köszöntő édesanyádtól 200 édesanyádtól
Érzelmes szülinapi köszöntő 500 szülinapi köszöntő
Szívhez szóló szülinapi köszöntő 280 köszöntők
Szülinapi köszöntő szerelmemnek 250 köszöntők
Szülinapi köszöntők anyának 250 köszöntő testvérnek
Szülinapi köszöntő lányomnak fiamnak 250 köszöntő
Szülinapi köszöntő gyerekeknek barátnőnek 250 köszöntő
Szülinapi köszöntő 800 köszöntő férfiaknak – nőknek
Fiúknak névnapi köszöntő gyerekeknek 150 köszöntők
Anyák napi köszöntő szöveg 200 köszöntő szövegek
Szülő köszöntő 120 Boldog szülő köszöntők
Reggeli köszöntő 224 Romantikus reggeli köszöntők
Esküvői köszöntő 150 gratuláció köszöntők
Házassági évforduló köszöntő 130 évforduló köszöntők
Névnap köszöntő 300 legszebb névnap köszöntők
Adventi köszöntő 400 Karácsonyi adventi köszöntők
Baba köszöntő képeslap 100 legjobb üzenetek
18 szülinapi köszöntő 100 18 születésnapi köszöntők

Lányomnak szeretettel szülinapi köszöntő édesanyádtól 200
Születésnapi köszöntő férfiaknak facebookra 250 köszöntők
Legjobb születésnapi köszöntő 300 szülinapi köszöntők
Születésnapi köszöntő fiamnak 120 köszöntők fiamnak
Szülinapi meghívó szövegek 300 Szülinapi meghívók
Névnapi köszöntő gyerekeknek 250 köszöntők gyerekeknek
Névnapi köszöntő Facebookra 250 névnapi köszöntők
Névnapi köszöntő lányomnak 240 köszöntők lányomnak
Születésnapi köszöntő gyerekeknek 250 köszöntők
Szülinapi köszöntő fiamnak 200 köszöntők fiúnak
Új évet köszöntő 200 Legjobb új évet köszöntő
Szülinapi köszöntő testvérnek 250 köszöntők testvérnek
Szülinapi köszöntő nőnek 200 szülinapi köszöntők
Mikulás köszöntő Boldog Karácsonyt 150 köszöntők
Gyermeknapi köszöntő unokámnak 215 köszöntők unokámnak
Születésnapi köszöntő felnőtt lányomnak 300 köszöntők

Pedagógusnapi köszöntő 150 pedagógusnapi köszöntők
Szerelmes szülinapi köszöntő 200 szülinapi köszöntők
Anya lánya születésnapi köszöntő 200 köszöntők
Új év köszöntő 100 – Boldog új év köszöntő
Férfi születésnapi köszöntő 120 születésnapi köszöntők
Baba köszöntő ajándék 105 baba köszöntő ajándékok
Boldog születésnapot szülinapi köszöntő unokámnak 250
Valentin napi köszöntő 190 Valentin napi köszöntők
Vicces nőnapi köszöntő 200 nőnapi köszöntők
60 születésnapra köszöntő 200 születésnap köszöntők
Születésnapi köszöntő szerelmemnek 180 köszöntők
Névnapi köszöntő unokámnak 200 köszöntők unokámnak
Boldog születésnapot 50 éves születésnapi köszöntő vicces
Újszülött köszöntő 200 újszülött köszöntők
Idősek világnapja köszöntő 300 idősek köszöntők
50 születésnapi köszöntő férfiaknak 300 köszöntők
1 éves szülinapra köszöntő 300 szülinapra köszöntők
Születésnapi köszöntő barátnőnek 300 köszöntők
Nyugdíjba vonulás köszöntő beszéd 110 köszöntő beszéd

50 éves születésnapi köszöntő vicces 250 köszöntők
Születésnapi köszöntő anyának 300 köszöntők anyának
Születésnapi köszöntő édesanyámnak 300 köszöntők
Névnapi köszöntő fiamnak 160 köszöntők fiamnak
Házassági évfordulóra köszöntő beszéd 25 tippek
Esküvői meghívó szöveg 550 esküvői meghívó szövegek
Nagymama köszöntő 200 nagymama köszöntők
Keresztanya köszöntő 120 szülinapi keresztanya köszöntők
Pikáns névnapi köszöntő férfiaknak 150 köszöntők
Vicces születésnapi köszöntő férfiaknak 320 köszöntők
Pedagógus napi köszöntő 100 pedagógus napi köszöntők
Karácsonyi üdvözlő 150 karácsonyi üdvözlő jókívánságok

Nővény és kert
Mai hírek friss
Apró-Nokedli.eu