Női Net Portál magazin

Keresztelőre idézet 90 Keresztelőre idézetek

A keresztény hagyomány fontos része a keresztség. Bár minden felekezetnek megvan a maga módja annak, hogy megünnepelje és reflektáljon a keresztségre, a rituálé fő koncepciója ugyanaz: a keresztség egy új élet átadása Krisztusnak és az eredendő bűn lemosása. Ha kártyát adsz valakinek, aki éppen a keresztelőt ünnepli, akkor nehéz lehet pontosan mit is írj. Ha keresztelőre idézet szeretne beilleszteni, előfordulhat, hogy nem jut azonnal eszébe. Szerencsére több évszázadnyi szöveg és idézet található a keresztségről spirituális vezetőktől és szakértőktől, természetesen konkrét inspiráló bibliai versekkel is.

Egyes keresztény felekezetekben a keresztség bármely életkorban megtörténhet, amikor valaki elfogadja Krisztust a szívében. Mások, különösen a katolikusok számára ez egy olyan folyamat, amely a gyermek életének legelején történik, általában csecsemőkorban. Akár a tökéletes idézetet keresi egy újszülött keresztelői szertartásához, akár egy érzést keres, amit megoszthat egy kicsit idősebb ember lelki újjászületésének ünneplésével, itt vannak a legjobb keresztelőre idézet, idézetek, amelyeket valószínűleg szívesen olvasnának.

90 Keresztelőre idézetek

“A keresztség a hűséges szív kezdeti lépése.” – MAX LUCADO

Keresztelőre idézet

“A keresztségben kegyelmet kaptam – azt a tulajdonságot, amely arra késztet, hogy részese legyek Isten természetében.” – ANGELICA ANYA

Keresztelőre idézet

“A lét kegyelme a vízben való megmosakodás általi keresztség ajándéka. És Krisztus Jézus Lelkében.” – LAILAH GIFTY AKITA

Keresztelőre idézet

“Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” – MÁRK 16:16

Keresztelőre idézet

“Amikor megkeresztelkedtünk, nemcsak Krisztus nevét vettük magunkra, hanem az engedelmesség törvényét is.” – ROBERT D. HALES

“Menjetek hát el, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok mindenkor, a kor végéig.” – MÁTÉ 28:19-20 – Keresztelőre idézet

“Ahhoz, hogy szent életet élhessünk, először új életet kell kapnunk Istentől – felülről kell születnünk.” – J. VERNON MCGEE

“Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” – JÁNOS 3:5

“Mert a Krisztus Jézusban mindnyájan Isten fiai vagytok, hit által. Mert mindnyájan, akik Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek. Nincs se zsidó, se görög, se szolga, se szabad, nincs férfi és nő. , mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” GALATA 3:26-28 – Keresztelőre idézet

“A keresztség a tettekben való hit.” – WATCHMAN NEE

“A keresztség, amely ennek megfelel, most megment, de nem úgy, mint a szennyeződés eltávolítása a testről, hanem mint Istenhez való felhívás a jó lelkiismeretért, Jézus Krisztus feltámadása által.” – 1PÉTER 3:21 – Keresztelőre idézet

“Isten nem azért viszi be az embereket a mély vizekbe, hogy megfulladjon, hanem hogy megtisztítsa.” – JOHN H. AUGHEY

„Mert egy lélekben mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg – zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok – és mindnyájan egy lélekkel itattak meg.”- 1KORINTHUS 12:13 – Keresztelőre idézet

“A jelen pillanatban élni a lélek visszatérő keresztsége, örökre megtisztít minden új napot egy új önnel.” – ALARIC HUTCHINSON

“Két oldala van ennek a keresztségnek: az első az, hogy birtokoljátok a Szellemet; a második az, hogy a Lélek birtokol téged.” – SMITH WIGGLESWORTH – Keresztelőre idézet

“Minden gyermek, aki a világra születik, Isten új gondolata, mindig friss és ragyogó lehetőség.” – KATE DOUGLAS WIGGINS

“A keresztség a lelki élet ajtaja és a szentségek kapuja.” – AQUINÓI TAMÁS

“Minden jó ajándék és minden tökéletes ajándék felülről származik, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy árnyék a változás miatt.” – JAKAB 1:17 – Keresztelőre idézet

“A keresztség a belső hit külső kifejeződése.” – WATCHMAN NEE

„A keresztségben az ember visszatér a teremtés állapotába… amikor az egész emberiség egységes volt.” – L MICHAEL WHITE

„A keresztség a lelki érettség katalizátora, nem pedig annak a jele, hogy elértük.” – JD GREER – Keresztelőre idézet

„Az Egyház nem azért osztja ki a keresztség szentségét, hogy gyarapítsa a taglétszámot, hanem azért, hogy egy embert Istennek szenteljen, és átadja neki az Istentől való születés isteni ajándékát.” – HARS URS VON BALTHASAR

„A keresztségnek gazdag jelentése van. Tisztítást javasol. Amikor tanítvány vagy, megérted, hogy Krisztus megtisztított. Megérted, hogy Krisztus meghalt helyetted a kereszten, megfizetve a bűneidért, teljes mértékben megbocsátva neked minden rosszat. Megtisztulsz a bűntudattól, és tisztább, egészségesebb, teljesebb emberré válsz.” – BRAIN D. MCCLAREN – Keresztelőre idézet

“Isten népét azért kell megkeresztelkedni, mert Isten ezt parancsolta, nem azért, mert egy gyülekezet megköveteli.” – JOHN R. RICE

„Mert nekünk a keresztségben új életet adott, jobb születést, mint a földnek, és a menny örököseivé tett minket.” – CECIL FRANCES ALEXANDER – Keresztelőre idézet

„A keresztség valójában sokkal több, mint egy rituálé, amely a közösséghez való tagságot adja, ahogyan azt manapság sokan gondolják. Ez a születés folyamata, amelyen keresztül az élet új dimenziója nyílik meg.” – PETER C. SEEWALD

„A keresztelés rituáléjában őseink a keresztény identitás bizarr igazságát mutatták be: olyan emberek vagyunk, akik teljesen kiszolgáltatva állunk a gonoszság és a halál előtt, és tehetetlennek nyilvánítják őket a szeretettel szemben. Ebben nincs semmi normális.” – RACHEL HELD EVANS – Keresztelőre idézet

„A keresztség olyan, mint egy házassági ajánlat elfogadása, az Eucharisztia pedig olyan, mint a tényleges esküvő.” – KREFT PÉTER

„Valójában a keresztség az újszövetségi teológiában hűségi eskü, annak nyilvános megnyilvánulása, hogy ki áll az Úr oldalán a jó és a rossz közötti kozmikus háborúban.” – MICHAEL S. HEISER – Keresztelőre idézet

„Azért, mert a keresztség az emberi lények valódi beilleszkedése Krisztus felemelkedett férfiasságába, az Egyház Krisztus saját teste, húsa húsából és csontja csontjaiból.” – EL MASCALL – Keresztelőre idézet

A hitbe vetett bizalom és az Úr elfogadása, valamint a keresztség sok ember számára az egyik legértékesebb pillanat.

Az alábbiakban idézetek és bibliai versek, mondások, kereszteléssel kapcsolatos gyűjtemény található, amelyek közül sok egy bibliai versből származik.

Az egyén megkeresztelkedése nagy alkalomnak számít, a vízkeresztség pedig ünnepi ok a keresztény háztartásokban. Ilyen alkalmakkor a pap azt mondja: “Én az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztellek titeket.” Reméljük, hogy ez a lista minden bizonnyal feldobja az energiáját egy közelgő baba kereszteléshez, egy családi keresztelőhöz vagy egy szeretett személy keresztelőjéhez. Az alábbiakban a legjobb idézetek és versek találhatók, amelyek minden bizonnyal várni fogják egy közeli személy megkeresztelkedését vagy saját keresztelkedését. Várhat egy keresztelő szertartást, ami alapvetően egy névváltoztatási szertartás, vagy egy keresztelőre, amely a kereszténység hét szentségének egyike, és ezek az idézetek ugyanolyan jól szolgálnának. Mindazoknak, akik hisznek abban, hogy az Úr gondoskodik rólatok egész életen át és a keresztelések alkalmával.

Keresztelőre idézet – Idézetek a keresztségről 

Íme néhány boldog keresztelő idézet minden jó ember számára, amelyek biztosan izgalomba hoznak a baba keresztelőjére, valamint bibliai verseket és keresztelési idézeteket, amelyek biztosan várni fogják. A hit fontos, és minden bibliai igeszakasz, vagy idézet biztosan segít ebben.

„A keresztség a hűséges szív kezdeti lépése.” – Max Lucado.

„Amikor megkeresztelkedtünk, nemcsak Krisztus nevét vettük magunkra, hanem az engedelmesség törvényét is.” – Robert D. Hales. – Keresztelőre idézet

„Semmi sem kelt életet az emberekben, mint egy haldokló Megváltó. Az az ember, aki tudja, hogy a Krisztusban való hit által üdvözült, amikor megkeresztelkedik, nem emeli meg keresztségét üdvözítő szertartássá. Valójában ő a legjobb tiltakozó e tévedés ellen, mert úgy véli, hogy nincs joga megkeresztelkedni, amíg meg nem üdvözül.” – Charles Spurgeon.

„Isten Lelke olyan, mint egy „élő forrás”. Életet ad utunknak, meggyógyít, szeretetet és értelmet hoz, Forduljunk Jézushoz, a jóság forrásához.” – Phil Mitchell. – Keresztelőre idézet

„Örömöm lenne, ha ma megkeresztelhetnélek titeket a Saddleback Church Lake Forest campusán. Tegnap este 4 órát töltöttem a keresztelőmedencénkben 213 ember keresztelésével. Ma reggel 9-kor kezdek. Gyertek keresztelkedni! Addig fogok keresztelni, ameddig kell.” – Rick Warren lelkész. – Keresztelőre idézet

“Kereszteléskor kegyelmet kaptam – azt a tulajdonságot, amely arra késztet, hogy részesedjek Isten természetében.” – Angelica anya.

„Két oldala van ennek a keresztségnek: Az első az, hogy birtokoljátok a Szellemet; A második az, hogy a Szellem birtokol téged.” – Smith Wigglesworth. – Keresztelőre idézet

„A keresztség a tettekben való hit.” – Watchman Nee.

“Ahhoz, hogy szent életet élhessünk, először új életet kell kapnunk Istentől – felülről kell születnünk.” – J. Vernon McGee.

„Isten nem azért viszi be az embereket a mély vizekbe, hogy elfojtsa, hanem hogy megtisztítsa.” – John H. Aughey. – Keresztelőre idézet

„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” – Watchman Nee. – Keresztelőre idézet

Babakeresztelő – keresztelőre idézet neked és kedvesednek

A keresztelői idézetek olyan tiszták, mint egy csecsemő élete.

A babák Isten és Jézus Krisztus szeretetével születnek. Íme néhány keresztelési idézet, amelyek az újszülött megkeresztelésére szólítanak fel. Szívből gratulálunk minden szülőnek, aki már megkeresztelte gyermekét.

„Tanítsd a gyermeket a járandó útra, és ha megöregszik, nem tér le róla.” – Példabeszédek 22:6.

„Minden gyermek, aki a világra születik, Isten új gondolata, mindig friss és ragyogó lehetőség.” – Kate Douglas Wiggins. – Keresztelőre idézet

„Még mindig a nevemet kiáltozták, amikor felugrottam a folyón lefelé, mint egy zsinór, néhány árnyalattal sápadtabb, és teljes a Szentlélek!” – Ron Hall.

„Az Egyház nem azért osztja ki a keresztség szentségét, hogy saját magának gyarapítsa a taglétszámot, hanem azért, hogy egy embert Istennek szenteljen, és közvetítse vele az Istentől való születés isteni ajándékát.” – Hans Urs von Balthasar. – Keresztelőre idézet

“Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert az ilyeneké az Isten országa.” – Lukács 18:16.

„Aki gyermeket fogad be az én nevemben, engem fogad be.” – Lukács 9:46-48. – Keresztelőre idézet

“Igazságtalan lenne a gyerekekkel szemben, ha csak kis pogányként és katekumenként ismertetnék meg őket a keresztény tanítással és léttel, hogy rájuk bízzák, hogy saját felelősségükre válasszák meg a hitet egy nehezen meghatározható időpontban.” – Hans Urs von Balthasar.

“A keresztség szentségére áhítattal kell tekintenünk. Egy szertartás, amelyben maga az Úr Jézus is részt vett, nem méltányolható. Egy olyan szertartást, amelynek az Egyház nagy Feje alávetette magát, mindig tiszteletreméltónak kell lennie hitvalló keresztények szeme.” –  JC Ryle. – Keresztelőre idézet

Keresztelőre idézetek és versek a Bibliából

A keresztelési idézeteket minden vallásos ember szereti.

A Biblia sok keresztelési idézetet és verset tartalmaz, amelyekből tanulhatunk, valamint olyan szavakat, amelyekben hihetünk. Íme néhány kiválasztott bibliai idézet, keresztelési idézet a Bibliából, és olyan vers, amelyek biztosan felkészíthetnek az utazásra. Reméljük, hogy tetszeni fognak a következő bibliai idézetek.

„Újjászületned kell.” – János 3:7.

„Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába. – János 3:5. – Keresztelőre idézet

“Amikor beszél, bölcsek a szavai, és kedvesen ad utasításokat.” – Példabeszédek 31:26.

„Mert egy lélekben mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg – zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok – és mindnyájan egy lélekkel itattak meg.” – 1Korinthus 12:13. – Keresztelőre idézet

„Mert a Krisztus Jézusban mindnyájan Isten fiai vagytok, hit által. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magukra. Nincs se zsidó, se görög, nincs rabszolga és nincs szabad, nincs férfi és nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” – Galata 3:26-28.

„Mert tudom, milyen terveim vannak veled, így szól az Úr. Ezek jó tervek, jövőt és reményt adnak neked.” – Jeremiás 29:11. – Keresztelőre idézet

„Péter így válaszolt: ‘Mindegyikőtöknek meg kell bánnia bűneit, és meg kell fordulnia Istenhez, és meg kell keresztelkednie Jézus Krisztus nevében, bűnei bocsánatára. Akkor megkapod a Szentlélek ajándékát.” – ApCsel 2:38.

„A tenyeremben tartottalak.” – Ésaiás 51:16. – Keresztelőre idézet

“A gyermekek az Úr ajándéka, a gyermek jutalom tőle.” – Zsoltárok 127:3.

“Minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy árnyék a változás miatt.” – Jakab 1:17. – Keresztelőre idézet

„Te vagy az, aki összerakott engem anyám testében, és dicsérlek Téged, mert csodálatos módon teremtettél engem. Minden, amit csinálsz, csodálatos! Efelől nincs kétségem.” – Zsolt 139:13.

„Gyerekkorodtól kezdve a Szentírásra tanítottak, és bölcsességet adtak neked, hogy elnyerd a megváltást, amely a Krisztus Jézusba vetett bizalom által jön.” – 2 Timóteus 3:15. – Keresztelőre idézet

Keresztelőre idézetek babának

Keresztelő vagy keresztelőre idézetek csecsemőknek, amelyek kifejezik Isten csodálatos ajándékát, amilyen valójában a baba.

Keresztelői idézetek és bibliai versek a baba kereszteléséhez.

Hiszem, hogy Isten azért küldött az életembe, hogy adjon nekem valamit, amiért küzdhetek, hogy megmutassa, van szeretet ebben a világban, hogy reményt hozzon, örömet szerezzen. Isten minden bizonyítéka, amire szükségem van, benned van. Az ég ajándéka vagy.

Isten minden kegyelme egyetlen apró arcban.

A baba áldás, a menny ajándéka. Egy értékes kis angyal, akit ápolni és szeretni kell. – Keresztelőre idézet

A keresztségnek ezen a napján Isten, aki mindannyiunkat szeret, mosolyogjon szeretettel erre a gyermekre, olyan ártatlan és kicsi… és vezesse ezt a lányt/fiút az előttünk álló évek során, miközben áldások világítják meg az utat, ahová azok az apró lábak vezetnek. – Keresztelőre idézet

Babakeresztelő idézetek a baba keresztelőjére.

Mert tudom, milyen terveim vannak veled – mondja az Úr –, hogy boldogulj, és ne okozzak kárt, és reményt és jövőt adok neked.

A keresztség napjára Isten adjon neked mindig  napsugarat, amely felmelegít, hold sugarat, hogy elbűvöl,  menedéket nyújtó angyalt, hogy semmi sem árthat neked. Nevetés, hogy vidítson, hűséges barátok a közeledben, és amikor imádkozol,  a mennyország, hogy meghallgasson. – Keresztelőre idézet

Ahogy a vízcseppek rád kerülnek, Isten drága szeretetébe burkolóztok. Áldjon, vezessen és oltalmazzon, biztonságban, egészségesen és boldogan tartson fentről. Isten áldjon.”

Félelmetesen és csodálatosan készültem.

Drága, olyan kicsi, édes, angyallábon táncol. S egyenesen az ég legfényesebb csillagától, csoda vagy. – Keresztelőre idézet

Egy parányi kéz a vezetéshez és tartáshoz, egy apró élet a formához és formázáshoz; minden gyermek, Isten ajándéka,  az Ő erejének és szeretetének jelképe. – Keresztelőre idézet

Baba Biblia versek

Baba bibliai versek, amelyeket szeretni fogsz, és amelyeket használni fogsz a baba kereszteléséhez.

Közvetlenül a Bibliából ezek a csecsemő biblia versek elengedhetetlenek a különleges naphoz.

Minden jó és tökéletes ajándék felülről származik. – Jakab 1:17

Erővel és méltósággal van felöltözve, és a jövőtől való félelem nélkül nevet. Amikor beszél, bölcsek a szavai, és kedvesen ad utasításokat. – Példabeszédek 31:25 – Keresztelőre idézet

Mert tudom, milyen terveim vannak veled, így szól az Úr. Ezek jó tervek, jövőt és reményt adnak neked. – Jeremiás 29:11

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr ragyogtassa fel arcát rád, és legyen kegyelmes hozzád, az Úr emelje fel arcát feléd, és adjon neked békét.” – 4Móz 6:24-26

Isten gyermeke vagy, csodálatosan alkotott, nagyon szeretett és értékes a szemében. – 139. zsoltár – Keresztelőre idézet

Légy bátor, légy erős és bátor, ne félj, ne csüggedj, mert az Úr, a te Istened veled lesz, bárhová mész. – Józsué 1:9

Adjon az Úr angyalainak parancsot feletted, hogy vezessenek minden utadon. – Zsolt 91:11

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, ismertelek, mielőtt megszülettél volna, elválasztottalak. – Jeremiás 1:5 – Keresztelőre idézet

Mert te teremtetted legbensőbb lényemet; összekötöttél anyám hasában. Dicsérlek, mert félelmetesen és csodálatosan készültem. – 139. zsoltár

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged; az Úr fényesítse meg az ő orcáját rátok, és legyen kegyelmes hozzátok; fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békét. – Számok 6:23 – Keresztelőre idézet

Sokkal értékesebb, mint az ékszerek. – Példabeszédek 31:10

További cikkek

Barátnő idézetek 350 legszebb barátság idézetek
Legjobb zene 2019
Legjobb apa idézetek 80+ apa-idézet
Legjobb youtube filmek 2021 ben
Legjobb párásító és intelligens párásító 2021 ben
Legjobb horror filmek 2019-2021
A legjobb vígjátékok 100 a legjobb vígjátékok
Legjobb török sorozatok 2019
Legjobb hajvágógép otthoni célra
Legjobb középkategóriás telefon 2020
Hbo go legjobb filmek 25 legjobb film
Melyik a legjobb spirulina alga?
Legjobb kávéfőző? Hogyan teszteljük 11 kávéfőzőket!
Legjobb netflix sorozatok 2020
Legjobb hajvitaminok? Valóban hatnak a hajvitaminok?
Legjobb autó 2021 – ben? Szerinted?
Legjobb elektromos fűtőpanel
2019 legjobb sorozatok
Legjobb elektromos fogkefe 9 közül melyik?

Legjobb kenyérsütőgép az otthoni sütéshez
Legjobb elektromos roller
Legjobb kenyérsütő? Megéri egy kenyérpirító sütő?
Legjobb krimi 40 top filmek
Legjobb zsírégető étrend-kiegészítők 2022-ben
Melyik a legjobb kondenzációs kazán?
Legjobb mosógép – Amikor új mosógépet vásárol?
Legjobb hajvasaló és laposvasaló
Melyik a legjobb kollagén
Legjobb pizza recept – Pizza variációk
Legjobb karácsonyi ajándékok
Legjobb karacsonyi filmek

Legjobb kenyérsütőgép az otthoni sütéshez
Legjobb elektromos roller
Legjobb kenyérsütő? Megéri egy kenyérpirító sütő?
Legjobb krimi 40 top filmek
Legjobb zsírégető étrend-kiegészítők 2022-ben
Melyik a legjobb kondenzációs kazán?
Legjobb mosógép – Amikor új mosógépet vásárol?
Legjobb hajvasaló és laposvasaló
Melyik a legjobb kollagén
Legjobb pizza recept – Pizza variációk
Legjobb karácsonyi ajándékok
Legjobb karacsonyi filmek

Melyik a legjobb cbd olaj? Top 10 CBD olaj
Legjobb barát idézetek 101 legjobb barát idézetek
Legjobb kollagén és előnyei hátrányai
Legjobb sorozatok – TV – DVD -n
Legjobb vígjáték a huszonegyedik században
Hbo go legjobb sorozatok
Ametiszt hatása? Mi az ametiszt ásvány – ametiszt kő?
Rózsakvarc? Mi az a Rózsakvarc? Rózsakvarc hatása

Idézetek

Barátnő idézetek 350 legszebb barátság idézetek
Szerelem idézet mindenkinek 2021
Karácsony idézet válogatás 2021-ből
Motivációs idézet – Mi a motiváció? 300 idézet
Szeretlek idézet több mint 100 idézet
Esküvő idézet ötletek és inspiráció 200
Jó reggelt idézet 550 idézetek
Buddha idézet 300 az életről és a meditációról
Búcsú idézet 200-nál több búcsúztató idézetek
Anya idézet 200 legjobb anya idézetek
Élet idézet 300 minden idők legjobb idézetei
Testvér idézet 400 legjobb testvér idézet
Anyaság idézet 400 idézett az anya és a gyermek
Barátság idézet Minden idők 400 legjobb barátság idézet
Kutyás idézet több mint 300 legjobb idézetek

Csalódás idézet több mint 300 idézet
Kutya idézet 300 legjobb kutya idézet
Idézet szerelem több mint 300 legszebb idézet
Boldogság idézet több mint 500 idézetek az életről
Család idézet 156 családi szerelmi idézetek
Vicces idézet – Több mint 300 vicces idézetek
Barátnők idézet 150 szerelmes idézetek
Szeretet idézet – 200 romantikus szeretet idézet
Kitartás idézet 300 idézetek a soha fel nem adásról
Mosoly idézet több mint 250 mosoly idézetek
Anya lánya idézet – 200 anya lánya idézetek
Szülinapi idézet 450 boldog születésnapi idézetek
Évforduló idézet 190 évforduló idézet listája

Szakítás idézet 216 legjobb szakítás idézetek
Idézet élet bölcs idézet 150 Idézetek az életről
Testvérek idézet 200 Legjobb testvérek idézetek
Gyermek idézet 150 legjobb gyermek idézetek
Coco Chanel idézet 70 idézet szépségről szerelemről
Házasság idézet 200 esküvői fogadalmak házasság idézetek
Dalai láma idézet? Ihletek 196 dalai láma idézetek
Idézet a barátságról? 150 idézetek a barátságról
Köszönet idézet? 180 legjobb köszönet idézetek
Napi idézet 100 bátorító napi idézetek
Zene idézet 200 legjobb zene idézetek
Elengedés idézet 150 legjobb elengedés idézetek
Idézet a szeretetről? 300 legjobb idézetek a szeretetről
Karácsonyi idézet 150 csodás karácsonyi idézetek

Fiamnak idézet? 215 Legjobb fiamnak idézetek
Advent idézet 85 Legjobb advent idézetek
Remény idézet? 300 Inspiráló remény idézetek
Nagymama idézet 175 nagymama idézetek listája
Idézet születésnapra? 250 legjobb születésnapi idézet
Lányomnak idézet? 255 inspiráló lányomnak idézetek
Szerelmünk lapjai idézet 100 szerelmünk lapjai idézetek
Szeretlek vers 152 romantikus szeretlek versek
Reggel idézet 250 jó reggel idézetek
Coelho idézet 200 inspiráció motiváció Coelho idézetek
Álmok idézet 250 álmok idézetek álmaid valóra válhatnak
Depresszió idézet 300 depresszió idézetek
Idézet gyerekekről 300 Gyermek Idézetek
Őszinteség idézet 150 legjobb őszinteség idézetek
Ölelés idézet 100 legjobb ölelési idézetek
Esküvői meghívó idézet 200 esküvői meghívó idézetek
Irigység idézet 2000 Irigység idézetek
Ballagási idézet 100 legjobb ballagási idézetek
Nyugdíjba vonulás idézet 170 nyugdíjba vonulás idézetek

Adventi idézet 250 Adventi idézetek
Születésnapi idézet 250 legszebb születésnapi idézetek
Utazás idézet 100 legjobb utazás idézetek
Elgondolkodtató idézet 120 elgondolkodtató idézetek
Anya gyermek idézet 100 Anya gyermek idézetek
Gyerek idézet 126 gyerek idézetek
Idézet barátság 105 motiváló idézetek a barátságról
Kávé idézet 100 legjobb kávé idézetek
Változás idézet 200 változás idézetek
Névnapi idézet 150 névnapi idézetek
Paulo coelho idézet 120 Paulo Coelho idézetei
Álom idézet 100 Idézetek álmokról
Idézet házassági évfordulóra 110 idézetek házassági évfordulóra
Otthon idézet 200 otthon idézetek
Születésnap idézet lányomnak 214 születésnap idézetek

Nővény és kert
Mai hírek friss
Apró-Nokedli.eu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit