Keresztelőre idézet 90 Keresztelőre idézetek

Keresztelőre idézet

A keresztény hagyomány fontos része a keresztség. Bár minden felekezetnek megvan a maga módja annak, hogy megünnepelje és reflektáljon a keresztségre, a rituálé fő koncepciója ugyanaz: a keresztség egy új élet átadása Krisztusnak és az eredendő bűn lemosása. Ha kártyát adsz valakinek, aki éppen a keresztelőt ünnepli, akkor nehéz lehet pontosan mit is írj. Ha keresztelőre idézet szeretne beilleszteni, előfordulhat, hogy nem jut azonnal eszébe. Szerencsére több évszázadnyi szöveg és idézet található a keresztségről spirituális vezetőktől és szakértőktől, természetesen konkrét inspiráló bibliai versekkel is.

Tartalomjegyzék

Egyes keresztény felekezetekben a keresztség bármely életkorban megtörténhet, amikor valaki elfogadja Krisztust a szívében. Mások, különösen a katolikusok számára ez egy olyan folyamat, amely a gyermek életének legelején történik, általában csecsemőkorban. Akár a tökéletes idézetet keresi egy újszülött keresztelői szertartásához, akár egy érzést keres, amit megoszthat egy kicsit idősebb ember lelki újjászületésének ünneplésével, itt vannak a legjobb keresztelőre idézet, idézetek, amelyeket valószínűleg szívesen olvasnának.

90 Keresztelőre idézetek

„A keresztség a hűséges szív kezdeti lépése.” – MAX LUCADO

Keresztelőre idézet

„A keresztségben kegyelmet kaptam – azt a tulajdonságot, amely arra késztet, hogy részese legyek Isten természetében.” – ANGELICA ANYA

Keresztelőre idézet

„A lét kegyelme a vízben való megmosakodás általi keresztség ajándéka. És Krisztus Jézus Lelkében.” – LAILAH GIFTY AKITA

Keresztelőre idézet

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” – MÁRK 16:16

Keresztelőre idézet

„Amikor megkeresztelkedtünk, nemcsak Krisztus nevét vettük magunkra, hanem az engedelmesség törvényét is.” – ROBERT D. HALES

„Menjetek hát el, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok mindenkor, a kor végéig.” – MÁTÉ 28:19-20 – Keresztelőre idézet

„Ahhoz, hogy szent életet élhessünk, először új életet kell kapnunk Istentől – felülről kell születnünk.” – J. VERNON MCGEE

„Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” – JÁNOS 3:5

„Mert a Krisztus Jézusban mindnyájan Isten fiai vagytok, hit által. Mert mindnyájan, akik Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek. Nincs se zsidó, se görög, se szolga, se szabad, nincs férfi és nő. , mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” GALATA 3:26-28 – Keresztelőre idézet

„A keresztség a tettekben való hit.” – WATCHMAN NEE

„A keresztség, amely ennek megfelel, most megment, de nem úgy, mint a szennyeződés eltávolítása a testről, hanem mint Istenhez való felhívás a jó lelkiismeretért, Jézus Krisztus feltámadása által.” – 1PÉTER 3:21 – Keresztelőre idézet

„Isten nem azért viszi be az embereket a mély vizekbe, hogy megfulladjon, hanem hogy megtisztítsa.” – JOHN H. AUGHEY

„Mert egy lélekben mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg – zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok – és mindnyájan egy lélekkel itattak meg.”- 1KORINTHUS 12:13 – Keresztelőre idézet

„A jelen pillanatban élni a lélek visszatérő keresztsége, örökre megtisztít minden új napot egy új önnel.” – ALARIC HUTCHINSON

„Két oldala van ennek a keresztségnek: az első az, hogy birtokoljátok a Szellemet; a második az, hogy a Lélek birtokol téged.” – SMITH WIGGLESWORTH – Keresztelőre idézet

„Minden gyermek, aki a világra születik, Isten új gondolata, mindig friss és ragyogó lehetőség.” – KATE DOUGLAS WIGGINS

„A keresztség a lelki élet ajtaja és a szentségek kapuja.” – AQUINÓI TAMÁS

„Minden jó ajándék és minden tökéletes ajándék felülről származik, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy árnyék a változás miatt.” – JAKAB 1:17 – Keresztelőre idézet

„A keresztség a belső hit külső kifejeződése.” – WATCHMAN NEE

„A keresztségben az ember visszatér a teremtés állapotába… amikor az egész emberiség egységes volt.” – L MICHAEL WHITE

„A keresztség a lelki érettség katalizátora, nem pedig annak a jele, hogy elértük.” – JD GREER – Keresztelőre idézet

„Az Egyház nem azért osztja ki a keresztség szentségét, hogy gyarapítsa a taglétszámot, hanem azért, hogy egy embert Istennek szenteljen, és átadja neki az Istentől való születés isteni ajándékát.” – HARS URS VON BALTHASAR

„A keresztségnek gazdag jelentése van. Tisztítást javasol. Amikor tanítvány vagy, megérted, hogy Krisztus megtisztított. Megérted, hogy Krisztus meghalt helyetted a kereszten, megfizetve a bűneidért, teljes mértékben megbocsátva neked minden rosszat. Megtisztulsz a bűntudattól, és tisztább, egészségesebb, teljesebb emberré válsz.” – BRAIN D. MCCLAREN – Keresztelőre idézet

„Isten népét azért kell megkeresztelkedni, mert Isten ezt parancsolta, nem azért, mert egy gyülekezet megköveteli.” – JOHN R. RICE

„Mert nekünk a keresztségben új életet adott, jobb születést, mint a földnek, és a menny örököseivé tett minket.” – CECIL FRANCES ALEXANDER – Keresztelőre idézet

„A keresztség valójában sokkal több, mint egy rituálé, amely a közösséghez való tagságot adja, ahogyan azt manapság sokan gondolják. Ez a születés folyamata, amelyen keresztül az élet új dimenziója nyílik meg.” – PETER C. SEEWALD

„A keresztelés rituáléjában őseink a keresztény identitás bizarr igazságát mutatták be: olyan emberek vagyunk, akik teljesen kiszolgáltatva állunk a gonoszság és a halál előtt, és tehetetlennek nyilvánítják őket a szeretettel szemben. Ebben nincs semmi normális.” – RACHEL HELD EVANS – Keresztelőre idézet

„A keresztség olyan, mint egy házassági ajánlat elfogadása, az Eucharisztia pedig olyan, mint a tényleges esküvő.” – KREFT PÉTER

„Valójában a keresztség az újszövetségi teológiában hűségi eskü, annak nyilvános megnyilvánulása, hogy ki áll az Úr oldalán a jó és a rossz közötti kozmikus háborúban.” – MICHAEL S. HEISER – Keresztelőre idézet

„Azért, mert a keresztség az emberi lények valódi beilleszkedése Krisztus felemelkedett férfiasságába, az Egyház Krisztus saját teste, húsa húsából és csontja csontjaiból.” – EL MASCALL – Keresztelőre idézet

A hitbe vetett bizalom és az Úr elfogadása, valamint a keresztség sok ember számára az egyik legértékesebb pillanat.

Az alábbiakban idézetek és bibliai versek, mondások, kereszteléssel kapcsolatos gyűjtemény található, amelyek közül sok egy bibliai versből származik.

Keresztelőre idézet – Idézetek a keresztségről

Íme néhány boldog keresztelő idézet minden jó ember számára, amelyek biztosan izgalomba hoznak a baba keresztelőjére, valamint bibliai verseket és keresztelési idézeteket, amelyek biztosan várni fogják. A hit fontos, és minden bibliai igeszakasz, vagy idézet biztosan segít ebben.

„A keresztség a hűséges szív kezdeti lépése.” – Max Lucado.

„Amikor megkeresztelkedtünk, nemcsak Krisztus nevét vettük magunkra, hanem az engedelmesség törvényét is.” – Robert D. Hales. – Keresztelőre idézet

„Semmi sem kelt életet az emberekben, mint egy haldokló Megváltó. Az az ember, aki tudja, hogy a Krisztusban való hit által üdvözült, amikor megkeresztelkedik, nem emeli meg keresztségét üdvözítő szertartássá. Valójában ő a legjobb tiltakozó e tévedés ellen, mert úgy véli, hogy nincs joga megkeresztelkedni, amíg meg nem üdvözül.” – Charles Spurgeon.

„Isten Lelke olyan, mint egy „élő forrás”. Életet ad utunknak, meggyógyít, szeretetet és értelmet hoz, Forduljunk Jézushoz, a jóság forrásához.” – Phil Mitchell. – Keresztelőre idézet

„Örömöm lenne, ha ma megkeresztelhetnélek titeket a Saddleback Church Lake Forest campusán. Tegnap este 4 órát töltöttem a keresztelőmedencénkben 213 ember keresztelésével. Ma reggel 9-kor kezdek. Gyertek keresztelkedni! Addig fogok keresztelni, ameddig kell.” – Rick Warren lelkész. – Keresztelőre idézet

„Kereszteléskor kegyelmet kaptam – azt a tulajdonságot, amely arra késztet, hogy részesedjek Isten természetében.” – Angelica anya.

„Két oldala van ennek a keresztségnek: Az első az, hogy birtokoljátok a Szellemet; A második az, hogy a Szellem birtokol téged.” – Smith Wigglesworth. – Keresztelőre idézet

„A keresztség a tettekben való hit.” – Watchman Nee.

„Ahhoz, hogy szent életet élhessünk, először új életet kell kapnunk Istentől – felülről kell születnünk.” – J. Vernon McGee.

„Isten nem azért viszi be az embereket a mély vizekbe, hogy elfojtsa, hanem hogy megtisztítsa.” – John H. Aughey. – Keresztelőre idézet

„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” – Watchman Nee. – Keresztelőre idézet

Babakeresztelő – keresztelőre idézet neked és kedvesednek

A keresztelői idézetek olyan tiszták, mint egy csecsemő élete.

A babák Isten és Jézus Krisztus szeretetével születnek. Íme néhány keresztelési idézet, amelyek az újszülött megkeresztelésére szólítanak fel. Szívből gratulálunk minden szülőnek, aki már megkeresztelte gyermekét.

„Tanítsd a gyermeket a járandó útra, és ha megöregszik, nem tér le róla.” – Példabeszédek 22:6.

„Minden gyermek, aki a világra születik, Isten új gondolata, mindig friss és ragyogó lehetőség.” – Kate Douglas Wiggins. – Keresztelőre idézet

„Még mindig a nevemet kiáltozták, amikor felugrottam a folyón lefelé, mint egy zsinór, néhány árnyalattal sápadtabb, és teljes a Szentlélek!” – Ron Hall.

„Az Egyház nem azért osztja ki a keresztség szentségét, hogy saját magának gyarapítsa a taglétszámot, hanem azért, hogy egy embert Istennek szenteljen, és közvetítse vele az Istentől való születés isteni ajándékát.” – Hans Urs von Balthasar. – Keresztelőre idézet

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert az ilyeneké az Isten országa.” – Lukács 18:16.

„Aki gyermeket fogad be az én nevemben, engem fogad be.” – Lukács 9:46-48. – Keresztelőre idézet

„A keresztség szentségére áhítattal kell tekintenünk. Egy szertartás, amelyben maga az Úr Jézus is részt vett, nem méltányolható. Egy olyan szertartást, amelynek az Egyház nagy Feje alávetette magát, mindig tiszteletreméltónak kell lennie hitvalló keresztények szeme.” –  JC Ryle. – Keresztelőre idézet

Keresztelőre idézetek és versek a Bibliából

A keresztelési idézeteket minden vallásos ember szereti.

A Biblia sok keresztelési idézetet és verset tartalmaz, amelyekből tanulhatunk, valamint olyan szavakat, amelyekben hihetünk. Íme néhány kiválasztott bibliai idézet, keresztelési idézet a Bibliából, és olyan vers, amelyek biztosan felkészíthetnek az utazásra. Reméljük, hogy tetszeni fognak a következő bibliai idézetek.

„Újjászületned kell.” – János 3:7.

„Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába. – János 3:5. – Keresztelőre idézet

„Amikor beszél, bölcsek a szavai, és kedvesen ad utasításokat.” – Példabeszédek 31:26.

„Mert egy lélekben mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg – zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok – és mindnyájan egy lélekkel itattak meg.” – 1Korinthus 12:13. – Keresztelőre idézet

„Mert a Krisztus Jézusban mindnyájan Isten fiai vagytok, hit által. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magukra. Nincs se zsidó, se görög, nincs rabszolga és nincs szabad, nincs férfi és nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” – Galata 3:26-28.

„Péter így válaszolt: ‘Mindegyikőtöknek meg kell bánnia bűneit, és meg kell fordulnia Istenhez, és meg kell keresztelkednie Jézus Krisztus nevében, bűnei bocsánatára. Akkor megkapod a Szentlélek ajándékát.” – ApCsel 2:38.

„A tenyeremben tartottalak.” – Ésaiás 51:16. – Keresztelőre idézet

„A gyermekek az Úr ajándéka, a gyermek jutalom tőle.” – Zsoltárok 127:3.

„Minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy árnyék a változás miatt.” – Jakab 1:17. – Keresztelőre idézet

„Te vagy az, aki összerakott engem anyám testében, és dicsérlek Téged, mert csodálatos módon teremtettél engem. Minden, amit csinálsz, csodálatos! Efelől nincs kétségem.” – Zsolt 139:13.

„Gyerekkorodtól kezdve a Szentírásra tanítottak, és bölcsességet adtak neked, hogy elnyerd a megváltást, amely a Krisztus Jézusba vetett bizalom által jön.” – 2 Timóteus 3:15. – Keresztelőre idézet

Keresztelőre idézetek babának

Keresztelő vagy keresztelőre idézetek csecsemőknek, amelyek kifejezik Isten csodálatos ajándékát, amilyen valójában a baba.

Keresztelői idézetek és bibliai versek a baba kereszteléséhez.

Hiszem, hogy Isten azért küldött az életembe, hogy adjon nekem valamit, amiért küzdhetek, hogy megmutassa, van szeretet ebben a világban, hogy reményt hozzon, örömet szerezzen. Isten minden bizonyítéka, amire szükségem van, benned van. Az ég ajándéka vagy.

Isten minden kegyelme egyetlen apró arcban.

A baba áldás, a menny ajándéka. Egy értékes kis angyal, akit ápolni és szeretni kell. – Keresztelőre idézet

A keresztségnek ezen a napján Isten, aki mindannyiunkat szeret, mosolyogjon szeretettel erre a gyermekre, olyan ártatlan és kicsi… és vezesse ezt a lányt/fiút az előttünk álló évek során, miközben áldások világítják meg az utat, ahová azok az apró lábak vezetnek. – Keresztelőre idézet

Babakeresztelő idézetek a baba keresztelőjére.

Mert tudom, milyen terveim vannak veled – mondja az Úr –, hogy boldogulj, és ne okozzak kárt, és reményt és jövőt adok neked.

A keresztség napjára Isten adjon neked mindig  napsugarat, amely felmelegít, hold sugarat, hogy elbűvöl,  menedéket nyújtó angyalt, hogy semmi sem árthat neked. Nevetés, hogy vidítson, hűséges barátok a közeledben, és amikor imádkozol,  a mennyország, hogy meghallgasson. – Keresztelőre idézet

Ahogy a vízcseppek rád kerülnek, Isten drága szeretetébe burkolóztok. Áldjon, vezessen és oltalmazzon, biztonságban, egészségesen és boldogan tartson fentről. Isten áldjon.”

Félelmetesen és csodálatosan készültem.

Drága, olyan kicsi, édes, angyallábon táncol. S egyenesen az ég legfényesebb csillagától, csoda vagy. – Keresztelőre idézet

Egy parányi kéz a vezetéshez és tartáshoz, egy apró élet a formához és formázáshoz; minden gyermek, Isten ajándéka,  az Ő erejének és szeretetének jelképe. – Keresztelőre idézet

Baba Biblia versek

Baba bibliai versek, amelyeket szeretni fogsz, és amelyeket használni fogsz a baba kereszteléséhez.

Közvetlenül a Bibliából ezek a csecsemő biblia versek elengedhetetlenek a különleges naphoz.

Minden jó és tökéletes ajándék felülről származik. – Jakab 1:17

Erővel és méltósággal van felöltözve, és a jövőtől való félelem nélkül nevet. Amikor beszél, bölcsek a szavai, és kedvesen ad utasításokat. – Példabeszédek 31:25 – Keresztelőre idézet

Mert tudom, milyen terveim vannak veled, így szól az Úr. Ezek jó tervek, jövőt és reményt adnak neked. – Jeremiás 29:11

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr ragyogtassa fel arcát rád, és legyen kegyelmes hozzád, az Úr emelje fel arcát feléd, és adjon neked békét.” – 4Móz 6:24-26

Isten gyermeke vagy, csodálatosan alkotott, nagyon szeretett és értékes a szemében. – 139. zsoltár – Keresztelőre idézet

Légy bátor, légy erős és bátor, ne félj, ne csüggedj, mert az Úr, a te Istened veled lesz, bárhová mész. – Józsué 1:9

Adjon az Úr angyalainak parancsot feletted, hogy vezessenek minden utadon. – Zsolt 91:11

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, ismertelek, mielőtt megszülettél volna, elválasztottalak. – Jeremiás 1:5 – Keresztelőre idézet

Mert te teremtetted legbensőbb lényemet; összekötöttél anyám hasában. Dicsérlek, mert félelmetesen és csodálatosan készültem. – 139. zsoltár

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged; az Úr fényesítse meg az ő orcáját rátok, és legyen kegyelmes hozzátok; fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békét. – Számok 6:23 – Keresztelőre idézet

Sokkal értékesebb, mint az ékszerek. – Példabeszédek 31:10

Áldás keresztelőre

A keresztelő egy fontos esemény a keresztény hagyományokban, mely során a csecsemőt felvesszük a keresztény közösségbe és áldást kérünk számára. Az áldások segítenek megerősíteni a hitet és bátorítani az új élet kezdetét.

Az ég angyalai vigyázzanak rád minden napodban, és vezessenek az életedben. Legyen békés és boldog az utad, és mindig légy körülvéve szerető családoddal és barátaiddal. Áldás neked, kis angyalom!

Kívánok neked erőt, bátorságot és szeretetet az életed minden területén. Legyen a keresztelőd a boldogság és a béke napja, és légy mindig áldott az Úr szemei előtt. Áldás neked, édes kisgyermek!

Az Úr áldjon meg minden napodban, és adjon neked békét és boldogságot. Kérjük, hogy szeretete legyen mindig veled, és vezessen téged az életed minden területén. Áldás neked, kis angyalunk!

Az Úr kegyelméből és szeretetéből táplálkozzon a lelked minden napodban. Kívánjuk, hogy a keresztelőd legyen az új életed kezdete, és áldjon meg az Úr minden napon. Áldás neked, drága kisbaba!

Kérjük, hogy Isten kegyelme és szeretete áldja meg az életedet mindig. Legyen az Úr veled az életed minden napján, és kísérjen az úton, amit jársz. Áldás neked, kis angyalunk, és legyen boldog minden napod!

Babaköszöntő vers keresztelőre

A keresztelő egy olyan különleges alkalom, amelyen a baba családja és barátai ünnepelnek, és üdvözlik a kis életet a hit és a vallás keretei között. A babaköszöntő versek nagyszerű módja annak, hogy kifejezzük az érzéseinket és jókívánságainkat az új érkezővel és családjával szemben. Az alábbiakban összegyűjtöttünk öt rövid babaköszöntő verset, amelyek segíthetnek abban, hogy megfelelő szavakat találj a keresztelőn.

Kicsi angyalka, ki az életet hozod, áldás szálljon reád, boldog életet kívánok!

Áldás szálljon reád, kis csoda, ki most jöttél a világra, a szeretet és az egészség legyen veled mindörökké!

Üdvözlünk kis angyalka, aki most családunk tagja lettél, reméljük, hogy boldog életed lesz, és Isten mindig óvja majd utad.

Egy újabb csoda született, és hozzád hasonlóan nincs más a világon. Áldás és boldogság kísérjen utadon, minden napodon!

Kívánom neked, kis angyalka, hogy mindig tudd, mennyire szeretünk téged, és hogy az életben mindig találj boldogságot és békét. Az Isten áldása kísérje utadon!

Babaköszöntő versek idézetek

Az újszülött babák érkezése mindig örömteli esemény, és életünk egyik legfontosabb pillanata. Sokan keresnek megfelelő üzeneteket és verseket, hogy kifejezzék boldogságukat és jókívánságaikat az új élet születése alkalmából. Az alábbiakban összeállítottam öt különböző babaköszöntő verset idézetekkel, amelyeket felhasználhatsz keresztelőre vagy bármely más alkalomra, hogy üdvözöld az élet új csodáját.

„Áldás legyen e kicsi új életen, boldog és vidám minden reggele, és amikor az éjszaka beborul, szeretet legyen mindig a szívében.”

„Az élet legszebb ajándéka, egy új csoda, amit ma áldunk meg, hisz a babánk megszületett, és minden napunkat boldogsággal tölti el.”

„Isten áldja meg ezt az angyali gyermeket, az élet ajándékát, a szeretet forrását, és mindig kísérje őt az élete útján.”

„Egy aprócska lélek, aki most érkezett, az élet ajándéka, amit minden pillanatban szeretettel ölelünk át. Az Úr áldjon meg téged, kis angyalunk!”

„Az élet legcsodálatosabb ajándéka egy új kisbaba, aki most megérkezett közénk. Kívánjuk, hogy minden napod ragyogó legyen, és az életed mindig boldogsággal teli legyen.”

Bibliai idézet keresztelőre

A keresztelő a keresztény vallás egyik alapvető szertartása, amely során a baba az egyház tagjává válik. A keresztelés szimbolikus jelentése a tisztulás és a megújulás, ezért a keresztelési ceremónia fontos pillanat az újszülöttek és szüleik számára. A bibliai idézetek a keresztelőn elhangzó szövegek között fontos szerepet játszanak, hiszen az isteni üzenetek segítenek a megújulás és a lelki növekedés útján.

Az alábbiakban összegyűjtöttünk 5 bibliai idézetet, amelyek mélyebb értelmet adhatnak a keresztelési ceremóniának:

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa.” – Márk evangéliuma 10:14

„Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elítélődik.” – Márk evangéliuma 16:16

„Jézus pedig megszólalt, és azt mondta nekik: Az én békességem adom nektek, nem úgy adom én azt nektek, ahogy a világ adja.” – János evangéliuma 14:27

„Az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged; az Úr ragyogtassa rád arcát és kegyelmeskedjék neked; az Úr fordítsa feléd arcát és adjon neked békességet.” – Mózes öt könyve 4:24-26

„Mert te alkottad a vesémnek belsejét, a méhemben szőtted össze engem.” – Zsoltárok könyve 139:13.

Bibliai idézetek keresztelőre

A keresztelő egy fontos esemény az életünkben, amikor Isten áldását kérjük a kisbabánkra, hogy egészséges és boldog élete legyen. A bibliai idézetek sokszor segítenek megfogalmazni az érzéseinket és hitünket az ilyen események kapcsán. Íme 5 egyedi bibliai idézet, amelyek keresztelőre kiválóan alkalmasak:

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.” – Márk 10:14

„Ez az a nap, amelyet az Úr alkotott, örvendezzünk és vigadjunk rajta.” – Zsoltárok 118:24

„Azt kívánom, hogy jóságot tegyetek, igazságot és szeretetet szeressetek, és alázatosan járjatok Istentekkel.” – Mika 6:8

„Áldás az Úr, aki növekedést ad, ti pedig termékenyek és szaporodók legyetek.” – Teremtés 1:28

„Az Úr megőriz mindent, amit tesz az igaz, de az istenteleneket elnyeli a sorsuk.” – Zsoltárok 37:28

Gratuláció keresztelőre

A keresztelő egy szent és meghitt esemény, amikor egy új élet szenteltetik meg Isten nevében. Ebben az alkalomban nagyon fontos, hogy kifejezzük örömünket és gratuláljunk a babának és a szülőknek. Íme, öt egyedi gratulációs üzenet keresztelőre:

Drága kisbaba, az élet csodája és ajándéka vagy. Áldjon meg az Úr és kísérjen végig az élet útján. Gratulálok a keresztelőn!

Boldog vagyok, hogy veletek ünnepelhetem a kisbabátok keresztelőjét. Áldás legyen az ő életére és boldogságot az életetekre. Gratulálok!

Az életben sok kihívás és nehézség vár ránk, de a keresztelő mindig az az emlék lesz, amire visszagondolva erőt ad. Legyen áldott minden napotok és az Úr mindig veletek legyen. Gratulálok!

Szívemből kívánom, hogy az Úr áldása kísérje és védje a babátokat életük minden pillanatában. Gratulálok a keresztelőn és boldogságot kívánok az életetekre!

Az életnek sok öröme és boldogsága van, de nincs annál nagyobb ajándék, mint egy új élet. Kívánom, hogy a babátok élete tele legyen örömmel és szeretettel. Gratulálok a keresztelőn!

Gratuláció keresztelőre képeslap

Az üdvözlő képeslapok egy remek módja annak, hogy kifejezd örömödet és gratulációdat egy babaköszöntő alkalmából. Egy személyre szabott képeslap a meghittséget sugallja, és segít megerősíteni a kapcsolatot. Az alábbiakban öt egyedi gratulációs üzenetet találsz, amelyeket felhasználhatsz a keresztelő képeslapodra.

Drága [Baba neve], gratulálok a keresztelőd alkalmából! Isten áldja meg az életedet, és vezesse utad minden nap.

Kedves [Szülők neve], nagy örömömre szolgál, hogy részt vehetek [Baba neve] keresztelőjén. Isten áldását kívánom az egész családotokra.

Az angyalok öröme legyen veletek ezen a különleges napon! Gratulálok a baba keresztelőjéhez, és remélem, hogy az élete minden pillanata tele lesz boldogsággal és áldással.

Drága [Baba neve], Istennek köszönhetően csodálatos ajándékot kaptál, és most megáldanak téged a keresztvízzel. Minden jót kívánok neked és a családodnak ezen a különleges napon!

Kedves [Szülők neve], gratulálok az új családtagotokhoz! Isten áldása és szeretete legyen mindig veletek, és remélem, hogy boldogságotok sosem múlik el!

Idézet keresztelőre

A keresztelő egy fontos esemény az életben, melyen a cseperedő újszülött megkapja az első keresztjét. Egy idézet keresztelőre kiváló módja annak, hogy kifejezzük a boldogságunkat, szeretetünket és tiszteletünket az új élet előtt. Íme, 5 egyedi idézet keresztelőre:

„Áldás az úton, mely előtted áll. Áldás az utad minden lépésénél. Áldás az életed minden napján, keresztelődtől kezdve.” – Ismeretlen

„Isten az új élet ajándéka, és a keresztelő a kegyelem énekének szóló hangja.” – Augustinus

„Az élet ajándék, és a keresztelő a feltétel nélküli szeretetnek a jele.” – Ismeretlen

„Egy új élet, egy új kezdet, az áldás új éneke, a keresztelő szívmelengető pillanatai.” – Ismeretlen

„Az angyalok örömmel teli hangjaikat öntik ki az égben, míg az újszülött az Isten csodálatos ajándékaként jelenik meg a földön. Áldott légy te, aki megkapod az első keresztedet!” – Ismeretlen

Idézetek keresztelőre

A keresztelő egy fontos esemény az életünkben, amikor az újszülött gyermekünk első lépéseit teszi Istenhez közeledve. Sokszor nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, hogy kifejezzük örömünket és tiszteletünket ezen a jeles alkalmon. Az idézetek keresztelőre segíthetnek abban, hogy kifejezzük az érzéseinket és az ünnepi hangulatot. Íme öt egyedi idézet keresztelőre:

„Az angyalok mindig az Atya arca előtt állnak, és a te kisgyermeked angyala is mindig ott lesz az ő arcánál.” – Mt 18,10

„Bízzátok az Úrra a gyermekeiteket, mert ő a gyermekek Istene.” – Lk 18,16

„Az Úr legyen az ő pásztora, nekik semmiben ne kelljen hiányozniuk.” – Zsolt 23,1

„Mikor kisgyermek voltam, úgy beszéltem, mint kisgyermek, gondolkodtam, mint kisgyermek, értettem, mint kisgyermek. De amikor felnőttem, abbahagytam a gyermeki dolgokat.” – 1Kor 13,11

„Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságában új születésre hívott minket az élő reménység által Jézus Krisztus feltámadása által a halálból.” – 1Pt 1,3

Idézetek keresztelőre kisfiúnak

Keresztelőkor számos idézet közül lehet választani, amelyek segítenek kifejezni a boldogságot és a reményt, amelyet a szertartás jelent. Ha a kisbaba fiú, akkor különleges idézeteket is találhatunk, amelyek inspirálóak lehetnek. Íme öt egyedi idézet keresztelőre kisfiúnak:

„A kisfiúk azok, akiknek Isten nagy tervei vannak” – Elizabeth George

„A gyermek ajándék Istentől; az az öröm, hogy az élet folytatódik.” – Karl Lagerfeld

„A kisfiúk általában az apjukkal azonosítják magukat, és az apa erős példaképe lehet a fiának.” – Margaret Mead

„Isten a tervek mestertervezője, és ő hozta létre ezt a gyermeket is, hogy megvalósítsa tervét.” – Ismeretlen

„Egy kisfiú bátorsága és erőssége a szeretetben rejlik, amelyet a szülei adnak neki” – Ismeretlen

Idézetek keresztelőre keresztyénnek

A keresztelő szertartása az egyik legfontosabb esemény a keresztény vallásban, amely által egy új élet kezdődik meg a hitben. Az idézetek segíthetnek megfogalmazni azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek ezen az ünnepen fogalmazódnak meg bennünk. Íme öt idézet, amelyek keresztyéneknek szólnak:

„Mert te alkottad a bensőmet, te szőtted össze az én anyám méhében. Hálát adok neked azért, hogy csodálatosan és rémületesen alkottál engem; csodálatosak a te műveid, és az én lelkem jól tudja azt.” (Zsoltárok 139:13-14)

„Az őt pedig, aki képes megőrizni titeket hibátlanul, és bemutatni titeket dicsőségesen, örömmel ünneplem én, aki Istenemben bízom.” (Júdás 1:24-25)

„Az Úr legyen veled, és áldjon meg téged! Az Úr ragyogtassa rád orcáját, és legyen kegyes hozzád! Az Úr fordítsa rád orcáját, és adjon neked békességet!” (Számok 6:24-26)

„És Jézus azokhoz szólt, akik követték: ‘Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem az élet világosságát fogja birtokolni.'” (János 8:12)

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtőzhet el a hegyen álló város. Nem is gyújtanak lámpát, hogy azt az ágy alá tegyék, hanem az asztalra, hogy világítson mindenkinek a házban. Az így világító fény által ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:14-16)

Idézetek keresztelőre nagyszülőktől

A keresztelő egy olyan ünnep, amelyen az egész család összegyűlik, hogy üdvözölje az új családtagot. A nagyszülők különösen fontos szerepet játszanak ebben az ünnepen, hiszen az ő tapasztalatuk, bölcsességük és szeretetük kulcsfontosságú a kisbaba életében. Íme öt idézet, amelyeket a nagyszülők használhatnak keresztelőn, hogy kifejezzék szeretetüket és boldogságukat:

„Az újszülött élet csodálatos ajándék, az unokák pedig az ajándékok legdrágábbak közé tartoznak.”

„Az unokák az életünk legnagyobb ajándékai, azok az angyalok, akik a családunkba szállnak.”

„Az új élet kezdete mindig ünnep, de ha az élet a mi családunkban kezdődik, az még inkább örömteli.”

„Az unokák a mi jövőnk, és egyben a múltunk is, akik továbbvisszük a családi örökséget.”

„Az unokák azok a csodák, amelyek valóra váltják az álmainkat és felvillantják a reményt.”

Idézetek keresztelőre versek

A keresztelő az egyik legfontosabb esemény az újszülöttek és családjuk életében, amely a hit és az öröm ünnepén történik. Az eseményhez számos idézet és vers áll rendelkezésre, amelyek az új élet megünneplésére és a szülői szeretet kifejezésére szolgálnak. Íme öt ilyen idézet és vers:

„Köszönöm Istennek az élet ajándékát, amelyet a szívemben hordozok, és az élet csodáját, amelyet a világban tapasztalok.” – Lailah Gifty Akita

„Az élet ajándék, amelyet Isten adott nekünk, és a keresztelő ünnepén ezt az ajándékot újra és újra megünnepljük.” – Ismeretlen szerző

„Az élet valódi értelme abban rejlik, hogy szeretjük és gondoskodunk a gyermekeinkről, és a keresztelőn ezt az értéket ünnepeljük.” – Ismeretlen szerző

„Az élet olyan, mint egy gyertya lángja, amelynek ragyogása soha nem fakul el. A keresztelőn meggyújtjuk ezt a lángot és új életet teremtünk.” – Ismeretlen szerző

„Az élet egy ajándék, amelyet Isten adott nekünk, és a keresztelő az a pillanat, amikor megköszönjük ezt az ajándékot és megünnepeljük az új életet.” – Ismeretlen szerző

Jókívánság keresztelőre

A keresztelő egy fontos esemény, amikor a gyermek beavatásra kerül a keresztény hitbe. Ezen az ünnepi alkalmon szokás gratulálni a családnak és a kisgyermeknek egyaránt. Jókívánságaink kifejezhetik örömünket az új élet születése felett, és a kisgyermek életútjára szóló áldásunkat is. Íme, 5 rövid egyedi jókívánság keresztelőre:

Az élet nagyszerű ajándék, és most egy újabb taggal bővült a család. Áldás és boldogság kísérje minden pillanatban a kisgyermeket, és segítse őt élete minden kihívásában.

A keresztelő olyan ünnep, amelyen az új élet és a remény jelképe jelenik meg. Kívánom, hogy a kisgyermek mindig megtalálja az életében a remény és a szeretet forrását.

Az élet egy csodálatos utazás, és most egy újabb utazóval gazdagodott a család. Kívánom, hogy az új utazó minden pillanatát boldogan és boldogítóan tölthesse.

Az élet tele van meglepetésekkel, de én nem meglepődök, hogy milyen csodás kisgyermeket neveltetek. Kívánom, hogy az élet mindig olyan boldogságot hozzon számára, amelyet csak az ártatlan szív tud megtapasztalni.

Az élet egy utazás, és az új élet most csatlakozott a családi útra. Kívánom, hogy az élet minden kanyarjában örömmel, boldogsággal, és bőséggel legyen megtöltve, és hogy mindig megtalálja az életében az igazi értékeket.

Jókívánságok keresztelőre

A keresztelő egy olyan esemény az életünkben, amikor az újszülött gyermek megkapja az első keresztény szentséget, a keresztelést. Ez az alkalom az öröm és a boldogság időszaka, amelyre szívesen emlékezünk vissza életünk során. A jókívánságok pedig az a mód, amellyel kifejezhetjük szeretetünket, támogatásunkat és reményeinket az új élet kezdetére. Íme, öt rövid és egyedi jókívánság keresztelőre:

Kívánom, hogy az Isten áldása mindig kísérje ezt a kis angyalt élete során, és vezesse őt mindig a jó úton.

Az Isten áldása mindig legyen az életedben, és az út, amelyet most kezdesz, tele legyen boldogsággal, szeretettel és örömmel.

Kívánom, hogy az élet minden napján élvezd az Isten szeretetét, és mindig érezzed a családod támogatását.

Az Isten áldása és szeretete mindig vezessen téged, és az életed minden napján boldog és boldog legyen.

Kívánom, hogy az életed tele legyen örömmel, boldogsággal és szeretettel, és mindig érezd magad körül a családod és barátaid szeretetét és támogatását.

Jókívánságok keresztelőre idézetek

Az újszülött életének kezdetén különösen fontos az, hogy szeretetteljes és támogató közösség veszi körül. A keresztelő egy olyan esemény, amely ezt az érzést erősíti, és lehetőséget ad arra, hogy a szerettei jókívánságait megosszák az új jövevénnyel és a családdal. Az idézetekkel kísért jókívánságok különösen meghatóak lehetnek. Íme öt egyedi jókívánság idézettel keresztelőre:

„A keresztelőd alkalmával kívánom, hogy az életed mindig legyen tele boldogsággal, szeretettel és békével. Legyen Isten mindig veled és vezessen téged az élet minden napján.”

„Az életed egy új fejezetének kezdete a keresztelőd, amely tele van lehetőségekkel és kalandokkal. Kívánom, hogy élvezd az élet összes pillanatát, és mindig tartsd szem előtt az értékeidet.”

„Az élet tele van csodákkal, és az újszülött életének kezdete különösen varázslatos időszak. Kívánom, hogy Isten áldása kísérje az életed minden pillanatában.”

„Az újszülött élete olyan tiszta és ártatlan, mint a keresztelő víz. Kívánom, hogy az életed mindig legyen tele örömmel, boldogsággal és békével, és hogy Isten szeretete vezesse az életedet mindig.”

„Az élet egy utazás, és a keresztelő egy olyan állomás az életedben, amelyen az emberek szeretettel körülvesznek. Kívánom, hogy az életed mindig tele legyen csodákkal, boldogsággal és értékes kapcsolatokkal.”

Keresztelő gratuláció

A keresztelő egy szent és emlékezetes alkalom, amelyen az újszülött vagy kisgyermek csatlakozik a keresztyén közösséghez. Ez egy olyan pillanat, amelyet a család és barátok körében tölthetünk el, hogy ünnepeljük ezt a fontos lépést. Ha szeretnél gratulációt küldeni a keresztelőn résztvevő családnak, akkor itt van öt kreatív és szeretetteljes gratuláció, amelyeket használhatsz.

Drága [név], szeretném kifejezni őszinte örömömet az újszülött keresztelése alkalmából. Áldott és boldog életet kívánok a kisangyalnak, és remélem, hogy a keresztény hit útja mindig vezetni fogja.

Szívből gratulálok a keresztelő alkalmából! Az élet legszebb ajándékai közé tartozik egy újszülött kisbaba, aki a keresztség révén belép a keresztény közösségbe. Imádkozom azért, hogy az élet minden területén áldott legyen a kisfiú/lány.

Kedves [név], gratulálok a kereszteléshez! Az újszülött kis angyalnak mostantól kezdve az örök élet reménye és az Isten szeretete lesz az útmutatója. Kívánom, hogy mindig tudjon örülni az élet apró dolgainak, és a kereszténység által kapott erővel boldogan járja majd az élet útját.

Az életünk egyik legcsodálatosabb ajándéka egy gyermek születése, és amikor az keresztelésen részt vesz, az még különlegesebbé válik. Drága [név], szeretném kifejezni gratulációmat az újszülött keresztelése alkalmából, és kívánom, hogy mindig úgy érezze magát, szeretve és áldottat.

Az újszülött keresztelése egy csodálatos és megható alkalom. Kívánom, hogy az új kis taggal bővült család boldogsága, öröme és szeretete mindig kitartson, és az Isten által adott áldásokkal legyenek eltelve az élet mindennapjai. Gratulálok a keresztelőhöz, és kívánok minden jót a családnak!

Keresztelő köszöntő

Üdvözöllek! A keresztelő egy csodálatos esemény, amelynek során egy kis életet ünnepelünk és bemutatunk a világnak. Az ilyen alkalomra való köszöntők és jókívánságok megfelelő megünneplése a keresztelőnek. Íme öt rövid egyedi köszöntő a keresztelőre:

Kedves Keresztapa/Keresztanya! Boldog vagyok, hogy ma itt lehetek ezen a csodálatos keresztelőn és üdvözölhetem ezt az apró életet, amely mostantól kezdve az övétek. Isten áldása kísérje mindig az ő életét.

Drága Kisbaba! Ma ünnepeljük a te életedet és arra gondolunk, milyen szép dolgok várnak rád a jövőben. Mindig kísérjen az Isteni kegyelem, és az életed minden pillanata tele legyen boldogsággal és szeretettel.

Kedves Szülők! Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehetek ezen az alkalmon, ahol a családotok tagjaivá válik a kisbaba. Isten áldása legyen az ő életében, és a szívetek mindig tele legyen szeretettel.

Drága Kisbaba! Az életednek most kezdődik az egyik legszebb része, amely tele lesz kalandokkal és új élményekkel. Remélem, hogy mindig olyan boldog leszel, mint ma, és a szeretet mindig körülvesz majd téged.

Kedves Szülők és Család! Ma egy különleges napot ünneplünk, amelyen megáldhatjuk és üdvözölhetjük az új életet. Kívánom, hogy az Isteni áldás mindig velük legyen, és az ő életük a szeretet, a béke és az öröm teljes legyen.

Keresztelő köszöntő szöveg

A keresztelő egy fontos esemény az életünkben, amikor egy kis életet bevezetünk a keresztény hitbe és közösségbe. Ebben az alkalomban fontos, hogy a család és barátok jelenlétében kifejezzük az örömünket és gratuláljunk a szülőknek és a kisbaba születéséhez. Íme öt keresztelő köszöntő szöveg, amelyek segíthetnek kifejezni az érzéseidet ebben az alkalomban:

Kedves [szülők neve], gratulálok az új családtagotokhoz! Az a megtiszteltetés ér, hogy ma velünk osztoztok az örömötökben, és az új életetekben Isten áldását kívánom.

Drága [baba neve], Isten áldjon téged ezen a különleges napon, és mindig legyen veled az élet útján. Kívánom, hogy nőj fel boldog, egészséges és Istenhez közel álló kisgyermekként.

Kedves [szülők neve], ma nemcsak egy kis életet keresztelünk meg, hanem Isten családjához is csatlakozunk. Nagy megtiszteltetés, hogy ennek a pillanatnak részese lehetek, és boldog vagyok, hogy az életetekben ott lehetek.

Drága [baba neve], az életed mostantól kezdve Isten irányítása alatt áll, és a keresztény közösségben nevelkedhetsz majd. Kívánom, hogy mindig élvezd az életet és bízz az Úrban minden napodban.

Kedves [szülők neve], a mai napon az Isteni szeretet áradása betölti a szíveteket. Az örömötök és boldogságotok ragyogóan sugárzik mindenki felé, és én is szeretném kifejezni gratulációmat ebben az alkalmatokban. Kívánom, hogy a kisbabátok minden napra jusson sok boldogság és áldás.

Keresztelő meghívó idézet

Sokszor az első és egyik legfontosabb lépés a keresztelő szertartás szervezésében a meghívók elkészítése. A meghívók idézetekkel történő feldobása sokkal emlékezetesebbé teheti az eseményt. Íme öt egyedi keresztelő meghívó idézet:

„Mert te teremtetted a belső szerveimet, összességükben szövetségedbe fűzted engem anyám méhében. Dicsérlek azért, hogy olyan csodálatosan és rémületesen vagyok teremtve; csodálatosak a műveid, és lelkem ezt jól tudja.” – Zsoltárok 139:13-14

„Ámen, ámen, mondom néked: aki nem születik vízből és Lélekből, az nem mehet be az Isten országába.” – János 3:5

„Mert így szólt az Örökkévaló, aki teremtett téged: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, tied vagyok.” – Ézsaiás 43:1

„Ha azért ti gonosz lényegek tudtok ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog nektek az Atyátok, aki az egekben van, szent Lelkét adni azoknak, akik kérik tőle!” – Lukács 11:13

„Lásd, az őrangyalom az én előttem megy, és bevisz majd téged az amoriták, hét nemzet lakta földre: a hetiták, a girgásiták, az amoriták, a kananeusok, a periziták, a hiveusok és a jebuziták földjére. És betörlöm előtted azokat, nem engedek semmilyenféle ellenségeskedést köztük. És mindenütt, ahol eljutsz, szentelj meg nekem egy áldozatot.” – Mózes második könyve 23:20-21

Keresztelő szöveg

A keresztelő egy fontos esemény az életünkben, amikor az újszülött gyermeket a keresztvízbe merítik és a keresztség szentségével megszentelik. Ez az alkalom azonban nem csak a babának, hanem a családnak és a barátoknak is nagy örömet okoz. A keresztelő szöveg lehetőséget ad arra, hogy az emberek kifejezzék az érzéseiket és ünnepeljék ezt a szép pillanatot.

Öt keresztelő szöveg:

„Áldás legyen ezen a kisgyermeken, és kísérje életét mindig a szeretet, az öröm és az igazság.”

„Köszönjük Istennek, hogy ezt a kis angyalt hozzánk küldte, és reméljük, hogy az életében mindig vezetni fogja őt a hit, az erő és a bölcsesség.”

„Egy kis gyermek születése mindig ajándék az életünknek, és a keresztelő az a pillanat, amikor Isten megáldja ezt az ajándékot. Legyen áldott az ő élete!”

„A keresztelő nem csak egy szertartás, hanem az a pillanat, amikor a család és a barátok együtt ünneplik ezt a csodát. Kívánjuk, hogy ezen az úton mindig kísérje őt az Isten áldása.”

„Egy új élet kezdete mindig reményteljes, és a keresztelő az az alkalom, amikor a remény és az áldás összekapcsolódnak. Kívánjuk, hogy az élete mindig tele legyen boldogsággal, szeretettel és békével.”

Keresztelő üdvözlő szöveg

A keresztelő egy fontos esemény az életben, amelyen egy gyermeket felavatnak a keresztény hitbe. Az ünnepség során fontos, hogy a család és barátok kifejezzék jókívánságaikat és támogatásukat. Ebben segíthetnek az üdvözlő szövegek, amelyek szívből jövő, őszinte mondanivalót hordoznak. Íme, 5 keresztelő üdvözlő szöveg:

„Szeretettel üdvözlünk benneteket az élet egyik legszebb pillanatában! Kívánjuk, hogy a kisbabának boldog és békés élete legyen, és mindig megtalálja az utat a keresztény hit felé.”

„Köszönet, hogy megosztjátok velünk ezt a különleges pillanatot. Kívánjuk, hogy a kisbabát mindig kísérje az Isten áldása, és boldog, szeretetteljes életet éljen.”

„Az Isten áldja a kisbabát és mindenkit, aki ma velünk ünnepel. Kívánjuk, hogy a keresztény hitben leljen erőt és békét, és mindig tudja, hogy szeretik és támogatják.”

„Ma egy újabb kis angyal érkezett közénk, és boldogságot hozott az életünkbe. Kívánjuk, hogy az Isten áldása mindig velük legyen, és az élet nehéz pillanataiban is találjanak erőt és reményt a hitben.”

„Gratulálunk a családnak a kisbaba kereszteléséhez! Kívánjuk, hogy mindig találjanak örömöt és boldogságot egymásban, és a keresztény hit által minden nehézségen könnyebben átsegítsenek.”

Keresztelő vers

A keresztelő egy fontos esemény az életünkben, melyen a kisbabát a keresztény hitre avatjuk. Az ünnepi alkalomra verssel is fel lehet készülni, így további szépséggel és érzelmekkel tehetjük felejthetetlenné az eseményt. Íme öt keresztelő vers, melyek segíthetnek megszólaltatni a szívünket az ünnepen.

Az angyalok csendjét zengi a templom,
Az élet újra kezdődik most ottan.
Kis angyalunkat Jézus mellé helyezzük,
Akit most keresztelni hoztunk ma.


Az Isten áldása ölelje körül,
Gyermekünk, ki a keresztet megkapja.
Legyen boldog, erős, s vigye előre
A hitet, amit a szívébe zár ma.

A tiszta vízbe merítjük kicsi tested,
A Szentlélek áldása legyen kísérőd.
Isten kegyelmét kérjük rád, kisangyal,
Hogy az életed útján legyen vezérőd.


Az égi Atya, ki a világot teremté,
Egy újabb csodát küldött közénk ebben a rétben.
Gyermekünk Isten kegyelmében megújul,
Keresztény életében boldogul.


Kis angyalunkat most keresztelni hoztuk,
Az angyalok hozták el hozzánk a csodát.
Újra születtél, mint egy kis naplemente,
Így kívánunk boldog, gyönyörű életet!

Keresztelőre idézet képeslapra

A keresztelő egy olyan ünnepi esemény, amikor egy új élet születik és csatlakozik az egyházhoz. Az idézetek, amelyeket a keresztelőn felhasználunk, lehetnek bármilyen jellegűek, azonban az isteni gondviselés és a szeretet gyakran megjelenik bennük. Ha keresztelőre készülsz, és szeretnél egy különleges meghívó képeslapot küldeni, akkor az alábbi egyedi idézetek segíthetnek ebben.

„Az életünk egy ajándék az égtől, és minden új születés egy új kezdet az örökkévalósághoz.”

„Az Isten áldása vezesse az életed minden pillanatában, és megóvjon minden kártól és veszélytől.”

„A keresztelő napján Isten kegyelme által új élet kezdődik, és az angyalok ünneplése kíséri ezt a csodát.”

„Áldott legyen a gyermeked, és legyen minden napja boldogsággal és szeretettel teli az Isten áldása által.”

„A keresztelő napján egy csodálatos új élet kezdődik, amelyet a szeretet, a béke és a boldogság kísérjen minden nap.”

Keresztelőre idézetek keresztgyereknek

A keresztelő egy fontos esemény a keresztény közösség életében, ahol a gyermeket bevezetik a vallásba és a hit közösségébe. Ha keresztgyerek vagy, akkor különleges felelősséged van az újonnan keresztelt gyermek életében és hitének fejlődésében. Itt van öt idézet, amelyek inspirálhatnak téged, hogy az életében fontos szerepet tölts be.

„Az igazi boldogság, amikor olyan dolgot teszel, amit másoknak is boldogságot okoz.” – Kálvin János

„Légy te az a változás, amit a világban látni szeretnél.” – Mahatma Gandhi

„Az igazi boldogsághoz nem a gazdagság és a hatalom szükséges, hanem a szeretet, az odaadás és az összetartás.” – Pál apostol

„A legnagyobb erény a szeretet, melynek tüze mindent átölel, s mely magába öleli a világot.” – József Attila

„Akkor szerettük meg Istent, amikor ő előbb szeretett meg minket.” – Szent János apostol

Keresztelőre idézetek versek

A keresztelő egy fontos esemény az életünkben, amely az újjászületés és az Isteni áldás ünnepe. Egy ilyen alkalommal sokan szeretnének mély érzéseket kifejezni a keresztyén hitükről és az új élet kezdetéről. Az idézetek és versek segíthetnek abban, hogy szavakba öntsük az érzéseinket, és átadjuk az üzenetünket az újszülöttnek és a családnak. Íme öt keresztelőre szóló idézet és vers:

„Áldás áradjon rád, mint a folyó vize, és az Isteni kegyelem ragyogjon rád, mint a nap sugarai.” – Sirák fiai 24:25

„Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megajándékozott minket minden lelki áldással a mennyben Krisztusban.” – Ef 1:3

„Az Úr legyen veled, hogy utadat vezesse az élet viharai között.” – Zsid 12:1

„Mint egy újszülött csecsemő, vágyom az Isten igéjére, hogy növekedjek az üdvösségben.” – 1Pt 2:2

„Az élet ajándék, az Isten áldása, a szeretet ünnepe. Kívánom, hogy mindig kísérje az életedet az áldás és a szeretet.”

Keresztelőre jókívánságok

A keresztelő egy fontos esemény az életben, amikor egy új élet megkezdi utazását Isten útjain. Ezen az ünnepen szeretnénk kifejezni szeretetünket és jókívánságainkat a kisbaba és családja iránt. Íme, néhány rövid egyedi jókívánság, amelyeket keresztelőre ajánlhatunk:

Drága keresztgyerek, Isten áldásai legyenek veled ezen a különleges napon, és az életed minden napján.

Az ég áldása legyen veled és családoddal, amint ezt az utat járod az életedben, és az irányt a fény felé tartod.

Áldott legyen ez a keresztelői nap, és reméljük, hogy Isten mindig veled lesz, ahogy továbbra is megkéred a segítségét az életed során.

Az életed legyen tele boldogsággal, szeretettel és Isten áldásával, ahogy keresed az utadat az életben.

Az imáink és jókívánságaink mindig veled lesznek, és reméljük, hogy mindig érzed majd a szeretetünket és támogatásunkat. Áldásokkal teli életet kívánunk neked!

Keresztelőre szöveg

A keresztelő egy fontos esemény az életünkben, amikor szeretteink és barátaink jelenlétében ünnepeljük a kisbaba életének kezdetét, valamint az őt védő keresztény hitet. Az eseményre készült szövegek segíthetnek abban, hogy kifejezzük szeretetünket és jókívánságainkat a kisbaba és a családja felé. Íme, néhány rövid, egyedi keresztelői üzenet:

Az ég áldása legyen veletek ezen a különleges napon, amikor a gyermeketeket Isten családjának tagjává avatjátok.

Az őrangyalok vezessék keresztény életre a keresztgyermeketeket, és mindig legyenek vele az élet minden pillanatában.

Az a kisbaba, aki most szenteltetik meg, áldás és öröm az életetekben. Legyen boldogságos az útja, amelyen Isten vezeti őt.

Az Isteni szeretet mindig kísérje a kisbaba és családja útját, és a hit ereje adja meg a szükséges erőt az élet nehéz pillanataiban.

Az Isteni kegyelem kísérje az új élet kezdetét, és adja meg a kisbaba számára a boldog és egészséges felnőttkort. Gratulálok a keresztszülőknek és a családnak!

Legszebb bibliai idézetek

Az életünk során talán nincs is olyan könyv, amely annyira hatással lenne ránk, mint a Biblia. Az évezredes könyv a hit, a remény és a szeretet alapelveit közvetíti az olvasójának. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhányat a legszebb bibliai idézetek közül, amelyek inspirálóak és erőt adnak mindennapjainkhoz.

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm semmiben.” (Zsoltárok 23:1)

„Adjatok, és nektek adatik; jó, megnyomott, megrázott, csúfolt mértékkel mérnek nektek, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti is mértek.” (Lukács 6:38)

„Az igazságosság gyümölcse békesség, akik pedig békességet szereznek, azoknak igazságot adnak.” (Jakab 3:18)

„Az Úr ereje az én erőm, az Úr az én sziklám, az Úr az én megmentőm.” (Zsoltárok 18:3)

„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Máté 24:35)

Rövid idézetek keresztelőre

A keresztelő egy olyan esemény, amely nagyon fontos a keresztény vallásban, és ünnepélyes alkalmat jelent az újszülött életének megáldására. Egy rövid idézet vagy jókívánság hozzáadása a keresztelő ajándékhoz vagy köszöntőkártyához személyessé és emlékezetessé teheti az eseményt. Íme öt rövid idézet keresztelőre:

„Áldott legyen ez a gyermek, és áldott legyen az élete, amelynek most kezdete van.”

„A keresztelő mindig egy reményteli kezdet, egy nagy szeretet és gondoskodás kifejezése.”

„Az isteni kegyelem és a szeretet áldása legyen ezen a keresztelőn és mindig velünk.”

„Ez a keresztelő nem csak egy szertartás, hanem az élet átalakulásának egy jele.”

„Egy új élet kezdete mindig megdöbbentő, de áldott legyen ez a kezdő lépés és az útra való lépés minden lépése.”

Rövid versek keresztelőre

A keresztelő egy fontos esemény az életben, amikor a kisbaba felvételre kerül a keresztény vallásba. Az ilyen alkalomra készült versek egy kis megemlékezést adnak az ünnepségre és hosszú évekre emlékeztetik a családot és a keresztgyereket. Íme néhány rövid vers, amelyek alkalmasak lehetnek keresztelőre:

Kereszted árnyékában
védő karod alatt
világossággá lesz szívünkben
az életünk alatt.


A kereszt jelében
feléd fordulunk
jó cselekedetekkel
mindenkor járunk.


Vízből és szellemből
újjászületünk
áldásodat kérjük
mindent megújítunk.


Szívünkbe zártuk
e szent pillanatot
áldott legyen minden
napunk és óránk.


Te vagy az út, az igazság
életünk forrása
add, hogy a keresztségünk
legyen hitünk alapja.

Szent nevek keresztelőre

A keresztelőn való részvétel fontos és felelősségteljes döntés a szülőknek, hiszen ezzel jelzik gyermekük csatlakozását az egyházhoz és vallási közösséghez. A keresztnév választása is nagy jelentőséggel bír, hiszen az lesz a gyermek neve egész életében. Számos szent és bibliai nevet lehet választani, melyeket az egyház hivatalosan is elfogad. Íme, 5 ilyen szent név keresztelőre:

Anna – Az Anna név jelentése „kegyelmes” vagy „kegyelmet árasztó”. Az Ószövetségben Anna a próféta Samuél édesanyja volt, aki hosszú ideig meditált a templomban és az Istenhez imádkozott.

Ágnes – Az Ágnes név jelentése „tiszta” vagy „szent”. Az egyik legnépszerűbb szent, Ágnes egy római szűz, aki megtagadta, hogy férjhez menjen, és inkább Istennek szentelte az életét. Később azonban meggyilkolták, és a mártírhalál miatt szentté avatták.

Ferenc – A Ferenc név jelentése „francia”. Szent Ferenc az egyház egyik legismertebb szentje, aki az 1200-as években élt és számos szegény embernek segített. Az ő nevéhez kötődik a ferences rend alapítása is.

Klára – A Klára név jelentése „fényes” vagy „ragyogó”. Szent Klára az 1200-as években élt, és Szent Ferenc barátnőjeként ismert. Ő alapította a clarissza rendet, melynek tagjai az ő példáját követve szintén egyszerű életet élnek.

Tamás – A Tamás név jelentése „iker” vagy „iker testvér”. Az egyik apostol, Tamás, híres volt arról, hogy nem akarta elhinni, hogy Jézus feltámadt, míg maga nem látta őt. Később azonban meggyőződött, és hirdette az evangéliumot.

Szent női nevek keresztelőre

A keresztelőn való részvétel fontos és felelősségteljes döntés a szülőknek, hiszen ezzel jelzik gyermekük csatlakozását az egyházhoz és vallási közösséghez. A keresztnév választása is nagy jelentőséggel bír, hiszen az lesz a gyermek neve egész életében. Számos szent és bibliai nevet lehet választani, melyeket az egyház hivatalosan is elfogad. Íme, 5 ilyen szent név keresztelőre:

Anna – Az Anna név jelentése „kegyelmes” vagy „kegyelmet árasztó”. Az Ószövetségben Anna a próféta Samuél édesanyja volt, aki hosszú ideig meditált a templomban és az Istenhez imádkozott.

Ágnes – Az Ágnes név jelentése „tiszta” vagy „szent”. Az egyik legnépszerűbb szent, Ágnes egy római szűz, aki megtagadta, hogy férjhez menjen, és inkább Istennek szentelte az életét. Később azonban meggyilkolták, és a mártírhalál miatt szentté avatták.

Ferenc – A Ferenc név jelentése „francia”. Szent Ferenc az egyház egyik legismertebb szentje, aki az 1200-as években élt és számos szegény embernek segített. Az ő nevéhez kötődik a ferences rend alapítása is.

Klára – A Klára név jelentése „fényes” vagy „ragyogó”. Szent Klára az 1200-as években élt, és Szent Ferenc barátnőjeként ismert. Ő alapította a clarissza rendet, melynek tagjai az ő példáját követve szintén egyszerű életet élnek.

Tamás – A Tamás név jelentése „iker” vagy „iker testvér”. Az egyik apostol, Tamás, híres volt arról, hogy nem akarta elhinni, hogy Jézus feltámadt, míg maga nem látta őt. Később azonban meggyőződött, és hirdette az evangéliumot.

Vers keresztelőre

A keresztelő egy olyan ünnepi alkalom, amelyen az újszülöttet keresztvízzel megkeresztelik, és általában családtagok és barátok gyűlnek össze az esemény megünneplésére. Egy szép vers lehet az ideális módja annak, hogy kifejezzük szeretetünket és jókívánságainkat az újszülött számára. Íme öt keresztelőre szóló vers, amelyek remélhetőleg inspirálnak téged:

Szeretetben és boldogságban,
Az élet hosszú útján,
Szerető szívekkel kísérjen mindig az Úr,
Áldott legyen a Te életed!


Isten áldását küldöm Neked,
Aki mindig melletted áll,
Az életednek minden területén,
Áldott legyen az Úr!


Az életnek ezen útján,
Az Úr az iránytűd lesz,
Szeretet, boldogság és remény,
Legyenek mindig a Te kísérőid!


Az élet nagy kalandja,
Minden nap egy új utazás,
Az Úr a Te vezetőd lesz,
Áldott legyen a Te életed!


Az élet értelme a szeretet,
És az élet értéke az ajándék,
Isten küldte nekünk a Te szépséged,
Áldott legyen a Te életed!

Ajándék keresztelőre nagyszülőktől

A keresztelő egy fontos ünnepi alkalom, amelyen a család és barátok összegyűlnek, hogy üdvözöljék a kisbaba érkezését. Az ilyenkor adott ajándékok kifejezik a szeretetet és a tiszteletet, és örömet okoznak az ünnepelt családnak.

Egyedi ajándéktárgy: Ha szeretnél valami igazán egyedit adni, gondolkodj egyedi ajándéktárgyakban, mint például személyre szabott baba fotóalbum vagy gravírozott ékszer. Ez az ajándék hosszú ideig emlékezteti majd az ünnepeltet az ünnepre és az adományozókra.

Baba ruházat és kiegészítők: Az új szülőknek mindig szükségük van baba ruházatra és kiegészítőkre, így egy ilyen ajándék mindig hasznos és praktikus lehet. Válassz egy aranyos, puha babakendőt, amely kényelmet és meleget nyújt a kisbaba számára.

Keresztelői ékszer: Egy szép, minőségi keresztelői ékszer nagyszerű ajándék lehet az ünnepre. A kisbaba lehet viselni a keresztelő után is, és emlékezteti majd az ünnepre és a nagyszülőkre.

Babaágy dekoráció: Egy egyedi, kézzel készített babaágy dekoráció lehet az ajándék, amely személyre szabott és emlékezetes. Válassz olyan díszeket, amelyek megfelelnek az ünnep témájának, mint például keresztelt vagy angyalokat ábrázoló díszek.

Baba fotók: A kisbaba első fotói mindig emlékezetesek és értékesek, így egy fotóalbum vagy képkeret ajándék remek lehetőség lehet. Válogass olyan fotók közül, amelyek az ünnepre emlékeztetik majd az ünnepeltet és az adományozó nagyszülőket.

Baba üdvözlő szöveg

Az újszülött babák érkezése mindig nagy örömöt jelent a családnak és a barátoknak. Azonban az első találkozás, ahol szeretnénk kifejezni az örömünket és gratulálni az új jövevénynek, nem mindig könnyű. Íme öt kreatív és egyedi baba üdvözlő szöveg, amelyek segíthetnek abban, hogy kifejezd az érzéseidet az új jövevénnyel kapcsolatban.

Boldog vagyok, hogy üdvözölhetlek a világban, édes kisbabám! Remélem, hogy életem végéig kitartunk egymás mellett, és boldog pillanatokat fogunk megélni együtt.

Drága kisbaba, tudod, hogy nagyon vártunk rád. Az örömünk határtalan, hogy végre itt vagy velünk. Legyen boldog és boldogító életed!

Az egész család boldog, hogy megszülettél, kicsi szívünk éppoly tele van szeretettel, mint amilyen tele van a karjaim az öleléssel. Nagyon boldog vagyok, hogy a világon vagy és várom, hogy minél többet megismerjünk egymásról.

Te vagy az ajándék, amit az élet adott nekünk, és hálásak vagyunk azért, hogy együtt lehetünk. Szeretettel üdvözlünk a családban!

Kicsi angyalunk, üdvözöllek a világban! Tudjuk, hogy sok öröm, és sok nevetés vár ránk az életben, és együtt megoszthatjuk majd ezeket az élményeket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk!

Babaköszöntő vers

Az érkező újszülött mindenki életét felpezsdíti, örömet és boldogságot hozva magával. Az ilyen alkalom kiváló lehetőség arra, hogy gratuláljunk és köszöntőt mondjunk az újszülött és az anyuka édesanyja életében. A babaköszöntő versek remek módja annak, hogy személyessé tegyük az üdvözlő szöveget, amely segít az újszülöttre való gondolkozásban és az új életre való felkészülésben.

Boldog, csodálatos újszülött, áldás mindenki számára.
Az életedben új fejezet kezdődik, boldog anyuka és büszke apuka.
Új kis élet csodája érkezett hozzánk,
Szívekbe lopta magát, egyből szeretnünk kell.
Öröm és szeretet vár rá mindig, mindenhol,
Boldog baba, minden álmunk valóra vált.


Karodban tartod, boldogan mosolyogsz,
kis angyalodat, az életed nagy ajándékát.
Új élet kezdődik, s oly szép minden pillanat,
édesapukaként, úgy érzed, az élet szép varázsa.


Pici lábak, kis kezek, puha, finom bőr,
Kicsi az élet, de nagy a boldogság és a szerelem.
Az életed része lesz, mindennapjaidat boldogabbá teszi,
Kicsi angyal, az életed szépsége, öröme és boldogsága.


Az élet olyan érték, ami az ajándékod,
Egy új élet, egy újabb ajándék, ami nagyon boldoggá tesz.
Hálásak vagyunk neked, hogy ilyen gyönyörű ajándékot hoztál,
Új élet, öröm és boldogság, amit sosem fogunk elfelejteni.

Biblia idézetek keresztelőre

A keresztelés egy olyan fontos esemény, amelynek során az egyén újjászületik a keresztény hit szerint. A Bibliában számos idézet található, amelyek mélyebb értelmet és jelentést adnak ehhez az ünnepi eseményhez. Íme, öt egyedi Biblia idézet keresztelőre:

„Ezt mondja az Úr, aki téged alkotott és formált már az anyaméhben: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” – Ézsaiás 43:1

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” – Máté 28:19

„Azután, hogy keresztre feszítették Jézust, az ő ruháját négyfelé osztották, egyet-egyet a négy katona között, és a köntösét is. Az pedig varratlan, egészben szőtt volt.” – János 19:23

„Mert ti mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által, mert Krisztus Jézusban mindannyian megkeresztelkedtetek.” – Galata 3:26-27

„Isten, aki azt kezdte el bennetek, hogy jó dolgot munkáljon, folytatja azt mindaddig, amíg eljön Krisztus Jézus napja.” – Filippi 1:6

Bibliai idézetek köszönet

A Bibliai idézetek számos területen inspirációt nyújtanak az embereknek, így a köszönet kifejezésekor is nagyszerű választást jelenthetnek. A köszönet kimutatása fontos dolog az életben, és ez különösen igaz a vallási szempontból is. A Biblia tele van olyan idézetekkel, amelyek kiemelik a hálás szív fontosságát, és rámutatnak arra, hogy az élet minden ajándékát Istentől kapjuk. Az alábbiakban összegyűjtöttünk öt Bibliai idézetet, amelyek segíthetnek kifejezni a köszönetet azoknak, akik a mi életünket gazdagítják.

„Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert örökké tart az ő kegyelme.” – Zsoltárok 106:1

„Adjatok hálát mindenkor mindenért az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.” – Efézus 5:20

„Minden jó ajándék és minden tökéletes adomány az ég felől száll le, a világosság Atyjától, aki nincs változásban, sem változás árnyékában.” – Jakab 1:17

„Tudjuk pedig, hogy az Isten azoknak, akik őt szeretik, mind dolguk javára munkálkodik, akiket az ő céljára elhívott.” – Róma 8:28

„Áldjad az Urat, lelkem, és ne felejtsd el, hogy milyen jóságos hozzád.” – Zsoltárok 103:2

Idézet képeslapra keresztelőre képeslap

A keresztelő egy fontos esemény, melyre az emberek szívesen küldenek üdvözlőlapot, gratulációt. Egy szépen megválasztott idézet még személyesebbé teheti az üzenetet és mélyebb értelmet adhat a keresztelőnek. Az idézeteket a képeslapokon is szívesen használják, így egyedi és szép üzenetet lehet átadni az újszülöttnek és a családnak. Íme öt kiváló idézet képeslapra keresztelőre:

„Áldott legyen az Úr, aki életed értelmét adta, és megáldott azzal, hogy szeretni és gondoskodni tudj másokról is.” – 2Korinthusi levél 9:8

„Az Úr áldjon meg és őrizzen téged, az Úr ragyogtassa rád arcát és legyen kegyes hozzád. Az Úr fordítsa feléd arcát és adjon neked békességet.” – Számok könyve 6:24-26

„Békesség hagyományozzunk ránk, békességet adjunk tovább, s ha békesség az égben, mi is e földön békében éljünk.” – Sirák fia könyve 29:8

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm semmiben.” – Zsoltárok könyve 23:1

„Mert Isten szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – János evangéliuma 3:16

Jókívánság keresztelőre bölcsességek

A keresztelő egy fontos esemény az életben, és az emberek szeretnének jókívánságokat, bölcsességeket és inspiráló gondolatokat megosztani az újszülött és családja számára. Az alábbiakban öt különféle jókívánság található keresztelőre, amelyeket bölcsességekkel gazdagítottam:

Az élet legfontosabb pillanatai mindig azok, amikor szeretetet adunk és kapunk. Legyen mindig meleg a szívetek és hagyjátok, hogy a szeretet vezéreljen titeket az élet minden területén.

Az élet olyan, mint egy hosszú út, és most az útra léptél. Mindig tartsd szem előtt a céljaidat, és ne felejtsd el élvezni az utazást!

Az élet nem mindig könnyű, de mindig érdemes küzdeni érte. Legyen bátorságod a nehézségek leküzdésére, és legyen kitartásod a céljaid elérésére.

Az élet egy ajándék, és mindenkinek saját utat kell találnia rajta. Ne félj eltérni a megszokott útról, és kövesd a szívedet!

Az élet igazi értéke az emberekben van, akikkel találkozunk és akikkel együtt járunk az úton. Mindig törődj másokkal és légy kedves, mert ez a legjobb módja annak, hogy boldog életet élj!

Keresztelési igék

Az egyik legfontosabb momentuma az életnek az újszülött gyermek keresztelése. A keresztelési szertartás során a gyermeket a keresztelő medencében merítik, ezzel jelképezve a megtisztulást és a hitbeli újjászületést. Az igék használata kiemelt fontossággal bír ebben a szertartásban, hiszen azok által adhatunk erőt és üzenetet az újszülött számára. Íme 5 keresztelési igék:

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.”

„Mert te megteremted lelkemet, te szövetségre léptél velem, és hűségesen megtartod az életemet.”

„Hadd jöjjenek hozzám a kisgyermekek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

„Tégy tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

„Vajha hallgatnátok szavamra, és megőrizném békéjüket, örökkévaló boldogságukat.”

Keresztelő gratuláció szöveg

A keresztelő egy nagyon fontos esemény a keresztény vallásban, és egy olyan alkalom, amelyre az emberek szívesen adnak ajándékokat és gratulációkat. A keresztelő gratulációja lehet személyes üzenet vagy üdvözlőlap formájában is. Az alábbiakban öt különböző keresztelő gratulációs üzenetet találsz, amelyek segíthetnek megfogalmazni az üdvözletet.

Drága kis (név)! Boldog keresztelőt! Imádkozom az életedért, hogy mindig erőt meríts Istenből, és a szeretet által vezetett életet élj. Sok boldogságot kívánok neked és a családodnak!

A keresztelő alkalmából szeretnék gratulálni neked és a családodnak. Az életnek ezen új szakaszában Isten szeretetére és oltalmára bízzuk magunkat, hogy boldog és sikeres életet élhessünk.

Drága kis (név)! Szeretettel köszöntelek a keresztény közösség tagjaként. Az ima erejével és Isten szeretetével mindig az élet boldogságára és sikereire törekedj!

Boldog keresztelőt kívánok neked és a családodnak. Az ima erőteljes eszköz a boldogság és a siker eléréséhez. Kérlek, mindig tartsd szem előtt Isten tanításait, és kövesd az ő útját.

A keresztelő alkalmából szeretném elmondani, mennyire boldog vagyok, hogy egy ilyen csodálatos eseménynek lehetek a részese. Az élet ezen új szakaszában Isten iránti szeretetünk és elkötelezettségünk újabb mérföldköve lesz. Sok boldogságot kívánok neked és a családodnak ebben az izgalmas időszakban!

Keresztelő idézet biblia

A keresztelés fontos vallási esemény, amelyet a keresztény vallásokban gyakran a hitbeli megtérés és a bűnbocsánat jelképeként tartanak számon. A Bibliában számos idézet található, amelyek a kereszteléssel kapcsolatos jelentőséget hangsúlyozzák, és az új élet kezdetére utalnak. Íme, öt keresztelő idézet a Bibliából:

„Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül.” (Márk 16:16)

„Menjetek el tehát, tegyétek tanítványaimmá az embereket, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” (Máté 28:19)

„Jézus azonban válaszolt neki: Hagyd most ezt, mert így illik nekünk teljesítenünk minden igazságot.” (Máté 3:15)

„Mert valamennyien, akik Krisztus Jézusba keresztelkedtetek, Krisztusba öltöztetek be.” (Galata 3:27)

„Vizet öntök rájuk, és megtisztulnak. Azután megtisztítom őket minden bűnükből és vétkükből.” (Ezékiel 36:25)

Keresztelő köszöntő versek

A keresztelő egy fontos esemény az életünkben, amikor is az újszülött gyermekünk a hitre való elkötelezettségünk jelképeként kerül bemerítésre a keresztény hit szerint. A keresztelőn tett ígéretek és jókívánságok szimbolizálják az élet kezdetét és a hitbeli elkötelezettséget. Ha szükséged van néhány keresztelő köszöntő versre, amelyekkel kifejezheted érzéseidet az ünnepi alkalommal, akkor olvass tovább!

Kicsi baba, új élet, kezedben a jövő,
Ezer áldást kívánunk ma szívből Neked mi is,
Keresztény hitre térsz most, szívedben az üdvösség,
Isten segítségével élheted majd az életed!


Ma szép nap virradt rád, s Te átadtad magad,
Jó szeretni, jó szolgálni, keresztény életen át.
A keresztelő ma nem csak ünnep, hanem öröm,
Isten veled, kisbabánk, a világban mindenkoron!


Újszülött csemete, életed kezdete,
Az égi Atya mosolyogva néz rád,
Bárányként jelöl, vezet utadon,
Legyen szívedben Isten szeretete örökkön!


Keresztelő napján kisbabánk ünnepelt,
Új élet, Isten adta, szeretetben élve,
Keresztelőjén kérjük az égi Atyát,
Áldja meg és vezesse gyermekünket az élet útján!


Keresztelőn újra születtél, kicsi babánk,
Az életnek új köntösébe bújtál,
Áldd meg, ó Isten, az égi Atya,
Vezesd gyermekeinket az élet útján!

Keresztelő versek idézetek

A keresztelő egy olyan fontos élethelyzet, amely sokszor ihletet ad az érzelmek kifejezésére. A versek és idézetek segítségével az ünnepi alkalom még felemelőbbé és emlékezetesebbé válhat. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány egyedi keresztelői verset idézetekkel, hogy segítsünk a megfelelő szavak megtalálásában.

„Keresztelői víz az, ami megtisztítja a testet, de a hit az, ami megtisztítja a lelket.” – Szent Ágoston

„Keresztelői vizekben, az élet hullámaiba lépsz, de a hited, a szereteted, mindig Veled lesz.” – Ismeretlen

„Keresztelői víz, kis angyalunkat megmossa, de szívünkben mindig velünk marad a boldogság és az öröm.” – Ismeretlen

„Egy kis élet lép most elő, szívünkben érte mindent megteszünk, hogy boldog, boldog legyen, és soha ne keseredjen meg lelke.” – Ismeretlen

„Az élet tengerén, a keresztség a biztos kikötő. Bízzál benne, és mindig utadra találsz.” – Ismeretlen

Keresztelőre bölcsességek

Az élet nagy eseményeinek egyike a keresztelő, amelynek során a kisbaba hivatalosan is bekerül a keresztény közösségbe. Ezen alkalomból számos bölcsesség, jó tanács és bátorító szó hangzik el, hogy az új élet kezdetén az újszülött és a szülők felkészülve indulhassanak el az új utakon. Íme 5 keresztelőre szóló bölcsesség:

„Mint egy kisgyermek, úgy legyetek ti is egymás iránt szeretetteljesek.” – Efézus 5:2

„Az ember élete földi napfogyatkozás, és még az angyalok is énekelnek a mennyei Atyának, ha egy lélek megtér.” – Lukács 15:10

„Adj nekik a testedből és a lelkedből is, és örökké boldogok lesznek.” – William Penn

„Az életünknek két legfontosabb napja az, amikor megszületünk és az, amikor rájövünk, miért.” – Mark Twain

„Az életnek nincs nagyobb boldogsága, mint az öröm, hogy meglátod a gyermeked boldog és egészséges.” – Haim Ginott

Keresztelőre jókívánságok

A keresztelő egy olyan esemény, amelyre általában család, barátok és közeli emberek gyűlnek össze, hogy köszöntsék az újszülöttet, és kifejezzék jókívánságaikat az életére. Ebben a közegben a jókívánságok fontosak és különlegesek lehetnek, és sokan szeretik kifejezni őket keresztelőre érkező ajándékaik mellé. Íme öt egyedi keresztelőre szóló jókívánság:

Az Úr mindig kísérje és védelmezze ezt a kis angyalt, és adjon neki bölcsességet és erőt, hogy boldog és sikeres életet élhessen.

Az újszülötted élete tele lesz kalandokkal és lehetőségekkel. Reméljük, hogy a keresztelője az első lépés lesz egy boldog és értelmes élet felé.

Az Úr Isten áldása és irgalma legyen mindig veletek, és védje és kísérje ezt a kis angyalt az élet minden területén.

Kívánjuk, hogy az élet minden pillanata boldogságot és áldást hozzon az újszülöttnek és a családjának, és hogy Isten szeretete mindig velük legyen.

Az újszülöttetek csodálatos ajándék az életben, és mi mindannyian reméljük, hogy boldog és sikeres életet él majd, amelyet mindig körülvesz az Isteni szeretet és vezetés.

Keresztelőre képeslap ötletek

A keresztelő egy fontos esemény az életben, amit szeretnénk megünnepelni és emlékezetessé tenni. Egy személyre szabott képeslap kiváló lehetőség arra, hogy gratuláljunk és jókívánságainkat fejezzük ki az ünnepeltnek. Íme, ötletek keresztelőre szóló képeslapokhoz:

Készíts egyedi fotómontázst a baba arcképéből, amelyet körülölelnek a szülők és a nagyszülők, és írj hozzá egy megható üzenetet.

Válassz egy kedves állatmotívumot, például egy bárányt vagy egy madarat, és írj hozzá egy idézetet a Bibliából, amely az anyai szeretetről és Isten gondoskodásáról szól.

Készíts egy színes képeslapot a baba lábnyomáról, amelyet a szülők és a nagyszülők kísérő üzenettel látják el.

Ha szereted a rajzolást vagy a festést, készíts egyedi képet a keresztelőre szóló jókívánságokkal és gratulációkkal.

Ha szívesen idézel verseket vagy dalokat, válassz egy kedvencet és írj hozzá saját üzenetet, vagy írd le, hogy milyen érzéseket vált ki belőled a keresztelési szertartás.

Keresztelőre versek

A keresztelő egy olyan különleges esemény, amikor egy új életet üdvözölnek a világban. Ezen az alkalmon fontos megünnepelni a babát és kifejezni a szeretetünket és jókívánságainkat a család számára. Egy szép vers segíthet abban, hogy méltó módon fejezzük ki érzéseinket.

Összegyűjtöttünk néhány keresztelőre szóló verset, amelyek segíthetnek a megfelelő szavak megtalálásában:

„A víz által megújult élet,
Az út, mely a mennybe vezet,
Az Isten kegyelme által
Áldásból fakad ez a csoda.”


„Kis angyalom, ki most keresztet kapsz,
Az élet útján mindig szeretetet hozzálapsz,
Kísérjen mindig az égiek vigyázó szárnya,
Boldog, boldog életet, drága kisbabám, kívánok Neked én áldozó szívből, anya.”


„Az élet a kezdetektől Isten ajándéka,
Minden születés csoda, Isten csodája,
S most egy kisangyal újra megtestesült,
Az élet megújult, s a Szentlélek is belé lépett.”


„A keresztség olyan,
Mint friss víz, amely mosakszik,
Megújulunk, megújulunk,
És új életet kezdünk.”


„Keresztapám, keresztemet viszem,
És velem jár az élet egészen,
Növök, virágzok, s boldogan élek,
Szeretetet adok, és kapok viszont én vélek.”

Köszöntő keresztfiamnak

Keresztelőkor a keresztapa és keresztanya különleges szerepet töltenek be, hiszen a keresztgyermekük életének egy fontos pillanatában állnak mellé. Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy megfelelően köszöntsék és kifejezzék az érzéseiket a kis keresztfiuk vagy keresztlányaik felé. Íme, öt köszöntő üzenet, amelyek segíthetnek ebben!

Drága keresztfiam, az életednek ezen az új szakaszán számos kihívás és lehetőség vár rád, de tudom, hogy te minden akadályt képes leszel legyőzni. Mindig támogatni fogunk téged, és büszkék vagyunk rád, hogy a keresztfiunk vagy.

Kedves keresztfiam, szívből gratulálunk a keresztelődhöz! Reméljük, hogy életed minden pillanata boldogsággal és szeretettel telik majd. Bármilyen nehézségbe ütközöl, mindig számíthatsz ránk, hogy melletted állunk.

Drága keresztfiam, kívánjuk, hogy életed minden napján megőrizd az ártatlanságod és a tisztaságod, és mindig hű maradj azokhoz az értékekhez, amelyeket ma a keresztvízben megtestesítettél. Büszkék vagyunk rád, és mindig szeretettel és támogatással fogunk ellátni.

Kedves keresztfiam, a mai napon hivatalosan is családunk tagja lettél, és ez örökre így is marad. Bármilyen időjárási viszontagságok vagy életkörülmények is érnek, mindig tartsd szem előtt, hogy a szeretetünkkel és a támogatásunkkal mindig számíthatsz ránk.

Drága keresztfiam, kívánjuk, hogy életed során mindig megtaláld az utadat, és a jövőben is erős maradj azokban az értékekben, amelyeket a mai napon kifejeztél. Büszkék vagyunk rád, és mindig melletted állunk, hogy segítsünk neked az élet minden területén.

Köszöntő versek papnak

Az egyházi szolgálatot végző papok életük során számos alkalmat megünneplő szertartásokat vezetnek, és fontos szerepet játszanak a hívek életében. Az alábbiakban öt különféle köszöntő verset találsz, amelyeket egyházi eseményekre szoktak mondani, például a papok beiktatására vagy búcsúztatására.

Kegyelemmel teljes életre,
A Szentlélek vezető kegyelmére,
Szívünkben égjen az Isten szeretete,
Hadd legyen áldásos a pap szolgálata.


Az Úr Jézus hívására,
Követte a hívő szív,
A hit által szolgálója lett,
S most ő az ünnepelt.


Hadd legyen mindig támasza,
Az Isten áldása és kegyelme,
A nehéz időkben is vigasza,
Isten szolgálatában élve.


Legyen szívében Isten szeretete,
Szolgáljon hűségesen és lelkiismeretesen,
Áldást hozva az emberekre,
A papunkra mindannyian büszkén tekintsen.


Szent feladatot kapott, hogy szolgáljon,
Az égi Atya az ő életét formálja,
Hitével, szeretetével bennünket átölel,
És áldása átöleli őt is, mielőtt elmegy.

Lelkész köszöntő vers

Az egyházi események, mint például a keresztelő, házasságkötés vagy temetés során a lelkész szerepe rendkívül fontos. Az ő szavai adnak hitet és reményt az embereknek, ezért nem meglepő, hogy gyakran keresik őt köszöntő versekkel, idézetekkel. Az alábbiakban összegyűjtöttünk öt lelkész köszöntő verset, amelyekkel az ünnepeltek megható pillanatokat élhetnek át.

„Áldott legyen a béke, mely Istentől jön, áldott legyen a szeretet, mely szívetekbe költözik, áldott legyen a remény, mely hittel tölti el lelketeket. Áldás legyen rajtatok és a családotokon mindörökké.”

„Az élet ajándék, melyet Isten adott nekünk, hogy boldogsággal töltsük meg minden pillanatát. Legyen mindig jelen az ő szeretete az életetekben, hogy az mindig boldog és értelmes legyen. Áldás legyen rajtatok és a családotokon mindörökké.”

„Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor fel kell tennünk a kérdést: Mi az élet értelme? A válasz egyszerű: az élet értelme az, hogy szeressünk és szeretve legyünk. Hálás vagyok, hogy ma itt lehetek veletek, és áldást kérhetek az életetekre.”

„Az élet egy utazás, melynek során sok nehézséggel és akadállyal találkozunk. De ha Isten szeretete vezet bennünket, és a hit ereje ösztönöz minket, akkor mindig megtaláljuk az utat a boldogsághoz. Áldás legyen rajtatok és a családotokon mindörökké.”

„Az életünk során sok ajándékot kapunk, de az igazi ajándék a szeretet és az odaadás. Az, hogy ma itt lehetek veletek, és megoszthatom ezt a pillanatot, a legnagyobb ajándék, amit Isten adhatott nekem. Áldás legyen rajtatok és a családotokon mindörökké.”

Legjobb keresztanya idézet

A keresztelő szertartásának fontos része a keresztszülők kiválasztása, akik az újszülött életében különleges szerepet töltenek be. Az egyik legfontosabb feladatuk, hogy gondoskodjanak a keresztelő gyermek hitbeli neveléséről és támogassák őt az élet minden területén. Ha te vagy a keresztanyja, akkor biztosan szeretnél egy kedves idézetet vagy üzenetet írni a kis keresztfiúnak. Íme öt egyedi lehetőség:

„Keresztanyaként én leszek az a biztos pont az életedben, aki mindig ott lesz, ha segítségre van szükséged. Az én szeretetem mindig veled lesz.”

„Az élet egy hosszú utazás, de nem kell egyedül végigjárnod. Én, mint keresztanyád, mindig ott leszek melletted, és segítek eligazodni a nehéz időkben is.”

„Keresztanyaként a legfontosabb feladatom, hogy segítsek abban, hogy hitben és szeretetben nőj fel. Mindig itt leszek, hogy vezesselek az életedben, és megmutassam, hogy milyen is az igazi boldogság.”

„Keresztanyaként én azért vagyok itt, hogy segítsek Neked abban, hogy boldog és sikeres életed legyen. Bízz bennem, mindig melletted állok!”

„A keresztelő szertartásának fontos pillanata ez, hiszen most kezded el hivatalosan is az életed. Én, mint keresztanyád, mindig itt leszek, hogy támogassalak, és segítsek a nehéz helyzetekben is.”

Református bibliai idézetek

A református kereszténység az egyik legnagyobb protestáns felekezet a világon, amely a reformáció korai híveinek tanításai alapján alakult ki. Az ősi szövegek, így a Biblia is fontos szerepet játszik a reformátusok életében. Íme öt bibliai idézet a református hitvilágából:

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm semmiben.” – Zsoltárok 23:1

„Az igazságosság gyümölcse pedig a békesség, akik pedig békességet teremtenek, igazságosságot aratnak.” – Jakab 3:18

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak és terheltek vagytok, én megnyugvást adok nektek.” – Máté 11:28

„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat el az Atyához, csakis általam.” – János 14:6

„Adjatok hát az Atyának, amit az Ő javára használható, és annak megfelelően éljetek, amit a Megváltó Krisztus tanított.” – Zsidók 13:16

Ezek az idézetek arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten az életünk középpontja, az igazságosság és a béke pedig azoknak a gyümölcse, akik Krisztust követik.

Üdvözlőkártya keresztelőre

Egy kis üdvözlőkártya lehet egy szép és személyes módja annak, hogy kifejezd örömödet egy újszülött keresztelőjén. Az üdvözlőkártya lehetőséget ad arra, hogy szép üzeneteket, jókívánságokat, vagy akár bibliai idézeteket írj a kisgyermeknek és családjának. Az alábbiakban 5 különböző üdvözlőkártya ötletet találsz keresztelőre:

Egy aranyos kisbéka, amely azt mondja: „Üdv a családban!” Az üzenet lehet: „Sok boldogságot kívánok a családnak a keresztelőn! Az új jövevényhez pedig sok szeretetet és boldogságot!”

Egy kép egy kicsi angyalkáról, amely azt mondja: „Üdvözöljük az angyalt a családban!” Az üzenet lehet: „Az angyalok vigyázzák az új jövevényt, ahogy ők is vigyázzák a családját. Sok boldogságot kívánok a keresztelőn!”

Egy kép egy csecsemő kezéről, amely fogja az apa ujját. Az üzenet lehet: „Az élet csodája egy újabb családtaggal bővült! Sok boldogságot, és sok örömet az új jövevényhez!”

Egy kép egy madáretetőről, amelyen két kis madár van, az egyik pedig táplálja a másikat. Az üzenet lehet: „Az élet legjobb ajándékai azok, amelyeket megosztunk másokkal. Sok szeretetet és boldogságot kívánok az új jövevényhez és az egész családjához!”

Egy kép egy szép, virágos mezőről, az üzenet lehet: „Az élet tele van csodákkal és szépséggel. Sok boldogságot, örömet és áldást kívánok az új jövevényhez és az egész családjához!”

Üdvözlet keresztelőre

Az üdvözlet egy szép módja annak, hogy kifejezzük szeretetünket és boldogságunkat egy keresztelői eseményen. Az üdvözlet lehet rövid és egyszerű, vagy akár hosszabb és személyesebb is. Az alábbiakban összegyűjtöttem 5 egyedi üdvözletet keresztelőre:

„Drága kis angyalunknak, üdvözöljük az élet csodáját. Kívánjuk, hogy mindig tartsa magát Isten kegyelméhez és örömöt hozzon mindannyiunk életébe.”

„Egy új kis élet kezdetét ünnepeljük ma, Isten ajándékát. Kívánjuk, hogy a bölcsesség, a szeretet és az irgalom kísérje minden napján.”

„Köszönjük, hogy megtiszteltetek minket azzal, hogy keresztszülők lehetünk. Kívánjuk, hogy az élet minden pillanatában boldogsággal, egészséggel és szeretettel legyenek körülvéve.”

„Az élet csodálatos ajándék, és a keresztelői ünnepségünk pedig ennek a csodának az egyik legszebb pillanata. Kívánjuk, hogy az élet ezen az új útján mindig tartsatok egymás kezét és az Úr kegyelmében éljetek.”

„Drága kis baba, kívánjuk, hogy az angyalok minden nap vigyázzanak rád és áldásokkal kísérjenek. Legyenek boldog pillanataid, és legyen erőd minden nehézséggel szembenézni.”

Ünnepi beszéd keresztelőre

Az újszülött gyermek keresztelése fontos ünnep az egyházi életben és az érintett család számára is. Az ünnepségen szokásos egy ünnepi beszéd, amelyben a pap vagy más személy köszönti az újszülöttet, és a családot, valamint kifejezi az örömét és a jókívánságait. Az ünnepi beszédnek meghatározott üzenete és hangvétele van, amely a keresztelés fontosságát és jelentőségét hangsúlyozza.

Íme 5 rövid ünnepi beszéd keresztelőre:

Az élet egy csodálatos ajándék, és az újszülött élet még nagyobb ajándék, amelyet meg kell becsülnünk. Az ő keresztelése azonban nem csak egy ünnepi alkalom, hanem egy fontos lépés az élet útján. Legyen mindig áldott az ő útja, és kísérje őt az élet minden pillanatában az Isten szeretete.

Az újszülött keresztelése azt jelenti, hogy az Isten és az egyház közösségébe lép, és az életének minden pillanatában vezetésre és oltalmazásra szorul. Az imádság és az Isteni kegyelem segít neki az életben, és a szeretet mindig körülveszi. Áldott legyen az ő élete, és legyen boldog minden nap.

Az újszülött keresztelése a hagyomány és a hit szimbóluma. Az ő életének kezdete fontos üzenet mindannyiunk számára, hogy az életnek értéke van, és az Isten szeretete mindig velünk van. Legyen ő az Isten áldása, és élje boldogan az életét.

Az újszülött keresztelése arra emlékeztet bennünket, hogy az életünk célja az Isten és mások szolgálata. Az ő életének célja ugyanaz, és az Isten iránti szeretet segíti őt ebben az úton. Áldott legyen az ő élete, és adjon Isten mindenkit, aki körülveszi.

Az újszülött keresztelése egy ünnepi pillanat az életben, amely mindenki számára fontos. Az Isteni kegyelem és szeretet mindannyiunkat átölel, és az új élet egyre nagyobb ajándék. Az újszülöttnek boldog élete legyen, és a szeretet mindig kísérje az ő útját.

Keresztelős torta ötletek

Sokan szeretik az ünnepi alkalmakat egy szép tortával megkoronázni, és a keresztelő sem kivétel. Egy szép és finom keresztelős torta mindenki számára örömteli pillanat lehet. A torta kiválasztásának egyik fontos szempontja az, hogy illusztrálja a keresztelő jelentőségét és ünnepi hangulatot varázsoljon az eseményre. Az alábbiakban öt keresztelős torta ötletet mutatok be:

Kis angyalkák: A keresztelőt angyalkák képviselik, így egy aranyos, fehér és piros kis angyalokkal díszített torta nagyon szép lehet.

Kereszt alakú torta: A kereszt alakú torta kiváló választás lehet a keresztelőre, hiszen a kereszt a keresztelő egyik legfontosabb szimbóluma.

Babacipők: A babacipők szintén jelképesek a keresztelőn, így egy aranyos, cuki baba cipőkkel díszített torta remek ötlet lehet.

Virágok: A virágok mindig jó választás egy ünnepi tortának díszítésére, így a keresztelőn is alkalmazhatjuk ezt az ötletet. Válasszunk olyan virágokat, amelyek illusztrálják a keresztelőt, például fehér rózsákat vagy ibolyákat.

Személyre szabott torta: Egy személyre szabott torta minden alkalommal nagy sikert arat, így a keresztelőn sem árt, ha egyedi tortával állunk elő. Az ünnepelt nevével vagy képével díszített torta remek választás lehet.

Szöveg keresztelőre

A keresztelő egy szent esemény, amikor a keresztény közösség tagjává válik az újszülött, és a családok, barátok gyakran szeretnének üzenetet vagy jókívánságot küldeni. Íme öt egyedi szöveg ötlet keresztelőre:

„Kis angyalunk mostantól szárnyra kap, és beleveti magát az élet örömeibe. Kívánom, hogy mindig szívében hordozza az igazságot, az élet szépségét, és mindig kísérje az Isteni szeretet.”

„Egy angyal érkezett közénk, aki tiszta és ártatlan. Kívánom, hogy életében mindig legyen bátorsága és kitartása, hogy kövesse az Isteni tervet, és legyen boldog mindig.”

„Az életünk csodás ajándék, és most az Ön kis angyala is megkapta ezt az ajándékot. Kívánom, hogy mindig az élet ajándékának élje az életét, és tisztán, boldogan éljen az Isteni úton.”

„Az Isteni fény most világítja be az életét. Kívánom, hogy mindig ragyogóan világítson az élete minden pillanatában, és az Isteni fény vezesse őt mindig.”

„Az élet csodálatos ajándék, és most a Te kis családod megkapta ezt az ajándékot. Kívánom, hogy mindig tisztelje és becsülje az életet, és hogy boldogan éljen az Isteni szeretetben.”

Gratulálok a keresztelőhöz

Üdvözlöm! A keresztelő ünnepe az egyik legfontosabb esemény az életünkben, hiszen ezen a napon hivatalosan is bevezetünk egy új tagot a keresztény közösségbe. Ez az alkalom azonban nem csak a keresztelendő gyermek, hanem az őt körülvevő emberek számára is különleges jelentőséggel bír. Az alábbiakban összeállítottam Önnek 5 egyedi gratulációs szöveget, amelyek segítségével még személyesebbé teheti az üdvözletet.

Drága kis angyal! Nagyon boldog vagyok, hogy ma itt lehetek a keresztelődön. Az életed ezen fontos pillanatainál mindig itt leszek melletted, és arra fogok törekedni, hogy a lehető legjobb példát mutassam neked. Gratulálok a keresztségedhez, és minden jót kívánok az életedre!

Az élet egyik legcsodálatosabb élménye, amikor egy kisbaba megszületik. Azonban ma még ennél is nagyobb esemény történik: keresztségeden veszel részt. Az egész életedre hatással lesz, hogy mostantól a keresztény közösség tagja vagy. Gratulálok, és kívánom, hogy mindig tartsd magad közel az Istenhez!

Kedves keresztelendő! Ma egy fontos lépést teszel az életedben. Azáltal, hogy belépsz a keresztény közösségbe, kapcsolatba kerülsz Istennel, és az Ő irányelvei szerint élhetsz. Gratulálok, és kívánom, hogy mindig érezd az Isten szeretetét az életedben!

Drága keresztanya/keresztapa! Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehetek ezen a különleges napon. Az, hogy vállaltátok ezt a feladatot, igazán szép gesztus, és nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaitok közé számíthatok. Gratulálok a keresztelőhöz, és kívánom, hogy mindig boldogok legyetek együtt!

Kedves keresztelendő! Az élet tele van csodákkal és kihívásokkal. Azonban ma egy olyan pillanatot élünk át, amely tele van reménnyel és boldogsággal. Azáltal, hogy ma keresztelőd van, belépsz a keresztény közösségbe, és olyan értékek mentén élhetsz, amelyek segítségével megküzdhetünk az élet nehézségeivel.

Köszönet idézetek nagyszülőknek

Az idős nagyszülők különösen fontos szerepet játszanak az életünkben, és nagyon értékesek számunkra. Az általuk tanított értékek és bölcsességek segítenek nekünk az életünkben való eligazodásban, és nagy hatással vannak arra, hogy milyen emberré válik az ember. Ezért nagyon fontos, hogy megköszönjük nekik azt az odaadó szeretetet és támogatást, amit adnak nekünk. Íme 5 idézet, amelyekkel köszönetet mondhatunk a nagyszülőknek:

„Nagyszülők: olyan emberek, akiknek az elmúltuk még nem jelenti azt, hogy a jövőjük is rövid lesz.” – Jose Marti

„Az idősebbek olyanok, mint a könyvek. Ha nem olvasod el őket, nem tudod meg, milyen sokat lehet tőlük tanulni.” – Catherine Pulsifer

„Az idő múlásával az idősek nemcsak öregebbek, hanem bölcsesebbek is lesznek. És az a bölcsesség, amit továbbadnak nekünk, kincset ér.” – Laura Ingalls Wilder

„Az idősebbeknek tapasztalatuk van, az ifjabbaknak pedig erejük. Együtt dolgozva csodákra képesek lehetnek.” – Lailah Gifty Akita

További cikkek

Barátnő idézetek 350 legszebb barátság idézetek
Legjobb zene 2019
Legjobb apa idézetek 80+ apa-idézet
Legjobb youtube filmek 2021 ben
Legjobb párásító és intelligens párásító 2021 ben
Legjobb horror filmek 2019-2021
A legjobb vígjátékok 100 a legjobb vígjátékok
Legjobb török sorozatok 2019
Legjobb hajvágógép otthoni célra
Legjobb középkategóriás telefon 2020
Hbo go legjobb filmek 25 legjobb film
Melyik a legjobb spirulina alga?
Legjobb kávéfőző? Hogyan teszteljük 11 kávéfőzőket!
Legjobb netflix sorozatok 2020
Legjobb hajvitaminok? Valóban hatnak a hajvitaminok?
Legjobb autó 2021 – ben? Szerinted?
Legjobb elektromos fűtőpanel
2019 legjobb sorozatok
Legjobb elektromos fogkefe 9 közül melyik?

Legjobb kenyérsütőgép az otthoni sütéshez
Legjobb elektromos roller
Legjobb kenyérsütő? Megéri egy kenyérpirító sütő?
Legjobb krimi 40 top filmek
Legjobb zsírégető étrend-kiegészítők 2022-ben
Melyik a legjobb kondenzációs kazán?
Legjobb mosógép – Amikor új mosógépet vásárol?
Legjobb hajvasaló és laposvasaló
Melyik a legjobb kollagén
Legjobb pizza recept – Pizza variációk
Legjobb karácsonyi ajándékok
Legjobb karacsonyi filmek

Legjobb kenyérsütőgép az otthoni sütéshez
Legjobb elektromos roller
Legjobb kenyérsütő? Megéri egy kenyérpirító sütő?
Legjobb krimi 40 top filmek
Legjobb zsírégető étrend-kiegészítők 2022-ben
Melyik a legjobb kondenzációs kazán?
Legjobb mosógép – Amikor új mosógépet vásárol?
Legjobb hajvasaló és laposvasaló
Melyik a legjobb kollagén
Legjobb pizza recept – Pizza variációk
Legjobb karácsonyi ajándékok
Legjobb karacsonyi filmek

Melyik a legjobb cbd olaj? Top 10 CBD olaj
Legjobb barát idézetek 101 legjobb barát idézetek
Legjobb kollagén és előnyei hátrányai
Legjobb sorozatok – TV – DVD -n
Legjobb vígjáték a huszonegyedik században
Hbo go legjobb sorozatok
Ametiszt hatása? Mi az ametiszt ásvány – ametiszt kő?
Rózsakvarc? Mi az a Rózsakvarc? Rózsakvarc hatása

Idézetek

Barátnő idézetek 350 legszebb barátság idézetek
Szerelem idézet mindenkinek 2021
Karácsony idézet válogatás 2021-ből
Motivációs idézet – Mi a motiváció? 300 idézet
Szeretlek idézet több mint 100 idézet
Esküvő idézet ötletek és inspiráció 200
Jó reggelt idézet 550 idézetek
Buddha idézet 300 az életről és a meditációról
Búcsú idézet 200-nál több búcsúztató idézetek
Anya idézet 200 legjobb anya idézetek
Élet idézet 300 minden idők legjobb idézetei
Testvér idézet 400 legjobb testvér idézet
Anyaság idézet 400 idézett az anya és a gyermek
Barátság idézet Minden idők 400 legjobb barátság idézet
Kutyás idézet több mint 300 legjobb idézetek

Csalódás idézet több mint 300 idézet
Kutya idézet 300 legjobb kutya idézet
Idézet szerelem több mint 300 legszebb idézet
Boldogság idézet több mint 500 idézetek az életről
Család idézet 156 családi szerelmi idézetek
Vicces idézet – Több mint 300 vicces idézetek
Barátnők idézet 150 szerelmes idézetek
Szeretet idézet – 200 romantikus szeretet idézet
Kitartás idézet 300 idézetek a soha fel nem adásról
Mosoly idézet több mint 250 mosoly idézetek
Anya lánya idézet – 200 anya lánya idézetek
Szülinapi idézet 450 boldog születésnapi idézetek
Évforduló idézet 190 évforduló idézet listája

Szakítás idézet 216 legjobb szakítás idézetek
Idézet élet bölcs idézet 150 Idézetek az életről
Testvérek idézet 200 Legjobb testvérek idézetek
Gyermek idézet 150 legjobb gyermek idézetek
Coco Chanel idézet 70 idézet szépségről szerelemről
Házasság idézet 200 esküvői fogadalmak házasság idézetek
Dalai láma idézet? Ihletek 196 dalai láma idézetek
Idézet a barátságról? 150 idézetek a barátságról
Köszönet idézet? 180 legjobb köszönet idézetek
Napi idézet 100 bátorító napi idézetek
Zene idézet 200 legjobb zene idézetek
Elengedés idézet 150 legjobb elengedés idézetek
Idézet a szeretetről? 300 legjobb idézetek a szeretetről
Karácsonyi idézet 150 csodás karácsonyi idézetek

Fiamnak idézet? 215 Legjobb fiamnak idézetek
Advent idézet 85 Legjobb advent idézetek
Remény idézet? 300 Inspiráló remény idézetek
Nagymama idézet 175 nagymama idézetek listája
Idézet születésnapra? 250 legjobb születésnapi idézet
Lányomnak idézet? 255 inspiráló lányomnak idézetek
Szerelmünk lapjai idézet 100 szerelmünk lapjai idézetek
Szeretlek vers 152 romantikus szeretlek versek
Reggel idézet 250 jó reggel idézetek
Coelho idézet 200 inspiráció motiváció Coelho idézetek
Álmok idézet 250 álmok idézetek álmaid valóra válhatnak
Depresszió idézet 300 depresszió idézetek
Idézet gyerekekről 300 Gyermek Idézetek
Őszinteség idézet 150 legjobb őszinteség idézetek
Ölelés idézet 100 legjobb ölelési idézetek
Esküvői meghívó idézet 200 esküvői meghívó idézetek
Irigység idézet 2000 Irigység idézetek
Ballagási idézet 100 legjobb ballagási idézetek
Nyugdíjba vonulás idézet 170 nyugdíjba vonulás idézetek

Adventi idézet 250 Adventi idézetek
Születésnapi idézet 250 legszebb születésnapi idézetek
Utazás idézet 100 legjobb utazás idézetek
Elgondolkodtató idézet 120 elgondolkodtató idézetek
Anya gyermek idézet 100 Anya gyermek idézetek
Gyerek idézet 126 gyerek idézetek
Idézet barátság 105 motiváló idézetek a barátságról
Kávé idézet 100 legjobb kávé idézetek
Változás idézet 200 változás idézetek
Névnapi idézet 150 névnapi idézetek
Paulo coelho idézet 120 Paulo Coelho idézetei
Álom idézet 100 Idézetek álmokról
Idézet házassági évfordulóra 110 idézetek házassági évfordulóra
Otthon idézet 200 otthon idézetek
Születésnap idézet lányomnak 214 születésnap idézetek

Nyugalom idézet 200 nyugalom idézetek
Churchill idézet 150 Winston Churchill idézetek
Születésnap idézet 185 Születésnap idézetek
Gyermekmosoly idézet 190 gyermekmosoly idézetek
Virág idézet 250 virág idézetek
Boldog gyermek idézet 244 boldog gyermek idézetek
Gyermek születik idézet 125 Gyermek születik idézetek
Sajnálom idézet 162 sajnálom idézetek
Unoka születése idézet 150 unoka születése idézetek
Motiváció idézet 1000 edzés motiváció idézetek
Keresztanya idézet 140 keresztanya idézetek
Macska idézet 200 macska idézetek
Búcsú idézet tanároknak 100 búcsú idézetek
Szépségről idézet 360 legjobb szépség idézetek
Kutya nevek lány kutya nevek kan kutya nevek
Keresztanyának idézet 50 Keresztanyának idézetek
Féltékenység idézet 200 féltékenység idézetek
Idézet karácsony? 250 idézet karácsonyról
Párkapcsolat idézet 280 párkapcsolat idézetek
Idézet család 200 család idézetek

Idézet boldogság 200 Boldogság idézetek
Lelki fájdalom idézet 350 lelki fájdalom idézetek
Esküvőre idézet 150 Gratuláció esküvőre idézetek
Gyermekemnek idézet 100 gyermekemnek idézetek
Sajnálom idézet 200 sajnálom idézetek
Kislányom idézet 180 kislányom idézetek
Eljegyzés idézet 185 eljegyzés idézetek
Idézet tetoválások 130 tetoválások idézetek
60 dik születésnapra idézet 200 születésnapra idézetek
Ne add fel idézet 206 ne add fel idézetek
Eljegyzésre idézet 250 eljegyzésre idézetek
Hamis barátok idézet 225 hamis barátok idézetek
Futás idézet 145 futás idézetek
Szeretlek apa idézet 100 szeretlek apa idézetek

Idézet anyának 125 idézetek anyának
Vágyom rád idézet 150 vágyom rád idézetek
Olvasás idézet 250 olvasás idézetek
Búcsú idézet temetésre 212 búcsú idézetek temetésre
Idézet testvér 120 idézet testvérekről
Gyermek születése idézet 150 gyermek születése idézetek
Esküvői gratuláció 200 esküvői jókívánságok
Gratuláció házassági évfordulóra 100 idézetek
Baba születése gratuláció képeslap 100 Idézetek
Esküvői gratuláció szöveg 100 esküvői gratuláció szövegek
Babaköszöntő gratuláció 145 babaköszöntő gratuláció idézetek
Nagymamának unoka születése gratuláció100 idézetek
Esküvői gratuláció képeslapra 200 idézetek
Esküvői gratuláció esküvői idézetek ajándék mellé 100
Munka idézet 125 Motivációs munka idézetek

Édesapám emlékére idézet 80 édesapám emlékére idézetek
Idézet anyaság 120 idézetek az anyaságról
Tisztelet idézet 100 legjobb tisztelet idézetek
Kapcsolat idézet 350 kapcsolat idézetek
Kislányomnak idézet 188 kislányomnak idézetek
Keresztszülő idézet 350 keresztszülő idézetek
Bibliai idézet a kitartásról 150 bibliai idézetek
Idézet a családról 250 idézetek a családról
Tablókép idézet 150 tablókép idézetek
Idézet a boldogságról 175 idézetek a boldogságról
Elegem van idézet 200 Elegem van idézetek
Nagyszülőknek idézet 150 Nagyszülőknek idézetek
Baba születés idézet 180 baba születés idézetek
Szomorúság idézetek 350 szomorú idézetek életről
Halál évforduló idézet 150 Búcsú idézetek halál üzenetek
Tanítás idézet 150 tanítás idézetek
Szeretem idézet 120 szeretem idézetek
Tanárnak idézet 190 Tanárnak idézetek
Nagyszülők idézet 155 nagyszülők idézetek

Elhunytak emlékére idézet 200 elhunytak emlékére idézetek
Hálás vagyok idézet 120 hálás vagyok idézetek
Naplemente idézet 165 naplemente idézetek
Idézet mosoly 121 vidám mosoly idézetek
Mikulás idézet 150 Mikulás idézetek
Nevetés idézet 150 Nevetés idézetek
Elfogadás idézet 150 elfogadás idézetek
Kapcsolatok idézet 180 Kapcsolatok idézetek
Valentin napi idézet 200 Valentin napi idézetek
Gondolat idézet 300 gondolat idézetek
Döntés idézet 200 döntés idézetek
Idézet a kitartásról 160 idézetek a kitartásról
Fontos vagy nekem idézet 150 fontos vagy nekem idézetek

orszagosgazdikereso.com
Mai hírek friss
Apró-Nokedli.eu